ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - מענק עבודה 09-03-2016
1
ללא הגבלה
אתר החדשות  המרכזי  לנכויות ומוגבלויות
טל': 08-659-18-01      פקס: 153-54-712-64-59
   
1
כניסת כתבים    |    רישום לאינדקס    |    צור קשר
1
 
אוכל ותזונה   |    בריאות ונפש    |    בארץ    |    התנדבות וקהילה    |    משפט    |    ספורט    |    רפואה משלימה    |    האינדקס המרכזי    |     מערכת החדשות: 08-659-18-01 
 עמותות וארגונים  |  מחלקות רווחה בכל הארץ  |  הספריה לעיוורים  |  טפסים-המוסד לביטוח לאומי  |  מדריכים-המוסד לביטוח לאומי  |  סיכוי שווה  |  עת לעשות   |   המייל האדום
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצעת החוק של שר האוצר, משה כחלון, ורשות המסים הכוללת שורת הקלות לקבלת "מענק עבודה" למשפחות חד הוריות, לבעלי מוגבלות ולציבור העצמאים

המהלך יגדיל את מספר הזכאים בכ-55,000 איש ועלותו נאמדת בכ-130 מיליון ש"ח


מערכת, 09/03/2016
 


 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום ג (08/03/2016) את הצעת החוק של שר האוצר, משה כחלון, ורשות המסים בעניין הקלות לקבלת 'מענק עבודה' לטובת משפחות חד הוריות, בעלי מוגבלות וציבור העצמאים, זאת במטרה לשפר את מצבן הכלכלי. להצעת החוק הממשלתית מוזגו הצעות החוק הפרטיות של חברי הכנסת משה גפני, מיקי לוי, אורי מקלב, אלי אלאלוף ורחל עזריה. המהלך עתיד להגדיל את מספר הזכאים מקרב אוכלוסיות אלו בכ-55,000 איש ועלותו נאמדת ב-130 מיליון ₪.
 
בעקבות עבודה מעמיקה שנעשתה ברשות המסים, גובשה הצעת החוק שתרחיב את הזכאות בקרב האוכלוסיות הללו ותקל עליהן באופן משמעותי את קבלת המענק. התיקונים המוצעים בחוק עתידים לחול על מענקים שישולמו בגין שנת המס 2016 ואילך והם ביטוי למדיניות לעידוד תעסוקה ולתמיכה בעובדים בעלי הכנסות נמוכות.
 
עיקרי השינויים שאושרו:

  • הורה במשפחה חד הורית – הואיל ולמשפחות חד הוריות יש קשיים כלכליים המתבטאים בתחולת עוני גבוהה ביחס למשפחה עם שני מפרנסים, הנובעים בין היתר מעבודתם במשרה חלקית בשל הצורך לטפל בילדים, הוצע במסגרת ההקלות שגובשו עם עמותת "ידיד", להרחיב את טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק ובכך לאפשר להם להיות זכאים למענק. השינויים יחולו לגבי כ-35,000 הורים במשפחות חד הוריות, גבר או אישה, שהילדים נמצאים בחזקתם.
· לגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו עד שני ילדים, טווח ההכנסה יורחב ל: 1,270-9,420 ₪, (במקום 2,060–6,220 ₪ ).
· לגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו שלושה ילדים ומעלה, טווח ההכנסה יורחב ל: 1,270–11,500 ₪, (במקום 2,060–6,820 ₪).
 
