ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - אוניברסיטת אריאל 27-02-2018
1
ללא הגבלה
אתר החדשות  המרכזי  לנכויות ומוגבלויות
טל': 08-659-18-01      פקס: 153-54-712-64-59
   
1
כניסת כתבים    |    רישום לאינדקס    |    צור קשר
1
 
אוכל ותזונה   |    בריאות ונפש    |    בארץ    |    התנדבות וקהילה    |    משפט    |    ספורט    |    רפואה משלימה    |    האינדקס המרכזי    |     מערכת החדשות: 08-659-18-01 
 עמותות וארגונים  |  מחלקות רווחה בכל הארץ  |  הספריה לעיוורים  |  טפסים-המוסד לביטוח לאומי  |  מדריכים-המוסד לביטוח לאומי  |  סיכוי שווה  |  עת לעשות   |   המייל האדום
מה יודעים אנשים על הסיכונים בביצוע קעקועים ופירסינג?

מחקר חדש של חוקרות באוניברסיטת אריאל על ידע עמדות וקבלה חברתית בהקשר לקעקועים, פירסינג והשתלות תת עוריות: מה יודעים אנשים על הסיכונים בביצוע קעקועים ופירסינג? מה מניע אותם לבצעם? ואיך החברה בישראל מקבלת נשים לעומת גברים שביצעו קעקועים ופירסינג?


מערכת, 27/02/2018, צילום: flickr

 

 
תופעת קישוט הגוף, בה האדם משנה את גופו בצורה הנראית לעין, הכוללת קעקועים, פירסינג למינהו, שימוש בשתלים באיברים שונים בגוף וניתוחים לשינוי איברים בגוף, הולכת ומתרחבת בישראל. התפתחות התופעה בישראל אינה ברורה מאליה, במיוחד לאור האיסור הדתי היהודי. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את דפוסי קישוט הגוף בישראל, העמדות והתפיסות החברתיות בישראל ביחס לאנשים שעברו קישוט גוף,  הידע בנושא הסכנות הבריאותיות הכרוכות  בביצוע שינוי הגוף, ואת המניעים לבצע שינויים אלו, תוך בחינת השתנותם לפי מגדר ולפי ביצוע קישוטי גוף.

ממחקרים שונים בעולם, מסתמן כי חלה עלייה בביצוע קישוט גוף בשנים האחרונות בעיקר בקרב צעירים. מחקרים בארה"ב מצאו כי 25% מהאוכלוסייה ביצעו קעקועים, כשבאוכלוסיות מסוימות שיעור ביצוע הקעקועים הגיע ל-47%. למשל בגרמניה ל-8.5% ובצרפת ל-10% מהאוכלוסייה יש קעקוע. תופעת הפירסינג נפוצה גם כן ומגיעה ל-25%-35% בקרב צעירים בתרבויות מערביות.

תופעת קישוט גוף  הייתה מקובלת כבר בתרבויות עתיקות וישנן עדויות במאות ה-12 ובמאות ה-17-18. בעבר התופעה הייתה בעיקר לצורך הזדהות, השתייכות לקבוצה או שבט וסמל להשתייכות מעמדית ואילו כיום, בין היתר מסיבות אסטטיות-אפנתיות, הרצון לייחודיות, למרד ולזהות עצמית. בספרות המקצועית ניתן למצוא מגוון מניעים וביניהם: הצורך בביטוי עצמי וזהות עצמית; העלאת הדימוי והביטחון העצמי, יופי ואביזר אופנתי, הנצחת אירועים או אנשים; השתייכות למעגלים חברתיים שונים. וכן כאקט של מרידה ומחאה ואף התמכרות לכאב הכרוך בביצוע הפרוצדורה.  המניעים שנתפסו כמשמעותיים ביותר לביצוע קישוטי הם ביטוי עצמי וביטוי הזהות האישית.

מחקרים מלמדים על התייחסות חברתית שלילית לנראות פיזית של קעקועים ופירסינג. קישוט גוף עלול לגרום לסטיגמה חברתית והשפעה על קבלה לעבודה ועל שביעות רצון ממתן שירות. אנשים מקועקעים חשופים, במיוחד בעבודה, לתפיסות לפיהן הם פחות מקצועיים, ומתבקשים לעמוד בקוד לבוש האוסר על חשיפת שינויי גוף אחרים שעלולים לפגוע באנשים אחרים.

