ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 09-09-2018
1
ללא הגבלה
אתר החדשות  המרכזי  לנכויות ומוגבלויות
טל': 08-659-18-01      פקס: 153-54-712-64-59
   
1
כניסת כתבים    |    רישום לאינדקס    |    צור קשר
1
 
אוכל ותזונה   |    בריאות ונפש    |    בארץ    |    התנדבות וקהילה    |    משפט    |    ספורט    |    רפואה משלימה    |    האינדקס המרכזי    |     מערכת החדשות: 08-659-18-01 
 עמותות וארגונים  |  מחלקות רווחה בכל הארץ  |  הספריה לעיוורים  |  טפסים-המוסד לביטוח לאומי  |  מדריכים-המוסד לביטוח לאומי  |  סיכוי שווה  |  עת לעשות   |   המייל האדום
אוכל ותזונה

בריאות ואורח חיים

לקט נתונים בנושאי בריאות ואורח חיים, מתוך הסקר החברתי 2017: משקל, דיאטה, תזונה והרגלי אכילה


מערכת, 09/09/2018, צילום: Pixabay

 

 


בני 20 ומעלה, אלא אם כן צוין אחרת
 • כמחצית מהאוכלוסייה (48%) הם במצב של עודף משקל או השמנה: 55% מהגברים ו-41% מהנשים.
 • 52% רוצים לרדת במשקל: 58% מהנשים לעומת 46% מהגברים; 54% מהיהודים ו-41% מהערבים.
 • 21% עושים דיאטה בפועל: 24% מהנשים לעומת 18% מהגברים. 22% מהיהודים ו-16% מהערבים.
 • 47% מאלה שעושים דיאטה קיבלו הנחיות מגורם מקצועי. 15% נפגשו עם דיאטנית בשנתיים האחרונות.
 • 41% אוכלים לפחות 3 מנות ירקות ביום: 44% מהיהודים ו-28% מהערבים.
 • 45% אוכלים לפחות 2 מנות פרי ביום: 53% בקרב בני 65 ומעלה.
 • 30% אוכלים מאכלים המכילים דגנים מלאים לפחות פעמיים ביום: 56% מהערבים ו-26% מהיהודים.
 • 60% אוכלים קטניות לפחות פעמיים בשבוע: 66% מהגברים לעומת 55% מהנשים; 75% מהערבים.
 • 29% אוכלים דגים לפחות פעמיים בשבוע: 34% מהיהודים לעומת 8% מהערבים; 61% מהחרדים.
 • 26% אוכלים בשר אדום או בשר מעובד לפחות 3 פעמים בשבוע: 46% מהערבים ו-21% מהיהודים.
 • 38% שותים לפחות 3 כוסות משקה ממותק ביום: 17% שותים לפחות 5 כוסות משקה ממותק ביום.
 • 42% בודקים רכיבים או סימון תזונתי שעל אריזות מוצרי מזון: 47% מהיהודים לעומת 24% מהערבים.
 • הרגלי התזונה של 39% מושפעים ממחקרים ומפרסומים בנושא תזונה: 43% מהנשים ו-35% מהגברים.
לנתוני התרשימים וללוחות

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף, שב-2017 התמקד בבריאות ואורח חיים, כפי שהיה בסקר 2010. השאלות על משקל, דיאטה, תזונה והרגלי אכילה שייכות לנושא זה. זו ההודעה השלישית מתוך הנושא השנתי בריאות ואורח חיים. ההודעות הקודמות עסקו בוויתורים בנושאי בריאות בשל קשיים כלכליים ובחיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות.

מדד מסת הגוף - (BMI)[1]

כמחצית מבני 20 ומעלה (48%) נמצאים במצב של עודף משקל, השמנה או השמנת יתר: 55% מהגברים לעומת 41% מהנשים; 46% מהיהודים לעומת 54% מהערבים; 37% מבני 44-20 ו-60% מבני 45 ומעלה. גברים נמצאים בעודף משקל יותר מנשים בכל קבוצות הגיל (39% לעומת 26% בהתאמה).

תרשים 1. בני 20 ומעלה לפי מדד מסת הגוף (BMI) ומין, אחוזים, 2017 
דיאטה וייעוץ תזונתי

כמחצית מהאוכלוסייה (52%) רוצים לרדת במשקל: 31% מבעלי משקל תקין, 68% מבעלי עודף משקל ו-87% מאלה שבמצב השמנה והשמנת יתר. 35% מעוניינים להישאר באותו משקל ו-6% רוצים לעלות במשקל.

נשים מעוניינות לרדת במשקל יותר מגברים (58% לעומת 46%). בקרב אלה שמשקלם תקין, שיעור הנשים המעוניינות לרדת במשקל גבוה פי 3 משיעור הגברים המעוניינים לרדת במשקל (44% לעומת 14%, בהתאמה).

21% מהאוכלוסייה עושים דיאטה בפועל: 18% מהגברים ו-24% מהנשים; 14% מבעלי משקל תקין, 26% מבעלי עודף משקל ו-36% מאלה שבמצב השמנה והשמנת יתר. נשים עושות יותר דיאטה מגברים, בכל משקל.

