ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - אתיקה - מערכת החדשות
1
ללא הגבלה
אתר החדשות  המרכזי  לנכויות ומוגבלויות
טל': 08-659-18-01      פקס: 153-54-712-64-59
   
1
כניסת כתבים    |    רישום לאינדקס    |    צור קשר
1
 
אוכל ותזונה   |    בריאות ונפש    |    בארץ    |    התנדבות וקהילה    |    משפט    |    ספורט    |    רפואה משלימה    |    האינדקס המרכזי    |     מערכת החדשות: 08-659-18-01 
 עמותות וארגונים  |  מחלקות רווחה בכל הארץ  |  הספריה לעיוורים  |  טפסים-המוסד לביטוח לאומי  |  מדריכים-המוסד לביטוח לאומי  |  סיכוי שווה  |  עת לעשות   |   המייל האדום


כללי האתיקה - מערכת החדשות
 
הגדרות

אנו מתחייבים להיות נאמנים לחופש המידע ובזכות הציבור לדעת.

אנו מתחייבים להגיש לציבור שרות מקצועי ופרסום מדויק, הוגן ואחראי של ידיעות ודעות.

יושר והגינות

אנו מתחייבים לפעול ביושר, בהגינות וללא מורא.

נאמנות לאמת

אנו מתחייבים כי לא נפרסם ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדויק, מטעה או מסולף.

אנו מתחייבים כי לא נימנע מלפרסם מידע שקיים עניין ציבורי בפרסומו, לרבות בשל לחצים פוליטיים, כלכליים או אחרים וכן בשל חרם או איום בחרם מודעות.

אנו מתחייבים כי לא יובאו דברים בשמו של אדם אלא אם הם מובאה ישירה ומדויקת מפיו או ממסמך בכתב. סייגים: מכתב למערכת מותר לפרסם שלא כלשונו אם כותבו לא אסר זאת מראש ואם בעריכה לא היה משום שינוי מהותי בתוכן המכתב או במשתמע ממנו.

בדיקת העובדות

א. אנו מתחייבים לפני פרסום ידיעה כלשהי, לערוך בדיקה המאמתת את נכונותה במקור המהימן ביותר ובזהירות הראויה לפי נסיבות העניין.

ב. דחיפות הפרסום לא תפטור מבדיקת נכונות הידיעה כאמור.

ג. העובדה כי ידיעה התפרסמה בעבר לא תפטור את הבא להסתמך עליה בפרסום מבדיקת מהימנות הידיעה.

אובייקטיביות

אנו מתחייבים להציג בפני קוראנו סימנים אשר יבחינו בין ידיעות לבין פרסומות.

א. פרסום ידיעות יהיה הוגן וללא הטיה.

ב. הכותרת לא תהיה מטעה.

ג. אנו מתחייבים כי לא נערוך כל פרסומת הנחזית כחומר מערכתי.

תיקון טעויות, התנצלות ותגובה

אנו מתחייבים כי במקרים של טעויות, השמטות או אי דיוקים שהם מהותיים בפרסום עובדות, נעשה הכל על מנת לתקן במהירות, בהגינות ובהבלטה הראויה ביחס לפרסום המקורי. בנוסף לכך נפרסם במקרים המתאימים גם התנצלות. במקרים המתאימים אנו מתחייבים לי-תן לאדם ו/או לכל גוף ואין נפקא-מינה מהו שנפגע אפשרות הוגנת להגיב על טעות, השמטה או אי דיוק מהותיים במהירות ובהבלטה הראויה ביחס לפרסום המקורי.

פרטיות ושם טוב

אנו מתחייבים כי לא נפרסם כל מידע ללא הסכמתו של אדם דבר הנוגע לפרטיותו או לשמו הטוב והעלול לפגוע בו, אלא אם קיים עניין ציבורי בפרסום ובמידה הראויה. אנו מתחייבים לערוך בירור קפדני ודווקני מוקדם עם הנוגע בדבר ופרסום הוגן של תגובתו.

קטינים

אנו מתחייבים כי לא נפרסם שם, צילום או פרטים מזהים אחרים של מי שטרם מלאו לו 14 שנה, בנסיבות העלולות לפגוע בשמו, בפרטיותו או ברווחתו, אלא בהסכמת הוריו או אפוטרופוסו ואם קיים עניין ציבורי בפרסום המזהה ובמידה הראויה.

אנו מתחייבים להשתמש בתמונות אילוסטרציה והכל על מנת למנוע באופן מוחלט כל פרט העלול להסגיר את זהותו של קטין בידיעה, ככל שתהיה חשיבות להשמעת קולו של הקטין בידיעה הרי שאנו מתחייבים לכך שלא ניתן יהיה לזהותו כלל.

