ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 04-06-2017
1
ללא הגבלה
1

אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות
דוא"ל: spectrum.tikshoret@gmail.com
 
1
    כניסת כתבים  |   רישום לאינדקס   |   צור קשר   |   אודות
11
 
     
אוכל ותזונה  |   בריאות ונפש     בארץ   |   התנדבות וקהילה     משפט    |   ספורט   |   רפואה משלימה     האינדקס המרכזי  |  מערכת החדשות: 08-659-18-01
 עמותות וארגונים   |   מחלקות רווחה   |   הספריה לעיוורים   טפסים - ביטוח לאומי   |   מדריכים - ביטוח לאומי   |   סיכוי שווה   |   עת לעשות    |      המייל האדום
לקויי ראייה בישראל

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2016 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה


מערכת, 04/06/2017

 

 בקרב בני 20 ומעלה

· 13% (כ-710 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 15% מהנשים ו-12% מהגברים.
· 11% (כ-570 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.5% (כ-140 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).
· שיעור המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 44% מבני 75 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי - 30% במידה מועטה, ול-14% יש קושי רב בראייה או שאינם רואים בכלל.
· שיעור בעלי השכלה נמוכה גדול יותר בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה: בגיל 64-20 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה גדול פי 1.5 מהשיעור בקרב השאר (46% לעומת 30%, בהתאמה).
· שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 57%, לעומת 76% בקרב השאר.
· בגילי העבודה (64-20) כשני שלישים (68%) מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם וכמחצית (52%) מרוצים מהכנסתם, לעומת 87% ו-59% בהתאמה בקרב שאר המועסקים.
· 64% מהמועסקים בני 64-20 עם מוגבלות ראייה חמורה היו עובדים, גם אילו יכלו להרשות לעצמם מבחינה כלכלית שלא לעבוד, לעומת 76% בקרב שאר המועסקים בגיל זה.
· רבע (25%) מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב השאר.
· כרבע (24%) מהאנשים עם לקות ראייה חמורה, חשים מדוכאים לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב השאר. 
· 73% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב השאר.
· 32% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 55% בקרב השאר.

· 29% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת 23% בקרב השאר.
 
לנתוני התרשימים

הסקר החברתי מספק מידע על תנאי החיים ועל רווחת האוכלוסייה בישראל, בתחומים מגוונים: דיור, השכלה, תעסוקה, מצב כלכלי ועמדות בנושאים שונים.

לרגל היום להגברת המודעות וההזדהות עם ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל, שיחול ב-6/6, מתפרסמים נתונים על אנשים לקויי ראייה בישראל, מתוך הסקר החברתי 2016. הסקר החברתי כולל פרק בנושא בריאות ותפקוד ובו שאלה על קושי בראייה. הנתונים מבוססים על דיווח עצמי בתשובה לשאלה: האם יש לך קושי לראות? (גם כשאתה מרכיב משקפיים) אפשרויות התשובה: 1. אין קושי; 2. יש קושי מועט; 3. יש קושי רב; 4. לא רואה בכלל. אלה שהשיבו 2, 3, או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות כלשהי בראייה ואלה שהשיבו 3 או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות ראייה חמורה.

נתוני הסקר החברתי מאפשרים להשוות בין אנשים לקויי ראייה לכלל האוכלוסייה במגוון נושאים. להפקת עיבודים נוספים ניתן להשתמש במחולל הלוחות של הסקר החברתי, באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

היקף לקות הראייה בישראל בקרב בני 20 ומעלה 

13% (כ-710 אלף נפש) מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 15% מהנשים ו-12% מהגברים. 11% (כ-570 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.5% (כ-140 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).

שיעור המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 7% מבני 20–44 מתקשים במידה כלשהי, 16% מבני 64-45, 20% מבני 74-65 ו-44% מבני 75 ומעלה. 30% מבני 75 ומעלה מתקשים במידה מועטה ו-14% מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל. נשים סובלות מלקות ראייה יותר מאשר גברים, בכל קבוצות הגיל (תרשים 1).

תרשים 1 - בני 20 ומעלה, לפי מין, גיל ולקות ראייה כלשהי, אחוזים, 2016 

השכלה

שיעור בעלי השכלה נמוכה (חסרי תעודת בגרות), גדול יותר בקרב אנשים לקויי ראייה, בכל קבוצות הגיל: בגיל 64-20 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה גדול פי 1.5 מהשיעור בקרב השאר (46% לעומת 30%, בהתאמה). בקבוצת גיל זו, שיעור בעלי תעודה אקדמית בקרב אלה שאינם לקויי ראייה, כפול מהשיעור בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה (33% לעומת 18%, בהתאמה).
 
תעסוקה

שיעור המועסקים בקרב לקויי הראייה נמוך יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בגילים המבוגרים. שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 57%, לעומת 76% בקרב השאר (תרשים 2).

