ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - מגן דוד אדום 03-09-2017
1
ללא הגבלה
אתר החדשות  המרכזי  לנכויות ומוגבלויות
טל': 08-659-18-01      פקס: 153-54-712-64-59
   
1
כניסת כתבים    |    רישום לאינדקס    |    צור קשר
1
 
אוכל ותזונה   |    בריאות ונפש    |    בארץ    |    התנדבות וקהילה    |    משפט    |    ספורט    |    רפואה משלימה    |    האינדקס המרכזי    |     מערכת החדשות: 08-659-18-01 
 עמותות וארגונים  |  מחלקות רווחה בכל הארץ  |  הספריה לעיוורים  |  טפסים-המוסד לביטוח לאומי  |  מדריכים-המוסד לביטוח לאומי  |  סיכוי שווה  |  עת לעשות   |   המייל האדום
בארץ

מהפכת התשלומים במד"א יוצאת לדרך

במגן דוד אדום נמצאים בימים אלה בסיומו של תהליך שינוי משמעותי שמטרתו להקל על המטופלים המקבלים סיוע רפואי ופינוי לבתי החולים ברחבי הארץ ♦ במסגרת השינוי, לא יצטרכו עוד לקוחות קופות החולים כללית ומכבי לטפל בהעברת ההתחייבות הכספית ממד"א לטיפול הקופה, אלא הדבר ייעשה אוטומטית על ידי מד"א אל מול קופת החולים ♦ לקוחות לאומית ומאוחדת יצטרפו להסדר בתקופה הקרובה ♦ מנכ"ל מד"א, אלי בין: "זה המקום להודות לשר הבריאות, הרב ליצמן, שבזכות עזרתו וסיועו התאפשרה המהפכה החשובה"


מערכת, 03/09/2017, צילום: ויקיפדיה
 


 
במד"א יוצאים למהפכה בתחום גביית התשלום ממטופלים המקבלים שירות. כידוע, עד כה, קיבל כל מטופל התחייבות לתשלום כבר במעמד הפינוי ולכן במקרים רבים לא זכרו המטופלים שיש לטפל בביצוע התשלום אל מול קופת חולים, צה"ל, ביטוח לאומי או לשלם בעצמם את הסכום הנדרש, במידה ואין לו כיסוי מגורם מבטח אחר.

החל מה-1 בספטמבר, יצא מד"א במהפכה של ממש בכל נושא התשלומים לארגון, המחויב על פי החוק. החל מתאריך זה, לא יקבלו עוד המפונים את טופס ההתחייבות במעמד הפינוי ובכך יימנעו מקרים רבים של בלבול, אובדן הטופס וחוסר הבהירות בנושא.

את ההתחייבות תפיק מד"א מיד לאחר הפינוי, ולקוחות קופות החולים כללית ומכבי ייהנו כבר מתאריך זה מטיפול ישיר של מד"א אל מול קופת החולים, מבלי שהמטופל יצטרך לעסוק בזה כלל. מד"א תבצע את הליך החיוב ישירות אל מול שתי קופות החולים, וללא מעורבות של המטופל עצמו. במידה ויימצא ע"י קופת החולים כי המטופל אינו זכאי לכיסוי עלות הפינוי על ידה, יעביר מד"א דרישת תשלום והסבר בנושא למטופל עצמו.

יובהר, כי בשלב זה, יפעל ההסדר בקופות החולים מכבי וכללית בלבד, אשר עליהן נמנים כ-85% מהאוכלוסייה. לקוחות לאומית ומאוחדת, יקבלו את ההתחייבות בדואר מספר ימים לאחר הפינוי, ויצטרכו להעביר את ההתחייבות לטיפול קופת החולים. במד"א נמצאים בימים אלה על סף חתימת הסכם עם הנהלות שתי קופות החולים (לאומית ומאוחדת) במטרה להקל גם על מטופלים אלה ולמנוע טרטור של החולה בין גופים שונים.

עבור חיילים, יטפל מד"א בהתחייבות ישירות מול צה"ל ובכך ייחסך מהחיילים הצורך לטפל בתשלום בתוך יחידות הצבא.
במד"א מדגישים, כי גם במקרה של טיפול ללא פינוי אשר בו חלה חובת התשלום על המטופל עצמו, תישלח ההתחייבות אל כתובת המטופל מספר ימים לאחר מכן.
 
