ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - הלמס 05-06-2018
1
ללא הגבלה
אתר החדשות  המרכזי  לנכויות ומוגבלויות
טל': 08-659-18-01      פקס: 153-54-712-64-59
   
1
כניסת כתבים    |    רישום לאינדקס    |    צור קשר
1
 
אוכל ותזונה   |    בריאות ונפש    |    בארץ    |    התנדבות וקהילה    |    משפט    |    ספורט    |    רפואה משלימה    |    האינדקס המרכזי    |     מערכת החדשות: 08-659-18-01 
 עמותות וארגונים  |  מחלקות רווחה בכל הארץ  |  הספריה לעיוורים  |  טפסים-המוסד לביטוח לאומי  |  מדריכים-המוסד לביטוח לאומי  |  סיכוי שווה  |  עת לעשות   |   המייל האדום
בארץ

לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה - לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2017


מערכת, 05/06/2018, צילום: Flickr
 


 
בקרב בני 20 ומעלה:
 • 15% (כ-834 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 17% מהנשים ו-14% מהגברים.
 • 13% (כ-708 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.3% (כ-125 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).
 • אחוז המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 42% מבני 75 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי - 30% במידה מועטה, ול-12% יש קושי רב בראייה או שאינם רואים בכלל.
 • אחוז בעלי השכלה נמוכה גדול יותר בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה: בגיל 64-20 אחוז חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה הוא 50%, לעומת 29% בקרב שאר האוכלוסייה.
 • אחוז המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 43%, לעומת 76% בקרב שאר האוכלוסייה.
 • בגילי העבודה (64-20) 84% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם ו-42% מרוצים מהכנסתם, לעומת 89% ו-61% בהתאמה בקרב שאר המועסקים.
 • 66% מהמועסקים בני 64-20 עם מוגבלות ראייה חמורה השיבו שהם היו עובדים גם אילו יכלו להרשות לעצמם מבחינה כלכלית לא לעבוד, לעומת 76% בשאר המועסקים בגיל זה.
 • כרבע (24%) חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 5% בשאר האוכלוסייה.
 • 22% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חשים דיכאון לעיתים קרובות, לעומת 5% בשאר האוכלוסייה.
 • 74% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב שאר האוכלוסייה.
 • 32% חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 54% בשאר האוכלוסייה.
 • כשליש (32%) חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת כרבע (26%) בשאר האוכלוסייה.
 
לנתוני התרשימים

 
לרגל יום המודעות וההזדהות עם ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל, שיחול ב-6/6, מתפרסמים נתונים על אנשים לקויי ראייה בישראל, מתוך סקר חברתי 2017. הסקר החברתי הוא סקר שנתי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-2002. הסקר מספק מידע על תנאי החיים של אוכלוסיית ישראל ועל רווחתה. במסגרתו רואיינו כ-7,300 איש בני 20 ומעלה המייצגים כ-5.5 מיליון איש בגיל זה. סקר 2017 עסק בנושא בריאות ואורח חיים. הנתונים מבוססים על התשובה לשאלה: האם יש לך קושי לראות? (גם עם משקפיים). אפשרויות התשובה: 1. אין קושי; 2. יש קושי מועט; 3. יש קושי רב; 4. לא רואה בכלל. מי שהשיבו 2, 3, או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות כלשהי בראייה ומי שהשיבו 3 או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות ראייה חמורה.
היקף לקות הראייה בישראל בקרב בני 20 ומעלה[1]

55% מבני 20 ומעלה (כ-3 מיליון איש) מרכיבים משקפיים או עדשות מגע (כולל משקפי קריאה).

15% (כ-834 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 17% מהנשים ו-14% מהגברים. 13% (כ-708 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.3% (כ-125 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).

שיעור המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 9% מבני 20–44, 18% מבני 64-45, 23% מבני 74-65 ו-42% מבני 75 ומעלה. 30% מבני 75 ומעלה מתקשים במידה מועטה ו-12% מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל. בכל קבוצות הגיל נשים מתקשות בראייה יותר מגברים (תרשים 1).
 
תרשים 1 - בני 20 ומעלה, לפי מין, גיל ולקות כלשהי בראייה, אחוזים, 2017 
השכלה

אחוז חסרי תעודת בגרות גדול יותר בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בכל קבוצות הגיל: בגיל 64-20 אחוז חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה הוא 50%, לעומת 29% בקרב שאר האוכלוסייה. בקבוצת גיל זו, אחוז בעלי תעודה אקדמית בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, הוא יותר מפי שניים מהאחוז בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה (33% לעומת 14%, בהתאמה).
 
תעסוקה

אחוז המועסקים בקרב לקויי הראייה נמוך יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בגילים המבוגרים. אחוז המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 43%, לעומת 76% בקרב שאר האוכלוסייה (תרשים 2).
 
תרשים 2 - בני 64-20 לפי מצב הראייה ומצב התעסוקה, אחוזים, 2017 
* בלתי מועסק או אינו בכוח העבודה
 
עמדות כלפי העבודה (בגיל 64-20)

בגילי העבודה (64-20) 84% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם ו-42% מרוצים מהכנסתם, לעומת 89% ו-61% בהתאמה בקרב שאר המועסקים.

66% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה השיבו שהם היו עובדים גם אילו היו יכולים להרשות לעצמם מבחינה כלכלית לא לעבוד, לעומת 76% בקרב שאר המועסקים (תרשים 3).

תרשים 3 - בני 64-20 לפי מצב הראייה ועמדות כלפי העבודה, אחוזים, 2017 
* מרוצים מאוד ומרוצים
** גם אם היו יכולים להרשות לעצמם לא לעבוד
 
קשרים חברתיים, תחושות ומצבים רגשיים בקרב בני 20 ומעלה עם לקות ראייה חמורה

ל-79% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה יש קשרים עם חברים, לעומת 91% בקרב שאר האוכלוסייה.
45% מרוצים מאוד מהקשר עם בני משפחתם, לעומת 60% בקרב שאר האוכלוסייה.
40% מצליחים לרוב להתמודד עם בעיותיהם, לעומת 69% בקרב שאר האוכלוסייה.
32% חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת 26% בקרב שאר האוכלוסייה. 13% דיווחו שהם חשו אפליה בשל מוגבלותם, לעומת 2.5% בקרב שאר האוכלוסייה.
כרבע (24%) חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 5% בקרב שאר האוכלוסייה.
22% חשים דיכאון לעתים קרובות, לעומת 5% בקרב שאר האוכלוסייה (תרשים 4).

תרשים 4 - בני 20 ומעלה לפי מצב הראייה ותחושות שונות, אחוזים, 2017

 

 
שביעות רצון מהחיים

אנשים עם לקות ראייה חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם:
74% מהם מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב השאר.
32% מהם חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 54% בקרב השאר.
 
למידע נוסף:

דף הסקר החברתי באתר הלמ"ס
שאלון הסקר החברתי 2017
מחולל הלוחות – הסקר החברתי
 [1] הכוונה למתקשים בראייה גם אם מרכיבים משקפיים. אחוז האנשים באוכלוסייה עם לקות ראייה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים, שלא נכללו בסקר.


 


 
 
האינדקס המרכזי
בעלי עסקים ונותני שירות

אבחון וטיפול אלטרנטיבי 970
אביזרי חבישה 11
אביזרי שיקום 34
אוסטיאופתיה 33
אופטומטריסטים 604
אופטיקאים 574
אחיות פרטיות 143
אירידיולוגיה 20
אמבולנס פרטי 144
ארומתרפיה 24
ביופידבק 17
בית לחיים 4
בית אבות, דיור מוגן 511
בתי הבראה והחלמה 13
בתי חולים 81
בתי חולים לבריאות הנפש 21
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
בתי טבע 160
בתי מרקחת 835
גוף ונפש 426
דיאטנים 553
הומאופתיה 280
הידרותרפיה 51
הילינג 147
היפנוזה 18
הסעות נכים 27
השמת עובדים זרים 66
ויטמינים 10
חיתולים למבוגרים 65
טווינא 23
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
טיפול באמצעות בע"ח 43
טיפול ע"י יצירה והבעה 383
טיפול בהפרעות זיכרון 9
טיפול בהפרעות שינה 16
טיפול ע"י ציורי ילדים 1
יועצי תזונה 71
כירופרקטיקה 108
כירורגיה של היד 122
מגנטותרפיה 7
מדיטציות 48
מוצרים אורטופדיים 398
מוקדי עזרה ראשונה 103
מכונים רפואיים 536
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
מנגנוני נכים לרכב 16
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
נטורופתיה 236
נעליים אורטופדיות 84
עורכי-דין - ביטוח 1041
עורכי-דין - ביטוח לאומי 1202
עורכי-דין - דיני נזיקין 3877
עורכי-דין - רשלנות רפואית 480
פודיאטרים 27
פיזיותרפיה 381
פיזיותרפיה התפתחותית 16
פילאטיס 168
פלדנקרייז 139
פסיכוגריאטריה 2
פסיכולוגיה התפתחותית 31
פסיכולוגיה שיקומית 39
פסיכותרפיה 633
פרחי באך 40
ציוד ואביזרים לנכים 47
קינסיולוגיה 25
קלינאי תקשורת 251
רולפינג 8
רכב חשמלי 46
רכיבה טיפולית 38
רפואה סינית 402
רפלקסולוגיה 432
שיאצו 182
שיטת אלבאום 17
שיטת אלכסנדר 78
שיטת פאולה 30
שיקום נכים ונפגעים 166
שירותי סיעוד 576
תזונה ודיאטות טבעיות 98
תרפיה במוסיקה 29
   
 
 חזרה לדף הבית      -    תנאי שימוש     -     מדיניות פרטיות     -     חוק הספאם     -     אתיקה     -     חוק זכויות יוצרים    
 
 

כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

 
טלפון:
08-659-18-01
פקס:
153-54-712-64-59
דוא"ל:
spectrum.tikshoret@gmail.com
כתובת:
אליהו בן חור 14, ב"ש


© כל הזכויות שמורות: ספקטרום תקשורת spectrum tikshoret