בני 45 ומעלה רוצים לרדת במשקל יותר מבני 44-20 (56% לעומת 48%) ועושים יותר דיאטה (23% לעומת 19%).

יהודים רוצים לרדת במשקל יותר מערבים (54% לעומת 41%) ועושים יותר דיאטה (22% לעומת 16%).

47% מאלה שעושים דיאטה קיבלו הנחיות לדיאטה מגורם מקצועי, כגון רופא, יועץ תזונה או דיאטנית ו-31% קיבלו הנחיות מגורם אחר, כגון: תכנית מאורגנת, קבוצת תמיכה, ספרים, אינטרנט, משפחה או מכרים.

15% קיבלו ייעוץ תזונתי מדיאטנית בשנתיים האחרונות, 7% קיבלו ייעוץ לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. מאז 2010 לא חלו שינויים מהותיים באחוזי הנמצאים בעודף משקל, המעוניינים לרדת במשקל והעושים דיאטה.


תרשים 2. בני 20 ומעלה הרוצים לרדת במשקל והעושים דיאטה, לפי מדד מסת הגוף ומין, אחוזים, 2017 
תרשים 3. בני 20 ומעלה לפי ומדד מסת הגוף, רצון לרדת במשקל ודיאטה, אחוזים, 2010, 2017


 
משקל והערכת מצב הבריאות

61% מבעלי משקל תקין מעריכים את מצב בריאותם 'טוב מאוד'; 45% בקרב בעלי עודף משקל; 35% בקרב אנשים במצב השמנה והשמנת יתר.

אחוז המעריכים את בריאותם 'טוב מאוד' גבוה יותר בקרב בעלי משקל תקין, בכל קבוצת הגיל: בגיל 44-20 74% מבעלי משקל תקין מעריכים את מצב בריאותם טוב מאוד, לעומת 69% בקרב בעלי עודף משקל ו-58% בקרב אנשים במצב השמנה או השמנת יתר. בגיל 64-45: 49% מבעלי משקל תקין מעריכים את מצב בריאותם טוב מאוד, לעומת 38% בקרב בעלי עודף משקל ו-28% בקרב אנשים במצב השמנה או השמנת יתר.

תרשים 4. בני 20 ומעלה המעריכים את מצב בריאותם טוב מאוד, לפי גיל ומדד מסת הגוף, אחוזים, 2017 
הרגלי אכילה[2]

41% אוכלים לפחות 3 מנות ירקות ביום[3]: נשים יותר מגברים; יהודים יותר מערבים; הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש מעל 2,000 ש"ח, יותר ממשקי בית שבהם ההכנסה לנפש עד 2,000 ש"ח.

45% אוכלים לפחות 2 מנות פרי ביום[4]: בני 65 ומעלה יותר מבני 64-20; הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש מעל 2,000 ש"ח יותר ממשקי בית שבהם ההכנסה לנפש היא עד 2,000 ש"ח.

31% אוכלים מאכלים המכילים דגנים מלאים לפחות פעמיים ביום[5], כגון לחם או פסטה מחיטה מלאה: ערבים יותר מיהודים; הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח יותר מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא יותר מ-2,000 ש"ח.

60% אוכלים קטניות לפחות פעמיים בשבוע[6]: גברים יותר מנשים; ערבים יותר מיהודים.

29% אוכלים דגים לפחות פעמיים בשבוע: יהודים יותר מערבים; חרדים יותר מחילונים (61% לעומת 28%).

26% אוכלים בשר אדום או בשר מעובד לפחות 3 פעמים בשבוע[7], כגון נקניק, נקניקיות, קבב, המבורגר: גברים יותר מנשים; בני 64-20 יותר מבני 65 ומעלה; ערבים יותר מיהודים.

38% שותים לפחות 3 כוסות משקה ממותק ביום[8]: גברים יותר מנשים; בני 64-20 יותר מבני 65 ומעלה; ערבים יותר מיהודים. 17% שותים לפחות 5 כוסות משקה ממותק ביום.

לוח א - הרגלי אכילה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה והכנסה לנפש במשק הבית, אחוזים,2017

 

 
הרגלי תזונה
79% משתמשים בשמן זית כשמן עיקרי בתוספת למזון[9]: ערבים יותר מיהודים.

41% משתמשים בשמן זית כשמן עיקרי בבישול ובטיגון: ערבים יותר מיהודים.

42% מבני 20 ומעלה בודקים רכיבים או סימון תזונתי שעל אריזות מוצרי המזון: נשים יותר מגברים; יהודים יותר מערבים; בני 64-20 יותר מבני 65 ומעלה; בעלי השכלה גבוהה יותר מבעלי השכלה נמוכה.

הרגלי התזונה של 39% מושפעים ממחקרים או מפרסומים בנושא תזונה בריאה: נשים יותר מגברים; יהודים יותר מערבים, בני 64-20 יותר מבני 65 ומעלה; בעלי השכלה גבוהה יותר מבעלי השכלה נמוכה.

