ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - משרד הבריאות 13-02-20107
1
ללא הגבלה
אתר החדשות  המרכזי  לנכויות ומוגבלויות
טל': 08-659-18-01      פקס: 153-54-712-64-59
   
1
כניסת כתבים    |    רישום לאינדקס    |    צור קשר
1
 
אוכל ותזונה   |    בריאות ונפש    |    בארץ    |    התנדבות וקהילה    |    משפט    |    ספורט    |    רפואה משלימה    |    האינדקס המרכזי    |     מערכת החדשות: 08-659-18-01 
 עמותות וארגונים  |  מחלקות רווחה בכל הארץ  |  הספריה לעיוורים  |  טפסים-המוסד לביטוח לאומי  |  מדריכים-המוסד לביטוח לאומי  |  סיכוי שווה  |  עת לעשות   |   המייל האדום
בארץ

עמדת משרד הבריאות: עופרת במי השתייה


מערכת, 13/02/2017
 


 
מטרת מסמך זה להציג את תגובת משרד הבריאות לדיווחים על המצאות עופרת במי שתייה. המסמך שלהלן כולל מידע כללי על עופרת, התייחסות לדרישות תקנות מי שתייה בהתייחס לעופרת, התייחסות לתוצאות במכונות הקפה ומי ברז וכן המלצות לציבור לצמצום חשיפה לעופרת במי שתייה.

תקציר:

• איכות המים בישראל עומדת בתקינה המחמירה ביותר, שנעשתה בהתייעצות עם מיטב המומחים מתחומי המים ובהתאם לתקנות המחמירות בעולם.


 במהלך השנים 2014-2016 נעשו 5180 בדיקות ברשת הציבורית בישובים בכל הארץ, ו-99.7%  מהבדיקות נמצאו תקינות לעופרת. במקרה של חריגות ברשת האספקה, מונחה ספק המים לנקוט מיידית בפעולות מתקנות (כולל החלפת הצנרת אם נדרש).
 
לאחרונה דאג המשרד לעדכון תקן 5452, כך שתכולת העופרת במוצרים במגע עם מי שתייה (צנרת, אביזרים) לא תעלה על 0.25%, מה שבא להבטיח שלא תהיה זליגת עופרת למי השתייה.


1. מידע על עופרת
 
הציבור הכללי עלול להיחשף לעופרת ממגוון מקורות, לרבות אוויר, אבק, מים, מזון ומוצרי צריכה. חשיפה לעופרת מהאוויר מקורה בחשיפה לזיהום אוויר חלקיקי המורכב ממתכות, וביניהן עופרת. כמו כן, ישנה חשיפה לעופרת מאבק ביתי שמקורו בצבע המתפורר לאורך השנים, בעיקר צבע בבתים ישנים או מרהיטים ישנים. מקור נוסף לעופרת הוא משימוש בכלי חרס צבועים בצבעים המכילים עופרת או צעצועים המכילים שארית של עופרת. לאחרונה משרד הבריאות פרסם ממצאים על ריכוזים חריגים של עופרת בתכשיטים המיועדים לילדים.
 
למרות ריבוי מקורות חשיפה פוטנציאליות, סקרים שנעשו בישראל הראו כי רמת החשיפה של האוכלוסייה בישראל לעופרת אינה חריגה ביחס לרמת החשיפה של אוכלוסיות אחרות בעולם למתכת זו. בעבר נבדקו בישראל ריכוזים של עופרת בדם אימהי ובדם מחבל הטבור, ונמצא כי רמת העופרת בדם הייתה נמוכה יחסית לאוכלוסיות אחרות בעולם. כמו כן נבדקו רמות של עופרת בדם של ילדים בישראל ונמצא כי הריכוז של עופרת בדם דומה לריכוז של עופרת בדם של ילדים באירופה ובארצות הברית.
 
ההשפעות של עופרת תלויות בעיקר במינון המצטבר לעופרת וכן בפגיעות של האוכלוסייה שנחשפה. בבוגרים, חשיפה לעופרת נמצאה כקשורה למחלות לב וכלי דם ולעלייה בלחץ דם. כמו כן, עופרת עלולה לפגוע בתפקודי הכיליה ולפגוע במערכת הרבייה של נשים ושל גברים.
 
