ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - מיקי שיפמן 21-05-2017
1
ללא הגבלה
אתר החדשות  המרכזי  לנכויות ומוגבלויות
טל': 08-659-18-01      פקס: 153-54-712-64-59
   
1
כניסת כתבים    |    רישום לאינדקס    |    צור קשר
1
 
אוכל ותזונה   |    בריאות ונפש    |    בארץ    |    התנדבות וקהילה    |    משפט    |    ספורט    |    רפואה משלימה    |    האינדקס המרכזי    |     מערכת החדשות: 08-659-18-01 
 עמותות וארגונים  |  מחלקות רווחה בכל הארץ  |  הספריה לעיוורים  |  טפסים-המוסד לביטוח לאומי  |  מדריכים-המוסד לביטוח לאומי  |  סיכוי שווה  |  עת לעשות   |   המייל האדום

משפטנים: כך תתגוננו מפני השתלטות על רכושם של ההורים הקשישים


מערכת, 21/05/2017, צילום: דורון לצטר
 


 
הקשישה הורישה את רכושה לאחיה ולאחייניה, ולא לבעלה שסעד אותה לפני מותה. בדיון בבית המשפט התברר כי המנוחה לא יכלה להחזיק בסכין ומזלג בעת חתימתה על הצוואה – קל וחומר לא עט, וצוואתה נפסלה.
בפרשיה אחרת ומעניינת שזכתה לסיקור תקשורתי לפני מספר שנים, קשיש מהצפון הוריש את הרכוש הרב אותו צבר - לשכניו. משפחתו ערערה על הצוואה, ובעקבות כך התברר כי היא נכתבה שלא כדין, ובנוכחות רבים מהשכנים שאמורים היו להתעשר ממנה. הצוואה כמובן נפסלה.
בערעור נוסף על כשרות צוואה התברר כי חלק מהעדים חתמו עליה לאחר שהמוריש היה כבר בר מינן – עובדה שפסלה את הצוואה מיסודה.
"קשישים רבים הופכים בערוב ימיהם לקורבנות לנוכלים מחוץ ולעיתים מתוך המשפחה החומסים את רכושם" אומר עו"ד מיקי שיפמן העוסק בצוואות ירושות ודיני משפחה, ולדבריו, הפנייה לעזרתו של בית המשפט פעלה פעמים רבות לטובת אלה שחשו שקופחו בירושה.
על הסכנות של השתלטות על קשישים ורכושם, ועל הדרכים לפסילת צוואות בכתבה הבאה.
לא פעם מגיעים לפתחו של בית המשפט למשפחה סכסוכים סביב ירושות. על פי רוב אחד או כמה מילדיו של הנפטר, מתקשים להבין כיצד הודרו מהירושה – וכיצד חלקה הגדול הולך דווקא לאחד האחים, או אפילו לאנשים מחוץ למשפחה, שהקשר בינם לבין הוריהם לאורך השנים היה קלוש ביותר.
עוה"ד מיקי שיפמן - העוסק בתחום דיני הירושה  - טוען שבמקרים שכאלה יש ליורשים החוקיים יסוד סביר להניח כי הצוואה זויפה – או שהנפטר היה תחת השפעה בלתי הוגנת בעת שחתם על הצוואה. לדברי עו"ד שיפמן, במקרים כגון אלו על מתנגדי הצוואה להגיש בדחיפות לרשם הירושה 'התנגדות למתן צו קיום צוואה', ומוטב שיעשו זאת בלוויית עורכי דין הבקיאים בתחום הירושות והצוואות.
 
ביהמ"ש: "המנוחה לא הצליחה להחזיק סכין ומזלג, קל וחומר עט"
באחד המקרים שנדונו בפני בית המשפט לענייני משפחה נפסלה צוואה, שבמסגרתה הורישה אישה ללא ילדים את כל רכושה לשני אחיה ולאחיינה - במקום לבעלה השני שסעד אותה בשנותיה האחרונות.
היא היתה על ערש דווי, סבלה מליקויי שמיעה ומעיוורון ראתה צללים בלבד, ולא יכלה להחזיק אפילו סכין ומזלג - קל וחומר עט כדי לחתום על צוואה. בית המשפט השתכנע, בהסתמך על ראיות רפואיות, כי המנוחה לא היתה כשירה רפואית בעת החתימה על הצוואה – ופסלה אותה.
במקרה אחר, שינה קשיש , מספר ימים לפני מותו - את צוואתו, והורה לנשל לחלוטין את משפחתו מהנכסים וממיליוני השקלים שבהם החזיק. במקום זאת הוריש הקשיש את כל רכושו לשכניו. בדיון בבית המשפט התברר כי השכנים נטלו חלק פעיל בכל הליך גיבוש הצוואה, ולמעשה ניתן לומר שהיא נתפרה למידותיהם. מעורבות שכזו, מסביר עו"ד שיפמן, מעוררת חשש להשפעה בלתי הוגנת. ואכן, בית המשפט מצא, כי הליך החתימה על הצוואות היה פגום והיא נפסלה.