להלן מספר דוגמאות של סך המענק החודשי, לפני התיקון המוצע ולאחריו: (סכום המענק הגבוה ביותר ניתן במרכז טווח ההכנסה, במטרה לעודד השתלבות במעגל העבודה ולסייע לבעלי רמות שכר נמוכות)
 

הכנסה הורה יחיד עם ילד אחד או שניים הורה יחיד עם שלושה ילדים ומעלה
לפני התיקון אחרי התיקון לפני התיקון אחרי התיקון
1270 - 120 - 120
1500 - 158 - 174
2000 - 239 - 290
2500 224 320 272 407
3000 345 399 449 522
3500 465 480 624 639
4000 495 495 720 720
4500 495 495 720 720
5000 429 495 653 720
5500 257 495 477 720
6000 84 495 300 720
6500 - 495 125 720
7000 - 450 - 720
7500 - 363 - 720
8000 - 276 - 638
8500 - 189 - 551
9000 - 102 - 464
9500 - - - 377
10000 - - - 290
10500 - - - 203
11000 - - - 116
11450 - - - 38
 
 
יובהר כי גובה המענק בפועל יכול להיות שונה מהסכומים המובאים לעיל, עקב קיום הכנסות נוספות שאינן הכנסות משכר עבודה. 

  • בעלי מוגבלות – הוצע לתקן בחקיקה עיוות בחוק ביחס לעובדים בעלי מוגבלות, שנקבע להם שכר מינימום מותאם מכוח "חוק שכר מינימום ", כך שיהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים ולא מלאו להם 55 שנים בשנת המס. העובדים בעלי המוגבלות יוכלו ליהנות מהמענק גם ברמות שכר הגבוהות הקבועות בחוק ביחס לכלל האוכלוסייה.
  • עצמאים – צפויים לקבל את המענק במועדים זהים לשכירים, בניגוד למצב כיום, לפיו עצמאים מקבלים את המענק כזיכוי מהמס שלהם בפריסה על פני ארבע שנים ובשנה החמישית, מועברת יתרת המענק שלא קוזזה במהלך 4 שנות המס, בניכוי של 25%. ברשות המסים מעריכים כי השינוי של אופן התשלום לעצמאים מזיכוי ממס כיום להעברה ישירה כמוצע, צפוי להגדיל את אחוזי המימוש למענק עבודה בקרב עצמאים בכ-20,000 עצמאים חדשים. ועדת הכספים אישרה את הצעתו של ח"כ רועי פולקמן, לפיה התשלומים לעצמאים עבור השנים 2012 – 2015 הנובעים מהמצב החוקי הקודם, יוקדמו לינואר 2017, במקום המועד שנקבע בהצעת החוק המקורית ב-15 יולי 2017.  
לטובת כלל הזכאים למענק מוצעים, בין היתר, שתי הקלות: האחת – מענק עבודה בסכום הנמוך מ-800 ₪ ישולם בתשלום אחד במועד הראשון הקבוע בחוק ולא בפריסה כמו היום. בנוסף יקוצרו המועדים לקבלת תשלומי מענק עבודה.
 
לדברי שר האוצר, משה כחלון, "הצעת החוק שאושרה היא ביטוי למדיניות משרד האוצר לצמצם את הפערים החברתיים-כלכליים ולעודד את שילובן של אוכלוסיות אלו במעגל העבודה, תוך מתן סיוע מהמדינה. עלינו לוודא שאנשים היכולים לעבוד, יעשו זאת ויתפרנסו בכבוד".
 
לדברי מנהל רשות המסים, משה אשר, "רשות המסים פועלת כל העת להגדיל את מספרם של הזכאים הפוטנציאלים, בפרט בקרב אוכלוסיות שנעזרות בכספי המענק, לקיום היום-יומי. לצד זאת, הרשות נוקטת בצעדים רבים ומגוונים כדי להבטיח כי הזכאים למענק אכן יממשו את זכאותם וייהנו ממענק כספי של עד אלפי שקלים בשנה.  
 
מנתונים שפרסם לאחרונה בנק ישראל, המלווה במחקר את יישום החוק, עולה כי תשלומי המענק שיפרו במידה ניכרת את הכנסתם של מקבליו ואת רווחתם, וצמצמו את תחולת העוני בקרב אוכלוסיית הניסוי ב- 1.7 נקודת אחוז. עוד ציינו בבנק ישראל כי מצאו עדויות לשיפור בכמה אינדיקטורים המצביעים על מצוקה כלכלית, כגון: הפחתה בהגבלות על חשבונות בנקים וירידה בוויתור על ביקור אצל רופא מומחה, 19% מהזכאים עבדו בכל ארבע השנים שקדמו לשנת הזכאות. כ- 29% מהמרואיינים שקיבלו במועד הריאיון את המענק, או חלק ממנו, דיווחו שהמענק משפיע במידה כלשהי על ההחלטה להמשיך לעבוד.
 