האוכלוסייה הרגישה ביותר להשפעות של עופרת היא ילדים קטנים והעובר המתפתח. לעופרת יש יכולת לעבור מהאם לעובר דרך השלייה, וכן לעבור לתינוק דרך חלב-אם.  חשיפה לעופרת עלולה לפגוע בהתפתחות קוגניטיבית של ילדים (למשל מנת משכל ויכולות למידה).
 
ארגון הבריאות העולמי קבע כי מאחר ולא נקבעה רמה בטוחה של חשיפה לעופרת, יש לשאוף לצמצום החשיפה למתכת זו ככל האפשר, בדגש על קבוצות בעלות רגישות-יתר לנזקיה הבריאותיים.
 
2. תקנות מי השתייה
 
איכות המים בישראל עומדת בתקינה המחמירה ביותר, שנעשתה בהתייעצות עם מיטב המומחים מתחומי המים ובהתאם לתקנות המחמירות בעולם. מי השתייה המסופקים נבדקים ע"י ספקי המים ועוברים במידת הצורך טיפול יסודי ומקיף להרחקת מרכיבים בלתי רצויים, העלולים להזיק לבריאות. הבדיקות נערכות לכל אורך שרשרת אספקת המים: במקורות המים, במתקני הטיפול ובמערכות האספקה הציבוריות.
 
לפי התקנות, הריכוז המירבי המותר לעופרת במי שתייה עומד על 10 מקג"ל על בסיס המלצה של ארגון הבריאות העולמי  ותקינה אירופאית. יש לציין שהתקן לעופרת במי שתייה בישראל מחמיר בהשוואה לתקינה לעופרת במים בארצות הברית (15 מקג"ל).
 
מכיוון שאין סף בטוח לעופרת, התקן שמומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי ושאומץ בתקן הישראלי, מבוסס על יכולות אנליטיות וטיפוליות ולא על הגנה מהשפעות בריאותיות שליליות. יש לציין שריכוזים מירביים למזהמים במים, אוויר ובמזון לעיתים נקבעים על בסיס שיקולים של ישימות ושל יכולת אנליטית וטיפולית.  
 
במקביל, מכיוון שאין סף בטוח לעופרת, ומכיוון שמדיניות משרד הבריאות היא לצמצם את חשיפת הציבור לעופרת ככל הניתן, המשרד פועל בדרכים נוספות לצמצום החשיפה, כולל החמרת הדרישות למוצרים במגע עם מי שתייה.
 
משרד הבריאות דואג לטיפול מערכתי ונקודתי בשמירה על איכות המים ומניעת חשיפת בציבור למתכות במים המסופקים. בתקנות מי שתיה קיימת הפרדה בין:
 
 

 צנרת ישובית, הנמצאת תחת אחריות ספקי המים, ונדגמת בתדירות גבוהה (לפרמטרים שונים, כולל מתכות). הרשת הציבורית/ישובית מנוטרת בהתאם לדרישות התקנות בנקודות רבות ומשתנות, על מנת לקבל תמונה מייצגת של מצב הצנרת הישובית. במהלך השנים 2014-2016 נעשו 5180 בדיקות ברשת הציבורית בישובים בכל הארץ, ו-99.7%  מהבדיקות נמצאו תקינות לעופרת. מקרים בודדים של חריגות מטופלים ע"י ספק המים (להחלפת הצנרת).
 
 

 צנרת ואביזרים במבנים, אינם נמצאים תחת אחריות ספקי המים. מערכת המים במבנים נדרשת לעמוד בדרישות של תקנים ישראלים שהוגדרו בתיאום עם משרד הבריאות. בשנת 2011 משרד הבריאות יזם סקר ברשת האספקה הביתית, שכלל כ–800 דגימות בכל רחבי הארץ. נמצא כי הרוב המכריע של הבדיקות תקינות (98%), ומצב המים בישראל טוב גם בהשוואה למקובל בעולם. מצ"ב לינק לסקר ולהמלצות שהוציא משרד הבריאות לצרכנים.
http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/20112011_1.aspx
 