מנכ"ל מד"א, אלי בין: "מד"א, כארגון ההצלה הלאומי של ישראל, מבקש להקל ככל הניתן על אזרחי ישראל הזקוקים לסיוע רפואי ועל כן אנו משיקים בימים אלה את מהפכת התשלומים בארגון.  לרוב, פוגש הציבור את כוחות מד"א באירועים חריגים ונושא התשלום הוא מעמסה מיותרת עבורם במעמד זה. על כן, פעלנו להסדרת הנושא ישירות אל מול קופות החולים אני מאמין כי יש להמשיך ולהקל על הציבור ככל הניתן ומד"א ימשיך לפעול לטובת הנושא גם בעתיד. המהפכה החשובה הזו לא הייתה מתאפשרת לולא סיועם של רבים ובראשם שר הבריאות, הרב ליצמן וצוות משרדו ויחד נמשיך לפעול כדי להקל על אזרחי ישראל".
 
השימושון - על מנת להביא אל הציבור את המידע המדויק ביותר בדבר השינוי החשוב, להלן מדריך התשלומים של מד"א:
 
מבוטחי כללית ומכבי - טופס ההתחייבות (דרישת התשלום) יועבר ישירות ע"י מד"א אל קופת החולים. שם, תיבדק זכאותו של המטופל לכיסוי העלויות.
במידה ויימצא כי הוא זכאי לכיסוי מלא - תעביר קופת החולים את התשלום ישירות למד"א, והמטופל לא יצטרך לעסוק בהעברת המידע בין הגופים השונים.
במידה ויימצא כי המטופל אינו זכאי כלל לכיסוי מקופת החולים - ישלח מד"א מכתב אל כתובת המטופל המעודכנת ברשומותיו, יבהיר למטופל את החלטת קופת החולים בענייננו וידרוש ממנו את הסדרת התשלום ישירות מול מד"א.
במידה ויימצא כי המטופל זכאי לכיסוי חלקי בלבד מקופת החולים- יקבל המטופל מכתב ממד"א על הסכום שנותר לתשלום, והמועד האחרון לפרעונו. את הסכום יידרש המטופל להסדיר אל מול מד"א, בהתאם לאמור במכתב.
 
מבוטחי לאומית ומאוחדת - טופס ההתחייבות לא יינתן במעמד הפינוי, אלא יישלח לכתובת המטופל כפי שנמסר על ידי המטופל מספר ימים לאחר הפינוי. על המטופל להעביר את טופס ההתחייבות לקופת החולים, ולבחון את זכאותו לכיסוי התשלום ע"י הקופה. נמצא המטופל זכאי לכיסוי מלא- יוסדר התשלום בין קופת החולים ומד"א. היה ונמצא כי הוא זכאי לכיוסי חלקי- יסדיר המטופל את יתרת התשלום אל מול מד"א ישירות. היה ונמצא כי הוא אינו זכאי לכיסוי כלל - יסדיר המטופל את מלוא הסכום אל מול מד"א.
** בתקופה הקרובה צפוי מד"א לחתום על הסכם עם שתי קופות החולים, על מנת שההסדר עימן יהיה זהה להסדר הקיים עם קופות החולים כללית ומכבי, כאמור לעיל**
 