לוח ב - הרגלי תזונה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה והכנסה לנפש במשק הבית, אחוזים,2017 
תרשים 5 - בני 20 ומעלה לפי הרגלי תזונה והשכלה, אחוזים, 2017


 
לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס
לשאלון הסקר החברתי 2017
למחולל הלוחות של הסקר החברתי[1] מדד מסת הגוף (BMI) מחושב באמצעות חלוקת המשקל (ק"ג) בגובה בריבוע (מטרים בריבוע). החישוב נעשה על פי דיווח עצמי על גובה ומשקל. ערכי המדד: עד 18.4 - תת משקל; 24.9-18.5 - משקל תקין; 29.9-25 -עודף משקל; 34.9-30 - השמנה; 35 ומעלה - השמנת יתר.
[3] כגון יחידה של מלפפון, עגבנייה, פלפל. משרד הבריאות ממליץ לאכול לפחות 5 מנות ירקות ביום.
[4] כגון יחידה של תפוז, תפוח, אשכול ענבים בינוני, פלח מלון. משרד הבריאות ממליץ לאכול 3-2 מנות פרי ביום.
[5] כולל: חיטה מלאה, שיפון, כוסמין, בורגול, תפוח אדמה, אורז מלא, כוסמת, גריסים שיבולת שועל, קינואה.
[6] כגון עדשים, שעועית לבנה, גרגרי חומוס.
[7] משרד הבריאות ממליץ להמעיט בצריכת בשר אדום ובשר מעובד ולאכול חלקים רזים של עוף, הודו ובשר בקר.
[8] כולל: מיץ ממותק בסוכר, משקה תוסס ממותק, משקה אנרגיה, מים בטעמים, קפה או תה בתוספת סוכר.
 משרד הבריאות ממליץ להמעיט בצריכת מאכלים ומשקאות עם תוספת סוכר.
[9] משרד הבריאות ממליץ לצרוך שמנים מהצומח עם עדיפות לשמן זית, שמן קנולה, אבוקדו, אגוזים, שקדים,
 גרעינים ללא המלחה (כגון גרעיני חמנייה ודלעת) וטחינה גולמית משומשום מלא
.


 


 
 
האינדקס המרכזי
בעלי עסקים ונותני שירות

אבחון וטיפול אלטרנטיבי 970
אביזרי חבישה 11
אביזרי שיקום 34
אוסטיאופתיה 33
אופטומטריסטים 604
אופטיקאים 574
אחיות פרטיות 143
אירידיולוגיה 20
אמבולנס פרטי 144
ארומתרפיה 24
ביופידבק 17
בית לחיים 4
בית אבות, דיור מוגן 511
בתי הבראה והחלמה 13
בתי חולים 81
בתי חולים לבריאות הנפש 21
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
בתי טבע 160
בתי מרקחת 835
גוף ונפש 426
דיאטנים 553
הומאופתיה 280
הידרותרפיה 51
הילינג 147
היפנוזה 18
הסעות נכים 27
השמת עובדים זרים 66
ויטמינים 10
חיתולים למבוגרים 65
טווינא 23
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
טיפול באמצעות בע"ח 43
טיפול ע"י יצירה והבעה 383
טיפול בהפרעות זיכרון 9
טיפול בהפרעות שינה 16
טיפול ע"י ציורי ילדים 1
יועצי תזונה 71
כירופרקטיקה 108
כירורגיה של היד 122
מגנטותרפיה 7
מדיטציות 48
מוצרים אורטופדיים 398
מוקדי עזרה ראשונה 103
מכונים רפואיים 536
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
מנגנוני נכים לרכב 16
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
נטורופתיה 236
נעליים אורטופדיות 84
עורכי-דין - ביטוח 1041
עורכי-דין - ביטוח לאומי 1202
עורכי-דין - דיני נזיקין 3877
עורכי-דין - רשלנות רפואית 480
פודיאטרים 27
פיזיותרפיה 381
פיזיותרפיה התפתחותית 16
פילאטיס 168
פלדנקרייז 139
פסיכוגריאטריה 2
פסיכולוגיה התפתחותית 31
פסיכולוגיה שיקומית 39
פסיכותרפיה 633
פרחי באך 40
ציוד ואביזרים לנכים 47
קינסיולוגיה 25
קלינאי תקשורת 251
רולפינג 8
רכב חשמלי 46
רכיבה טיפולית 38
רפואה סינית 402
רפלקסולוגיה 432
שיאצו 182
שיטת אלבאום 17
שיטת אלכסנדר 78
שיטת פאולה 30
שיקום נכים ונפגעים 166
שירותי סיעוד 576
תזונה ודיאטות טבעיות 98
תרפיה במוסיקה 29
   
 
 חזרה לדף הבית      -    תנאי שימוש     -     מדיניות פרטיות     -     חוק הספאם     -     אתיקה     -     חוק זכויות יוצרים    
 
 

כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

 
טלפון:
08-659-18-01
פקס:
153-54-712-64-59
דוא"ל:
spectrum.tikshoret@gmail.com
כתובת:
אליהו בן חור 14, ב"ש


© כל הזכויות שמורות: ספקטרום תקשורת spectrum tikshoret