תרשים 2 - בני 64-20 לפי מצב הראייה ומצב התעסוקה, אחוזים, 2016 

* בלתי מועסק או לא בכוח העבודה
 
עמדות כלפי העבודה (בגיל 64-20)

בגילי העבודה (64-20) כשני שלישים (68%) מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם וכמחצית (52%) מרוצים מהכנסתם, לעומת 87% ו-59% בהתאמה בקרב שאר המועסקים.

64% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה היו עובדים גם אם היו יכולים להרשות לעצמם מבחינה כלכלית שלא לעבוד, לעומת 76% בקרב שאר המועסקים (תרשים 3).
 
תרשים 3 - בני 64-20 לפי מצב הראייה ועמדות כלפי העבודה, אחוזים, 2016 

* מרוצים מאוד ומרוצים
** גם אם היו יכולים להרשות לעצמם שלא לעבוד

קשרים חברתיים, תחושות ומצבים רגשיים בקרב בני 20 ומעלה עם לקות ראייה חמורה

ל-80% מבני 20 ומעלה עם לקות ראייה חמורה יש קשרים עם חברים, לעומת 93% בקרב השאר.
90% מרוצים מהקשר עם בני משפחתם, לעומת 97% בקרב השאר.
39% מצליחים בדרך כלל להתמודד עם בעיותיהם, לעומת 70% בקרב השאר.
29% דיווחו שהם חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת 23% בקרב השאר.
כרבע (24%), חשים מדוכאים לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב השאר. 
רבע (25%) חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב השאר (תרשים 4).
 
תרשים 4 - בני 20 ומעלה לפי מצב הראייה ותחושות שונות, אחוזים, 2016 
שביעות רצון מהחיים

אנשים עם לקות ראייה חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם, מאנשים שאינם לקויי ראייה. 73% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב השאר.

32% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 55% בקרב השאר.
 
 
למידע נוסף:
דף הסקר החברתי באתר הלמ"ס
שאלון הסקר החברתי 2016
מחולל הלוחות – הסקר החברתי 
 


 
 
 
האינדקס המרכזי
בעלי עסקים ונותני שירות

אבחון וטיפול אלטרנטיבי 970
אביזרי חבישה 12
אביזרי שיקום 34
אוסטיאופתיה 33
אופטומטריסטים 604
אופטיקאים 574
אחיות פרטיות 143
אירידיולוגיה 20
אמבולנס פרטי 144
ארומתרפיה 24
ביופידבק 17
בית לחיים 4
בית אבות, דיור מוגן 511
בתי הבראה והחלמה 13
בתי חולים 81
בתי חולים לבריאות הנפש 21
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
בתי טבע 160
בתי מרקחת 835
גוף ונפש 426
דיאטנים 553
הומאופתיה 280
הידרותרפיה 51
הילינג 147
היפנוזה 18
הסעות נכים 27
השמת עובדים זרים 66
ויטמינים 10
חיתולים למבוגרים 65
טווינא 23
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
טיפול באמצעות בע"ח 43
טיפול ע"י יצירה והבעה 383
טיפול בהפרעות זיכרון 9
טיפול בהפרעות שינה 16
טיפול ע"י ציורי ילדים 1
יועצי תזונה 71
כירופרקטיקה 108
כירורגיה של היד 122
מגנטותרפיה 7
מדיטציות 48
מוצרים אורטופדיים 398
מוקדי עזרה ראשונה 103
מכונים רפואיים 536
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
מנגנוני נכים לרכב 16
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
נטורופתיה 236
נעליים אורטופדיות 84
עורכי-דין - ביטוח 1041
עורכי-דין - ביטוח לאומי 1202
עורכי-דין - דיני נזיקין 3877
עורכי-דין - רשלנות רפואית 480
פודיאטרים 27
פיזיותרפיה 381
פיזיותרפיה התפתחותית 16
פילאטיס 168
פלדנקרייז 139
פסיכוגריאטריה 2
פסיכולוגיה התפתחותית 31
פסיכולוגיה שיקומית 39
פסיכותרפיה 633
פרחי באך 40
ציוד ואביזרים לנכים 47
קינסיולוגיה 25
קלינאי תקשורת 251
רולפינג 8
רכב חשמלי 46
רכיבה טיפולית 38
רפואה סינית 402
רפלקסולוגיה 432
שיאצו 182
שיטת אלבאום 17
שיטת אלכסנדר 78
שיטת פאולה 30
שיקום נכים ונפגעים 166
שירותי סיעוד 578
תזונה ודיאטות טבעיות 98
תרפיה במוסיקה 29
   
 
 חזרה לדף הבית      -    תנאי שימוש     -     מדיניות פרטיות     -     חוק הספאם     -     אתיקה     -     חוק זכויות יוצרים    
 
 

כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

 
   
טלפון:
08-659-18-01
  פקס:
153-54-712-64-59
דוא"ל:
spectrum.tikshoret@gmail.com
  כתובת:
אליהו בן חור 14, ב"ש


© כל הזכויות שמורות: "ספקטרום תקשורת".