להלן המקרים בהם זכאי המטופל לכיסוי מלא מקופת החולים:
· איבוד הכרה רגעי ברשות הרבים - זכאי המטופל לכיסוי מלא מכל קופות החולים.
· יולדת שפונתה וילדה בתוך 72 שעות מרגע הפינוי - זכאית לכיסוי מלא על ידי הביטוח לאומי. בהנחה שהיולדת אושפזה ולא ילדה בתוך 72 שעות תהא זכאית למימון על ידי קופת החולים, בשני המקרים, יטפל מד"א ישירות אל מול הגורם המבטח על מנת לבחון זכאותה לכיסוי הפינוי.
· פינוי במסגרת תאונות עבודה - זכאי המטופל לכיסוי מלא של הפינוי באמבולנס, גם אם לא אושפז על ידי קופת החולים.
· פינוי במקרה של תאונת דרכים - זכאי המטופל לכיסוי מלא של עלות הפינוי, גם במידה ולא אושפז. במידה והמטופל אושפז, יכוסה הפינוי ע"י קופת החולים. במידה ופונה בניידת טיפול נמרץ מזירת התאונה ולא אושפז- זכאי המטופל לכיסוי מלא ע"י קופת החולים. במידה ופונה באמבולנס רגיל ולא אושפז - יהיה זכאי לפינוי מלא על ידי חברת הביטוח.
· פינוי חיילי צה"ל בשירות פעיל - כיסוי הפינוי יבוצע על ידי צה"ל, ובטיפול ישיר בין מד"א וצה"ל, ללא מעורבות החייל.
· פינוי נפטרים - במידה ובוצעה החייאה בשטח - זכאית משפחתו של הנפטר לכיסוי מלא של העלויות מקופת החולים. במקרים בהם לא בוצעה החייאה מסיבות שונות, תקבל משפחת הנפטר הודעה בדואר בדבר התשלום הנדרש למד"א ותסדיר אותו ישירות אל מול מגן דוד אדום
.


 


 
 
האינדקס המרכזי
בעלי עסקים ונותני שירות

אבחון וטיפול אלטרנטיבי 970
אביזרי חבישה 11
אביזרי שיקום 34
אוסטיאופתיה 33
אופטומטריסטים 604
אופטיקאים 574
אחיות פרטיות 143
אירידיולוגיה 20
אמבולנס פרטי 144
ארומתרפיה 24
ביופידבק 17
בית לחיים 4
בית אבות, דיור מוגן 511
בתי הבראה והחלמה 13
בתי חולים 81
בתי חולים לבריאות הנפש 21
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
בתי טבע 160
בתי מרקחת 835
גוף ונפש 426
דיאטנים 553
הומאופתיה 280
הידרותרפיה 51
הילינג 147
היפנוזה 18
הסעות נכים 27
השמת עובדים זרים 66
ויטמינים 10
חיתולים למבוגרים 65
טווינא 23
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
טיפול באמצעות בע"ח 43
טיפול ע"י יצירה והבעה 383
טיפול בהפרעות זיכרון 9
טיפול בהפרעות שינה 16
טיפול ע"י ציורי ילדים 1
יועצי תזונה 71
כירופרקטיקה 108
כירורגיה של היד 122
מגנטותרפיה 7
מדיטציות 48
מוצרים אורטופדיים 398
מוקדי עזרה ראשונה 103
מכונים רפואיים 536
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
מנגנוני נכים לרכב 16
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
נטורופתיה 236
נעליים אורטופדיות 84
עורכי-דין - ביטוח 1041
עורכי-דין - ביטוח לאומי 1202
עורכי-דין - דיני נזיקין 3877
עורכי-דין - רשלנות רפואית 480
פודיאטרים 27
פיזיותרפיה 381
פיזיותרפיה התפתחותית 16
פילאטיס 168
פלדנקרייז 139
פסיכוגריאטריה 2
פסיכולוגיה התפתחותית 31
פסיכולוגיה שיקומית 39
פסיכותרפיה 633
פרחי באך 40
ציוד ואביזרים לנכים 47
קינסיולוגיה 25
קלינאי תקשורת 251
רולפינג 8
רכב חשמלי 46
רכיבה טיפולית 38
רפואה סינית 402
רפלקסולוגיה 432
שיאצו 182
שיטת אלבאום 17
שיטת אלכסנדר 78
שיטת פאולה 30
שיקום נכים ונפגעים 166
שירותי סיעוד 576
תזונה ודיאטות טבעיות 98
תרפיה במוסיקה 29
   
 
 חזרה לדף הבית      -    תנאי שימוש     -     מדיניות פרטיות     -     חוק הספאם     -     אתיקה     -     חוק זכויות יוצרים    
 
 

כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

 
טלפון:
08-659-18-01
פקס:
153-54-712-64-59
דוא"ל:
spectrum.tikshoret@gmail.com
כתובת:
אליהו בן חור 14, ב"ש


© כל הזכויות שמורות: ספקטרום תקשורת spectrum tikshoret