 
ריכוז עופרת במי שתייה בברז הצרכן בבתים פרטיים ומוסדות, 2011


מכיוון שאין סף בטוח לעופרת, ומיכוון שמדיניות משרד הבריאות היא לצמצם את חשיפת הציבור לעופרת ככל הניתן, משרד הבריאות הסדיר, בעדכון תקנות מי השתייה משנת 2013 שני נושאים:
 
1. אפשרות לצרכנים לבצע בדיקות במערכת המים הפרטית (תקנה 14 בתקנות מי שתיה), בכדי שיוכלו לוודא שמערכת המים הפרטית תקינה. לפי תקנה זו כל צרכן, תושב, בעל עסק, בעל חברה, יכול לזמן את ספק המים לביצוע בדיקות למתכות, שיועברו למעבדה מוכרת לבדיקות מי שתייה. בדיקה שנמצאה בה חריגה, הספק מדווח על התוצאות לצרכן, ועל הצרכן מוטלת האחריות לפעול לתיקון מערכת המים שלו. באתר המשרד ניתן לצרכנים הסבר מלא בנושא, כולל המלצות לפעולה במידה והתקבלה תוצאה חורגת במתכות כבדות:
http://www.health.gov.il/drinking_water/sampling/Documents/Bsv_water_home.pdf
 
2. הצנרת והאביזרים הבאים במגע עם מי שתיה נדרשים לעמוד בת"י 5452, שבא להבטיח שגם מוצרי הצריכה למים בתוך הבתים (צנרת, ברזים, שסתומים וכד'), יהיו מתאימים למי שתיה. לאחרונה דאג המשרד לעדכון נוסף בתקן זה, כך שתכולת העופרת בחומרי המבנה של האביזרים לא תעלה על 0.25%, מה שבא להבטיח שלא תהיה זליגת עופרת למי השתייה. הצרכנים מתבקשים להקפיד ולרכוש צנרת ואביזרי מים העומדים בתקן זה.
 
3. התייחסות לדיווחים על ממצאי עופרת ברשת האספקה
 
במקרה של חריגות ברשת האספקה, מונחה ספק המים לנקוט מיידית בפעולות מתקנות (כולל החלפת הצנרת אם נדרש). להלן פרטים על יישובים בהם נמצא עופרת ברשת האספקה בין אוקטובר 2015 – אוקטובר 2016:
 
מחוז ישוב מספר בדיקות מספר דגימות חריגות ריכוז עופרת (מקג"ל) אחוז חריגה מהתקנות פעולות שננקטו
אשקלון סגולה 3 1 16 33% דיגום חוזר תקין
אשקלון נגבה 4 1 10 25 דיגום חוזר תקין
ירושלים אלעזר 5 1 18.3 20 דיגום חוזר תקין
ירושלים מעלה עמוס 4 1 16.6 25 דיגום חוזר תקין
מרכז יד חנה 3 3 36-45 100 לאחר שהוחלפה כל הצנרת,
דיגום חוזר נמצא תקין
צפון גונן 5 1 32 20 הוחלפו חלקים במערכת ודיגום חוזר תקין
צפון אשבל 5 1 14 20 הונחו לבצע דיגום חוזר אך לא ביצעו
דרום כסיפה 5 1 13 20 הונחו לבצע דיגום חוזר אך לא ביצעו
             
  חיפה 43 0 0 0  
  חולון 20 0 4.6, 4.5, 2.4 0  
  יהוד 3 0 3.8 0  
  בית שאן 1 0 0 0  
  יקנעם מושבה 3 0 0 0  
  כפר תבור 3 0 0 0  
  כרמיאל 10 0 5 0  
  ראש פינה 3 0 0 0  
  עפולה 6 0 0 0  
  עכו 10 0 0 0  
  ירושלים 59 0 0 0  
  זכרון יעקב 5 0 0 0  
  חדרה 10 0 0 0  
  אום אל פאחם 10 0 3,6,9 0  
  דימונה 6 0 8.1 0  
  יהוד 3 0 3.8 0  
  באר יעקב 4 0 3.4 0  
  מגדל 3 0 9 0  
  קרית עקרון 6 0 4.2, 8 0  
  חרב לאת 2 0 3,7 0  
  נתניה 45 0 2.7 0  
  בנימינה-גבעת עדה 6 0 0 0  
  נהריה 10 0 0 0  
  נצרת 11 0 0 0  
  נצרת עלית 6 0 0 0  
  קרית ביאליק 5 0 0 0  
  קרית ים 6 0 0 0  
  רעננה 16 0 0 0  
  ראשון לציון 54 0 0 0  
 