מהי צוואה מזויפת?
"סעיף 30 לחוק הירושה קובע, כי 'צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה'", מסביר עו"ד שיפמן. "במקרים אלה יטען המתנגד לצוואה כי היורש כפה על המצווה את רצונו, ועל כן הצוואה אינה משקפת את רצון המצווה (המוריש) – אלא את רצון היורש, וכי נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת". לדבריו, הפעלת אלימות, צעקות, איומים, ופיתוח תלות (כלכלית, נפשית או פיזית) ביורש – כל אלה יכולים להוות בסיס להשפעה בלתי הוגנת.
עילה אחרת לביטול צוואה הינה צוואה מזויפת. במקרה זה, טענת המתנגדים לצוואה היא כי הינה מזויפת ואינה אותנטית, או שהחתימה על המסמך אינה חתימת היורש.
"חוק הירושה קובע את הכללים לעריכת צוואה בישראל", מסביר עו"ד שיפמן. לדבריו, בכל תיק שעוסק בהתנגדות לקיום צוואה יש משקל רב ל"נטל ההוכחה". על פי חוק הירושה, כאשר מתקיימות בצוואה כל הדרישות הצורניות הרי שהמסמך תקף וכשר, וכל הטוען שהצוואה מזויפת - עליו מוטל נטל ההוכחה. אולם אם הצוואה פגומה, ואינה עומדת בדרישות הקבועות בחוק, נטל ההוכחה מתהפך. כאשר עולה בבית המשפט טענה בדבר צוואה מזויפת, נטל ההוכחה לקיום הצוואה מונח על כתפיו של זה המבקש לקיימה. לדברי עו"ד שיפמן, מכיוון שטענה בדבר צוואה מזויפת נושאת גם גוון פלילי מסוים, בהליכים הנוגעים לצוואות מזויפות רמת ההוכחה הדרושה מעט גבוהה מהרגיל.

ניצול קשישים קרקע פורייה לצוואה תחת השפעה לא הוגנת
לדבריו, בין הראיות המוצגות בהליכים הנוגעים לצוואה מזויפת נמנות, למשל, חוות דעת של גרפולוג מומחה. למרות שהגרפולוגיה אינה מדע מדויק, בתי המשפט לענייני משפחה נוטים לקבל את חוות דעתם של מומחים לכתב יד, או לכל הפחות, היא תחזק את הטענה שבה היא תומכת (ובשילוב טענות נוספות יכולה להטות את הכף). כמו כן, טענת צוואה מזויפת מוצגת בדרך כלל ביחד עם ראיות בדבר השפעה בלתי הוגנת על המצווה בעת עריכת הצוואה - עריכת צוואה כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיבו של המסמך, העדר קשרים בין המצווה והדורש לקיימה וכיו"ב.
סיבה נוספת שבגינה פעמים רבות נדרש ביטול צוואה בבית משפט היא ניצול קשישים. "הנושא של ניצול קשישים מקומם וכאוב במיוחד", אומר עו"ד שיפמן. "אנשים מבוגרים המתגוררים לבדם חשופים לניצול ברמות רבות, במיוחד אם קיימים יחסי תלות כלכלית, מנטלית או פיזית בין המוריש לבין המבקש לקיים את הצוואה. ניצול מצוקת קשישים או מצב מנטלי רעוע שלהם הוא קרקע פורייה לצוואות שנכתבו תחת השפעה בלתי הוגנת".
לדברי עו"ד שיפמן, עילה נוספת לפסילת צוואה היא כאשר המבקש לקיום הצוואה היה מעורב בעריכתה. אין הכוונה כאן לאדם שהסיע את כותב הצוואה או מלווה אותו למקום עריכתה, אלא למעורבות בתוכנה. "סעיף 35 לחוק הירושה קובע, כי אדם אינו יכול לקחת חלק בעריכת צוואה שמזכה אותו, או את בן זוגו, בנכס או בזכות כלשהי", מסביר עו"ד שיפמן.