מאז הפעלת החוק, רשות המסים פועלת באופן אינטנסיבי להגדלת מספר הזכאים למענק באמצעות מגוון פעולות בכלל זה, שליחת מכתבים יזומים לזכאים פוטנציאלים, שיפור ושדרוג מתמיד של יישומי מענק עבודה באינטרנט והוספת האפשרות להגיש בקשה מקוונת למענק עבודה, פעולות יזומות להגדלת שיעור המימוש וקמפיינים פרסומיים רחבי היקף. ואכן, שיעור המימוש נמצא במגמת עליה מתמדת


 

 


 
 
 
האינדקס המרכזי
בעלי עסקים ונותני שירות

אבחון וטיפול אלטרנטיבי 970
אביזרי חבישה 11
אביזרי שיקום 34
אוסטיאופתיה 33
אופטומטריסטים 604
אופטיקאים 574
אחיות פרטיות 143
אירידיולוגיה 20
אמבולנס פרטי 144
ארומתרפיה 24
ביופידבק 17
בית לחיים 4
בית אבות, דיור מוגן 511
בתי הבראה והחלמה 13
בתי חולים 81
בתי חולים לבריאות הנפש 21
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
בתי טבע 160
בתי מרקחת 835
גוף ונפש 426
דיאטנים 553
הומאופתיה 280
הידרותרפיה 51
הילינג 147
היפנוזה 18
הסעות נכים 27
השמת עובדים זרים 66
ויטמינים 10
חיתולים למבוגרים 65
טווינא 23
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
טיפול באמצעות בע"ח 43
טיפול ע"י יצירה והבעה 383
טיפול בהפרעות זיכרון 9
טיפול בהפרעות שינה 16
טיפול ע"י ציורי ילדים 1
יועצי תזונה 71
כירופרקטיקה 108
כירורגיה של היד 122
מגנטותרפיה 7
מדיטציות 48
מוצרים אורטופדיים 398
מוקדי עזרה ראשונה 103
מכונים רפואיים 536
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
מנגנוני נכים לרכב 16
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
נטורופתיה 236
נעליים אורטופדיות 84
עורכי-דין - ביטוח 1041
עורכי-דין - ביטוח לאומי 1202
עורכי-דין - דיני נזיקין 3877
עורכי-דין - רשלנות רפואית 480
פודיאטרים 27
פיזיותרפיה 381
פיזיותרפיה התפתחותית 16
פילאטיס 168
פלדנקרייז 139
פסיכוגריאטריה 2
פסיכולוגיה התפתחותית 31
פסיכולוגיה שיקומית 39
פסיכותרפיה 633
פרחי באך 40
ציוד ואביזרים לנכים 47
קינסיולוגיה 25
קלינאי תקשורת 251
רולפינג 8
רכב חשמלי 46
רכיבה טיפולית 38
רפואה סינית 402
רפלקסולוגיה 432
שיאצו 182
שיטת אלבאום 17
שיטת אלכסנדר 78
שיטת פאולה 30
שיקום נכים ונפגעים 166
שירותי סיעוד 576
תזונה ודיאטות טבעיות 98
תרפיה במוסיקה 29
   
 
 חזרה לדף הבית      -    תנאי שימוש     -     מדיניות פרטיות     -     חוק הספאם     -     אתיקה     -     חוק זכויות יוצרים    
 
 

כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

 
טלפון:
08-659-18-01
פקס:
153-54-712-64-59
דוא"ל:
spectrum.tikshoret@gmail.com
כתובת:
אליהו בן חור 14, ב"ש


© כל הזכויות שמורות: ספקטרום תקשורת spectrum tikshoret