4. התייחסות לתוצאות במכונות הקפה

מכונות המייצרות משקאות וכן מכונות קפה נדרשות לעמוד בין השאר בדרישות ת"י 5452 המוזכר לעיל. בהתאם למידע שהגיע למשרדי הבריאות והכלכלה על כך שכ 50% ממכונות הקפה המסחריות חורגות מהתקן, הוחלט על ביצוע סקר ארצי במכונות קפה תעשייתיות. הדיגומים של המכונות התבצעו בהתאם להנחיות משרדי הכלכלה והבריאות לבדיקת מכונות הקפה, ובחלק מהמכונות נמצאו ריכוזי מתכות כבדות (במיוחד עופרת וניקל) במים היוצאים ממכונות הקפה. הממצאים הועברו לחברה המפיצה, כדי שתפעל להפסקת פעולת המכונות ותיקון הליקויים, וניתנה הוראה להפסיק את השימוש באופן מיידי בכל המכונות אשר במים היוצאים מהן נמצאה רמת עופרת החורגת מ 20ppb (התקן למשקאות).
 
בחלק מהאתרים התבצעו גם דיגומים בנקודות הכניסה  למכונות הקפה (בתוך העסקים), ובמקרים מסוימים נמצאו גם ממצאים חריגים במים אלו. מבדיקה שערכנו, מסתבר שדיגומים אלו נעשו שלא ע"פ נהלי הדיגום של משרד הבריאות, לבדיקות מי שתיה, אשר לו נהלים ברורים ואחידים לדיגום מי שתיה אצל צרכנים פרטיים. גם ממצאים חריגים אלו נמסרו לעסקים או חברות בהן המים נדגמו, אשר אחראים על מערכת המים בעסק, ולפיכך הונחו לנקוט בפעולות מתקנות, כולל החלפת צנרת במקרה הצורך.
 
החברות אשר ביציאה ממכונות הקפה המשווקות על ידן נמצאה חריגה כאמור, הונחו על ידי הממונה על התקינה לבצע בדיקת מתכות כבדות במים עבור כל המכונות מהדגמים האמורים אשר נמצאות בשוק הישראלי. כמו כן, הורה משרד הכלכלה על בדיקת הרכיבים של המכונות לתכולת עופרת, וזאת במטרה להתחקות אחר המקור האפשרי לזיהום המים בעופרת.

במקביל לאיסוף הממצאים מהדגמים האמורים, הממונה על התקינה הורה על הרחבת הבדיקות גם למכונות מסחריות מדגמים נוספים וכן למכונות קפה ביתיות אשר מצויות בשוק הישראלי. בהתאם לתוצאות האנליטיות שתתקבלנה, ובאם יהיה בכך צורך, משרד הכלכלה ומשרד הבריאות יפרסמו לציבור הנחיות נוספות.
 
 
5. מה ניתן לעשות כדי לצמצם חשיפה לעופרת ממי השתייה
 
משרד הבריאות מנחה את ספקי המים ומנהלי מוסדות ועסקים:

 להקפדה על תכנון, בנייה והתקנה בחומרי צנרת ואביזרי שרברבות תקניים, העומדים בדרישות ת"י 5452: "בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה". 
 להקפדה על ביצוע דיגום תקופתי במערכת המים לנוכחות מתכות הרשת במערכת הציבורית בתדירות הנדרשת בתקנות.
 ביצוע דיגומים למתכות הרשת במערכות האספקה הפנימית  של בניינים ציבוריים מדי מספר שנים, ובמיוחד במוסדות חינוך – גני ילדים ובתי ספר – בגלל הרגישות המיוחדת של אוכלוסיה זו.
 בהתאם לתוצאות הדיגומים, ביצוע פעילות מתקנת במערכות בהן נתגלו חריגות.

