Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

ביטוח סיעודי בישראל – אוכלוסיית ישראל מזדקנת בקצב מהיר ותוחלת החיים של האזרחים הוותיקים בישראל מוסיפה לעלות גם היא

ניר קידר, נדב דוידוביץ’ ואבי וייס, 07/04/2024, צילום אילוסטרציה canva

מרכז טאוב מפרסם מחקר ובו נתונים על מערך הטיפול הסיעודי בישראל, מידע על מספר המבוטחים בביטוחים הפרטיים, נתונים מעודכנים על ההוצאה הלאומית על סיעוד לאורך השנים האחרונות, מספר האזרחים הוותיקים המוגדרים סיעודיים וזכאים לגמלת סיעוד ציבורית ופרטית, ועוד. במהלך העשור האחרון מספר הזכאים לגמלת סיעוד מביטוחי הסיעוד הפרטיים ומהביטוח הלאומי כמעט הכפיל את עצמו. החוקרים ניר קידר, פרופ’ נדב דוידוביץ’ ופרופ’ אבי וייס מצביעים על הכשלים הקיימים בביטוח הסיעודי, כפי שעולה מממצאי המחקר, ומציעים כמה חלופות מדיניות שעשויות לשפר את שירותי הסיעוד ולהיטיב עם האזרחים הוותיקים הנזקקים להם

אוכלוסיית הזקנים בישראל גדֵלה בקצב מהיר, אך הטיפול בהם מפוצל בין גורמים רבים
אוכלוסיית בני ה-75 ומעלה גדֵלה בממוצע בכ-9,000 נפש בשנה ותוחלת החיים של האזרחים הוותיקים בישראל מוסיפה לעלות אף היא: משנת 1999 ועד שנת 2021 עלתה תוחלת החיים של גבר בן 65 בכשלוש שנים ושל אישה בת 65 בשלוש שנים וחצי. המדיניות הרווחת כיום שואפת לאפשר לזקנים להזדקן בבית ובקהילה שבה הם משולבים (aging in place). לשם כך נדרשת מדיניות כוללת שתשלב בין הגורמים השונים המטפלים באוכלוסייה זו, אך בישראל אין גוף אחד שתפקידו לתכלל את פעילות הגורמים השונים בתחום; בפועל, למרבה הצער, הטיפול באוכלוסייה זו – לרבות פעולות לשימור התפקוד ולמניעת הידרדרות תפקודית בת מניעה – מפוצל בין מספר רב של גורמים שאינם פועלים בתיאום ולכל אחד מהם מנגנון בירוקרטי שונה.

עיקר שירותי הסיעוד בקהילה ניתנים במימון הביטוח הלאומי, אך למעלה מחמישה מיליון אזרחים מחזיקים גם ביטוח סיעוד פרטי
נכון לחודש דצמבר 2023, כ-346 אלף זקנים מקבלים גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי (לעומת כ-180 אלף בשנת 2018) בשווי כספי של יותר מ-16 מיליארד ש”ח בשנה. השירות העיקרי שניתן במימון הביטוח הלאומי הוא מטפל בבית הזקן הסיעודי. נוסף על כך, כ-30 אלף זקנים סיעודיים נמצאים במסגרות חוץ-ביתיות. רובם הגדול מטופלים במוסדות סיעודיים, תחת האסדרה והפיקוח של משרד הבריאות, וכ-5,000 זקנים תשושים מטופלים בבתי אבות, תחת האסדרה והפיקוח של משרד הרווחה.

במהלך העשור האחרון מספר המבוטחים בביטוחי פרט כמעט הכפיל את עצמו – מ-0.5 מיליון מבוטחים ב-2012 ל-0.9 מיליון ב-2022. מספר המבוטחים בביטוח הקבוצתי של קופות החולים גדל גם הוא, מ-4.0 מיליון בשנת 2012 ל-4.8 מיליון בשנת 2022. לעומת זאת, בפוליסות קבוצתיות שאינן דרך קופות החולים הייתה ירידה ניכרת באותו פרק זמן – מ-0.9 מיליון לכ-0.2 מיליון מבוטחים. מכיוון שבשנים אלו האוכלוסייה גדלה, בסך הכול הכיסוי של ביטוחי הסיעוד הפרטיים ירד מ-69% מהאוכלוסייה בשנת 2012 ל-60% בשנת 2022.