כיצד להימנע מחשד לצוואה לא כשרה?
לדברי עוה"ד שיפמן, אין ללחוץ על המוריש לספר על תכניותיו לגבי הצוואה, או ללחוץ עליו לשנות את החלטתו. בנוסף, יש לאפשר לו פרטיות מלאה כשהוא נמצא אצל עורך הדין, גם אם אותו קרוב משפחה היה זה שהסיע את המצווה לעורך הדין.
"בנוסף, ולמען הסר ספקות לגבי מעמד חתימת הצוואה, מומלץ תמיד לכתוב מזכר כלשהו המפרט את נסיבות החתימה, מעין סיכום שיחה שיוכל לשפוך אור בעתיד על המניעים להחלטות שהתקבלו על ידי המוריש", מוסיף עו"ד שיפמן. עוד לדבריו, רווח היום הנוהג להסריט בווידאו את מעמד חתימת הצוואה, כדי להוכיח שהמוריש היה לבדו בחדר, ושנוסח הצוואה היה נהיר ומובן לו. "במקרים שבהם המוריש הוא אדם מבוגר או חולה, מומלץ לדאוג לחוות דעת רפואית על אודות מצבו הרפואי והשכלי", הוא מציין. "כך ניתן יהיה להוכיח בבוא העת שהמוריש היה במצב נפשי ופיזי מצוין, שקול בדעתו וצלול ".

 
עו"ד מיקי שיפמן www.mikilaw.com מומחה לדיני משפחה, גירושין, צוואות, עיזבונות, ומגשר
.

 

 


 
 
ה
 
האינדקס המרכזי
בעלי עסקים ונותני שירות

אבחון וטיפול אלטרנטיבי 970
אביזרי חבישה 11
אביזרי שיקום 34
אוסטיאופתיה 33
אופטומטריסטים 604
אופטיקאים 574
אחיות פרטיות 143
אירידיולוגיה 20
אמבולנס פרטי 144
ארומתרפיה 24
ביופידבק 17
בית לחיים 4
בית אבות, דיור מוגן 511
בתי הבראה והחלמה 13
בתי חולים 81
בתי חולים לבריאות הנפש 21
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
בתי טבע 160
בתי מרקחת 835
גוף ונפש 426
דיאטנים 553
הומאופתיה 280
הידרותרפיה 51
הילינג 147
היפנוזה 18
הסעות נכים 27
השמת עובדים זרים 66
ויטמינים 10
חיתולים למבוגרים 65
טווינא 23
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
טיפול באמצעות בע"ח 43
טיפול ע"י יצירה והבעה 383
טיפול בהפרעות זיכרון 9
טיפול בהפרעות שינה 16
טיפול ע"י ציורי ילדים 1
יועצי תזונה 71
כירופרקטיקה 108
כירורגיה של היד 122
מגנטותרפיה 7
מדיטציות 48
מוצרים אורטופדיים 398
מוקדי עזרה ראשונה 103
מכונים רפואיים 536
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
מנגנוני נכים לרכב 16
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
נטורופתיה 236
נעליים אורטופדיות 84
עורכי-דין - ביטוח 1041
עורכי-דין - ביטוח לאומי 1202
עורכי-דין - דיני נזיקין 3877
עורכי-דין - רשלנות רפואית 480
פודיאטרים 27
פיזיותרפיה 381
פיזיותרפיה התפתחותית 16
פילאטיס 168
פלדנקרייז 139
פסיכוגריאטריה 2
פסיכולוגיה התפתחותית 31
פסיכולוגיה שיקומית 39
פסיכותרפיה 633
פרחי באך 40
ציוד ואביזרים לנכים 47
קינסיולוגיה 25
קלינאי תקשורת 251
רולפינג 8
רכב חשמלי 46
רכיבה טיפולית 38
רפואה סינית 402
רפלקסולוגיה 432
שיאצו 182
שיטת אלבאום 17
שיטת אלכסנדר 78
שיטת פאולה 30
שיקום נכים ונפגעים 166
שירותי סיעוד 576
תזונה ודיאטות טבעיות 98
תרפיה במוסיקה 29
   
 
 חזרה לדף הבית      -    תנאי שימוש     -     מדיניות פרטיות     -     חוק הספאם     -     אתיקה     -     חוק זכויות יוצרים    
 
 

כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

 
טלפון:
08-659-18-01
פקס:
153-54-712-64-59
דוא"ל:
spectrum.tikshoret@gmail.com
כתובת:
אליהו בן חור 14, ב"ש


© כל הזכויות שמורות: ספקטרום תקשורת spectrum tikshoret