אנו מצהירים כי כל ידיעה הנוגעת לקטין תיבדק על ידי מערכת החדשות באופן קפדני ודווקני על מנת למנוע כל אפשרות לזיהוי הקטין ו/או פרטיו ככל שיהיו.

חולה-פגוע נפש ועל זו הדרך

אנו מתחייבים כי לא נפרסם כל שם, צילום או פרטים מזהים אחרים של חולה ובוודאי חולה המוגדר "כפגוע נפש" (ואין נפק-מינה מדרגת פגיעותו - האמור ובתנאי כי הוכר על ידי הגורמים המוסמכים ככזה), ללא הסכמתו ככל שניתן לקבל הסכמה שכזו או הסכמת בני משפחתו, ו/או אפוטרופוס והכל לפי המקרה, אלא אם קיים עניין ציבורי בפרסום ובמידה הראויה.

הליכים משפטיים

אנו מתחייבים כי בכל סיקור קיומו של משפט יתמקד הסיקור בהליך המשפטי וישקף את ההליך באופן נאמן לאמת, הוגן ואחראי.

אנו מתחייבים לנקוט בזהירות יתרה בין סיקור ההליך לבין התייחסות לנושא הקשור במשפט, פרשנות ותחקיר שבפרסומו יש עניין ציבורי.

אפליה וגזענות

אנו מתחייבים כי לא נפרסם כל ידיעה שיש בה משום הסתה או עידוד לגזענות או לאפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה או נכות גופנית או נפשית, אמונה או השקפה פוליטית ומעמד חברתי-כלכלי. אלא אם הם נוגעים עניינית לנושא הפרסום וגם אז אנו מתחייבים כי פרסום הידיעה תבוצע בזהירות וברגישות.

אי תלות

אנו מתחייבים כי כל עובדי מערכת החדשות מדרגה ראשונה ועד אחרונה לא יונחו במילוי תפקידם על ידי כל גורם חיצוני שאינו גלוי ובמיוחד לא על ידי מפרסמים וגופים שלטוניים, כלכליים, פוליטיים ביחד ולחוד.

אמצעים פסולים

אנו מתחייבים כי לא נשתמש לשם השגת מידע באמצעים פסולים וחדירה שלא כדין לרשות הפרט, או באמצעות האזנת סתר שלא כדין וכל אמצעי אחר להשגת מידע העלול, בנסיבות העניין, לפגוע באופן חמור בפרטיותו של אדם ו/או לפגוע בשם מוסד ו/או רשות ו/או עסק גם אם קיים אינטרס ציבורי מובהק בפרסום ידיעה.

ציון מקור הפרסום

אנו מתחייבים כי בכל ציטוט מידע שכבר פורסם באמצעי תקשורת אחר או על ידי סוכנות חדשות, נציין באופן ראוי ומכבד את זהות המפרסם המקורי.

אתיקה

אנו מתחייבים כי כל עובדי מערכת החדשות מדרגה ראשונה ועד אחרונה יכירו את הכללים של כתב זה ויחתמו על כתב זה. האמור גם לקריאה ושינון כללי האתיקה של העיתונות המקצועית אף כי 
ספקטרום תקשורתאינו חבר בכל גוף במישרין ובעקיפין הקשורים למועצות העיתונות ו/או הקרובים להם בישראל ומחוצה לה.
 
הבהרה:

* מסמך זה נערך מתוך כללי לשכת האתיקה העיתונאית, מסמך זה אינו מהווה את המסמך השלם של כללי האתיקה, מסמך זה עובד ושונה לפי העניין של 
ספקטרום תקשורת ולא כפי שמופיע באופן פרטני במסמך האתיקה המלא. מסמך זה מהווה בסיס ויסוד להתנהלות-התנהגות עובדי ספקטרום תקשורת מדרגה ראשונה ועד אחרונה בעת מילוי תפקידם.


עריכה:18 יוני 2017


האמור בלשון יחיד גם רבים בלשון זכר כמו גם נקבה.
 
 
 
 חזרה לדף הבית      -    תנאי שימוש     -     מדיניות פרטיות     -     חוק הספאם     -     אתיקה     -     חוק זכויות יוצרים    
 
 

כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

 
טלפון:
08-659-18-01
פקס:
153-54-712-64-59
דוא"ל:
spectrum.tikshoret@gmail.com
כתובת:
אליהו בן חור 14, ב"ש


© כל הזכויות שמורות: ספקטרום תקשורת spectrum tikshoret