משרד הבריאות מנחה את הציבור במגזר הפרטי:

לצרוך את מי הברז בתבונה:

 להימנע מצריכת מים ראשונים לשתייה ובישול (כולל הכנת מזון לתינוקות) לאחר שעמדו זמן רב במערכת (למשל אחרי לילה), ולתת למים הראשונים הזרמה קצרה של שניות מספר.
 להימנע ככל האפשר מצריכת המים החמים לשתייה ובישול.
 להימנע מצריכת מים לשתייה ובישול בעלי עכירות גבוהה או צבע, בשל האפשרות להימצאות מתכות בהם. בד"כ הזרמה קלה גורמת לרענון המים במערכת והבאת מים טריים.
 בנסיבות בהן קיים חשש לאיכות הצנרת (בניין ישן, צנרת מתכת), לבצע בדיקה למתכות הרשת (בהתאם לכתוב בתקנה 14 לתקנות מי שתיה).
בהתאם לתוצאות הדיגומים, ביצוע פעילות מתקנת במערכות בהן נתגלו חריגות.

 
 
 
 
 
 
האינדקס המרכזי
בעלי עסקים ונותני שירות

אבחון וטיפול אלטרנטיבי 970
אביזרי חבישה 11
אביזרי שיקום 34
אוסטיאופתיה 33
אופטומטריסטים 604
אופטיקאים 574
אחיות פרטיות 143
אירידיולוגיה 20
אמבולנס פרטי 144
ארומתרפיה 24
ביופידבק 17
בית לחיים 4
בית אבות, דיור מוגן 511
בתי הבראה והחלמה 13
בתי חולים 81
בתי חולים לבריאות הנפש 21
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
בתי טבע 160
בתי מרקחת 835
גוף ונפש 426
דיאטנים 553
הומאופתיה 280
הידרותרפיה 51
הילינג 147
היפנוזה 18
הסעות נכים 27
השמת עובדים זרים 66
ויטמינים 10
חיתולים למבוגרים 65
טווינא 23
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
טיפול באמצעות בע"ח 43
טיפול ע"י יצירה והבעה 383
טיפול בהפרעות זיכרון 9
טיפול בהפרעות שינה 16
טיפול ע"י ציורי ילדים 1
יועצי תזונה 71
כירופרקטיקה 108
כירורגיה של היד 122
מגנטותרפיה 7
מדיטציות 48
מוצרים אורטופדיים 398
מוקדי עזרה ראשונה 103
מכונים רפואיים 536
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
מנגנוני נכים לרכב 16
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
נטורופתיה 236
נעליים אורטופדיות 84
עורכי-דין - ביטוח 1041
עורכי-דין - ביטוח לאומי 1202
עורכי-דין - דיני נזיקין 3877
עורכי-דין - רשלנות רפואית 480
פודיאטרים 27
פיזיותרפיה 381
פיזיותרפיה התפתחותית 16
פילאטיס 168
פלדנקרייז 139
פסיכוגריאטריה 2
פסיכולוגיה התפתחותית 31
פסיכולוגיה שיקומית 39
פסיכותרפיה 633
פרחי באך 40
ציוד ואביזרים לנכים 47
קינסיולוגיה 25
קלינאי תקשורת 251
רולפינג 8
רכב חשמלי 46
רכיבה טיפולית 38
רפואה סינית 402
רפלקסולוגיה 432
שיאצו 182
שיטת אלבאום 17
שיטת אלכסנדר 78
שיטת פאולה 30
שיקום נכים ונפגעים 166
שירותי סיעוד 576
תזונה ודיאטות טבעיות 98
תרפיה במוסיקה 29
   
 
 חזרה לדף הבית      -    תנאי שימוש     -     מדיניות פרטיות     -     חוק הספאם     -     אתיקה     -     חוק זכויות יוצרים    
 
 

כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

 
טלפון:
08-659-18-01
פקס:
153-54-712-64-59
דוא"ל:
spectrum.tikshoret@gmail.com
כתובת:
אליהו בן חור 14, ב"ש


© כל הזכויות שמורות: ספקטרום תקשורת spectrum tikshoret