אלו הבוחרים לקעקע את גופם למעשה מפרים נורמות, ומסתכנים עקב כך בהגדרתם כנחותים מבחינה חברתית ומוסרית. במשך שנים רווחה התפיסה כי בחירה בהופעה חיצונית סוטה היא הפגנה סמלית של זלזול בנורמות המקובלות, והן נפוצות אצל אסירים, זונות, מלחים ועוד טיפוסים מפוקפקים אחרים. כשכתובות קעקע נתפסו גם כהצהרה סמלית של השתייכות גם לקבוצות סוטות ועברייניות, למשל: הקעקועים אצל חברי היאקוזה ביפן, הקעקועים הנפוצים אצל עבריינים רוסים.

המחקר שנעשה באוניברסיטת אריאל ע"י ד"ר רחלי ניסנהולץ-גנות וד"ר ליאת קורן מהמחלקה לניהול מערכות בריאות, וד"ר חגית בוני נח מהמחלקה לקרימינולוגיה, עוסק בתופעת קישוט הגוף הכוללת: קעקועים, פירסינג והשתלות תת עוריות, תופעה מתרחבת בישראל, שלא נחקרה מספיק בספרות המדעית. מטרת המחקר הייתה לבחון את התופעה בישראל- דפוסים, מניעים, ידע, עמדות ותפיסות חברתיות ביחס לאנשים שעברו קישוט גוף בהשוואה לאלו שלא, וכן תוך השוואה מגדרית.

המחקר נעשה באמצעות שאלון דיווח עצמי כמותי ומובנה הועבר במדגם נוחות של קרוב ל-1000 נבדקים מהם כמחצית גברים ומחצית נשים, כשממוצע הגיל הוא 35, וכן על ידי ראיונות עם בעלי המכונים עצמם. רובם דיווחו כי ידועים להם הסיכונים הבריאותיים (81%) וכי לא כל המקומות לביצוע קישוט הגוף בטוחים מבחינת בריאות והיגיינה (91%). יותר מחצי מהנבדקים ידעו לדווח על דלקת זיהומית כסיבוך בריאותי אפשרי (60%) הדבקות באיידס (55%), דלקת לא זיהומית (44%) ודימום או שטף דם (40%). אך פחות ממחצית הנבדקים (46%) דיווחו על קבלת מידע בנוגע לסיכונים הבריאותיים העתידיים- טרם ביצוע קישוט הגוף. נשים דיווחו בשכיחות גבוהה יותר מגברים באופן מובהק על סיבוכים בריאותיים כתוצאה מביצוע קישוטי הגוף. נשים מדווחות בשכיחות גבוהה יותר מגברים על תגובות חברתיות שליליות מאחרים משמעותיים באופן גורף לביצוע קישוטי גוף (מאבא, מאימא, מאחים, בני זוג, חברים קרובים, בוס, קולגות וילדים). גברים מדווחים בשכיחות גבוהה יותר מנשים על תגובות חברתיות חיוביות מטעם אבא, אחים/אחיות, בן/בת זוג וחברים קרובים ביותר. כמו כן גברים מדווחים כי מקובל בעיניהם לבצע קעקועים ברגלים, קעקועים בפנים, פירסינג באברי המין והשתלות תת עוריות בפנים בשכיחות גבוהה יותר מנשים.

המניעים המרכזיים לביצוע קישוטי גוף הם: סיבות אופנתיות (45%) וייחוד העצמי מאחרים (40%). נמצאו הבדלים מובהקים בין נשים וגברים, נשים דיווחו בשכיחות גבוהה יותר על המניע של "לייחד את עצמי מאחרים" (43% מול 37%), וכן על סיבות של אופנה (48% מול 41%).

שאלה מחקרית נוספת הייתה האם הנושא עדיין נחשב כסוטה וסטיגמתי או שמא הינו נורמה חברתית המקובלת בחברה הישראלית, והאם קיימים הבדלים מגדריים בתפיסה זו. באשר לאופן קבלת קישוטי הגוף על ידי החברה בישראל, שיעור גבוה מהנבדקים סבור כי החברה הישראלית מקבלת קעקועים (89%) ופירסינג (86%). נשים מדווחות בשכיחות גבוהה יותר מגברים על תגובות חברתיות שליליות מאחרים כלפי קישוט הגוף וגברים מדווחים בשכיחות גבוהה יותר מנשים על תגובות חברתיות חיוביות.  מקושטי הגוף דיווחו בשכיחות גבוהה יותר על תגובות חברתיות חיוביות מאחרים ועל תגובות חברתיות שליליות בשכיחות נמוכה יותר מאלו שאינם מקושטי גוף. מסקנות והמלצות המחקר הן, פיתוח מערך מניעתי- הסברתי ממוקד דרך משרד הבריאות לצעירים בהקשר לסכנות הבריאותיות והחוקיות הקשורות לנושא, תוך מתן תשומת לב מיוחדת בהקשר זה לבני נוער בנים. בנוסף, גיבוש תקנון וחקיקה בהקשר לקישוט גוף בדומה למה שקורה במדינות אחרות בעולם ופיקוח הדוק יותר על מקומות המבצעים קישוט גוף
.
 


 
 
האינדקס המרכזי
בעלי עסקים ונותני שירות

אבחון וטיפול אלטרנטיבי 970
אביזרי חבישה 11
אביזרי שיקום 34
אוסטיאופתיה 33
אופטומטריסטים 604
אופטיקאים 574
אחיות פרטיות 143
אירידיולוגיה 20
אמבולנס פרטי 144
ארומתרפיה 24
ביופידבק 17
בית לחיים 4
בית אבות, דיור מוגן 511
בתי הבראה והחלמה 13
בתי חולים 81
בתי חולים לבריאות הנפש 21
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
בתי טבע 160
בתי מרקחת 835
גוף ונפש 426
דיאטנים 553
הומאופתיה 280
הידרותרפיה 51
הילינג 147
היפנוזה 18
הסעות נכים 27
השמת עובדים זרים 66
ויטמינים 10
חיתולים למבוגרים 65
טווינא 23
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
טיפול באמצעות בע"ח 43
טיפול ע"י יצירה והבעה 383
טיפול בהפרעות זיכרון 9
טיפול בהפרעות שינה 16
טיפול ע"י ציורי ילדים 1
יועצי תזונה 71
כירופרקטיקה 108
כירורגיה של היד 122
מגנטותרפיה 7
מדיטציות 48
מוצרים אורטופדיים 398
מוקדי עזרה ראשונה 103
מכונים רפואיים 536
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
מנגנוני נכים לרכב 16
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
נטורופתיה 236
נעליים אורטופדיות 84
עורכי-דין - ביטוח 1041
עורכי-דין - ביטוח לאומי 1202
עורכי-דין - דיני נזיקין 3877
עורכי-דין - רשלנות רפואית 480
פודיאטרים 27
פיזיותרפיה 381
פיזיותרפיה התפתחותית 16
פילאטיס 168
פלדנקרייז 139
פסיכוגריאטריה 2
פסיכולוגיה התפתחותית 31
פסיכולוגיה שיקומית 39
פסיכותרפיה 633
פרחי באך 40
ציוד ואביזרים לנכים 47
קינסיולוגיה 25
קלינאי תקשורת 251
רולפינג 8
רכב חשמלי 46
רכיבה טיפולית 38
רפואה סינית 402
רפלקסולוגיה 432
שיאצו 182
שיטת אלבאום 17
שיטת אלכסנדר 78
שיטת פאולה 30
שיקום נכים ונפגעים 166
שירותי סיעוד 576
תזונה ודיאטות טבעיות 98
תרפיה במוסיקה 29
   
 
 חזרה לדף הבית      -    תנאי שימוש     -     מדיניות פרטיות     -     חוק הספאם     -     אתיקה     -     חוק זכויות יוצרים    
 
 

כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

 
טלפון:
08-659-18-01
פקס:
153-54-712-64-59
דוא"ל:
spectrum.tikshoret@gmail.com
כתובת:
אליהו בן חור 14, ב"ש


© כל הזכויות שמורות: ספקטרום תקשורת spectrum tikshoret