גידול בהוצאה הלאומית על סיעוד לצד גידול דרמטי במספר הזקנים המוגדרים סיעודיים
החוקרים מראים כי בשנת 2022 הייתה ההוצאה הלאומית על סיעוד כ-23.6 מיליארד ש”ח. רוב ההוצאה הופנתה לשירותי טיפול בקהילה (18.7 מיליארד ש”ח), והשאר התחלק בין אשפוז סיעודי, בתי אבות ואשפוז סיעודי מורכב.
מתוך ההוצאה הלאומית, חלקה של ההוצאה הציבורית על סיעוד היה 16.7 מיליארד ש”ח (כ-71%) וההוצאה הפרטית עמדה על כ-7 מיליארד ש”ח.

השוואה שערכו החוקרים בין ההוצאה הלאומית על סיעוד בשנת 2018 ובשנת 2022 מצביעה על גידול של כ-63% בתקופה זו, שהם כ-9 מיליארד ש”ח. עיקר הגידול היה בהוצאה הציבורית על טיפול ביתי, כ-7 מיליארד ש”ח. שיעור המימון הציבורי עלה מ-63% בשנת 2018 ל-71% בשנת 2022.
מספרם של הזקנים המוגדרים סיעודיים ומקבלים גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי הוכפל משנת 2012 ועד שנת 2022, בשעה שמספרם של מקבלי גמלת אזרח ותיק, שניתנת בהגעה לגיל הפרישה, גדל ב-40% בלבד.
נוסף על הגידול במספרם של מקבלי גמלת הסיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, גדל באופן בולט גם מספרם של מקבלי גמלת סיעוד מחברות הביטוח דרך פוליסות הסיעוד שבבעלות קופות החולים. על פי נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משנת 2012 עד 2022 גדל מספרם של מקבלי הגמלה הפרטית החדשים ב-150%, מ-7,000 לכ-18 אלף.

הבדלים משמעותיים בין קופות החולים בשיעור המבוטחים
מנתונים שאספו החוקרים מקופות החולים ומתפרסמים כאן לראשונה עולה כי יש הבדל ניכר בשיעור המבוטחים בביטוח הסיעודי הקבוצתי בין קופות החולים. מכבי שירותי בריאות מובילה עם 60% מהמבוטחים בקופה, אחריה כללית עם 52%, ואחרונות לאומית עם 38% ומאוחדת עם 35% מהמבוטחים החברים בהן.
נתוני הקופות מראים ששיעור המבוטחים בביטוח סיעודי לפי גיל גם הוא אינו אחיד. השיעור הגבוה ביותר של מבוטחים הוא בקבוצת הגיל 25 ומטה. נתון זה מוסבר בכך שעד גיל 18 אין צורך בתשלום פרמיה כדי להיות מבוטח בביטוח הסיעודי של הקופות. קבוצת הגיל שבה שיעור המבוטחים הנמוך ביותר היא בני 25–35, עם 37%. שיעורי המבוטחים גבוהים יותר בקבוצת הגיל 65–75 (51%), ומגיל 75 יש ירידה בשיעור המבוטחים, המוסברת בוויתור על הביטוח עקב תשלומי הפרמיה הגבוהים הנדרשים בגילים אלו.

הבדלים בין קופות החולים בתשלומי הפרמיה
תשלומי הפרמיה עולים במידה ניכרת עם העלייה בגיל. ממוצע תשלומי הפרמיה בגיל 30 עומד על 16 ש”ח לחודש, בגיל 50 על 114 ש”ח לחודש, בגיל 70 על 251 ש”ח לחודש ובגיל 80 על 301 ש”ח לחודש.
הפרמיה החודשית בקופת חולים מאוחדת בקבוצות הגיל שבין 25 ל-50 היא היקרה ביותר. מעל גיל זה, הפרמיה בכללית היא הגבוהה ביותר. בקופת חולים לאומית תשלומי הפרמיה עבור גילאי 46 ומעלה הם הנמוכים ביותר. יש לציין כי פרט להצמדה למדד המחירים לצרכן, תשלומי הפרמיה צפויים לעלות בשנים הקרובות לפי מתווה שנקבע בין קופות החולים לרשות שוק ההון.

פרופ’ נדב דוידוביץ אמר: “הזדקנות האוכלוסייה היא אחד מאתגרי הבריאות המשמעותיים ביותר כיום ובעשורים הקרובים. כפי שאנחנו מראים במחקר, המבנה הנוכחי של ביטוחי הסיעוד – מעבר לכך שאינו בר קיימא – סובל מכשלים רבים ומעמיק את הפערים בבריאות בין קבוצות אוכלוסייה. יש צורך דחוף בשינוי מבני כדי לתקן זאת”.

החוקרים מונים מספר חלופות מדיניות הנוגעות בעיקר לביטוח הסיעודי הפרטי, בהן:

חיסכון חובה לסיעוד – כל תושב יהיה מחויב בחיסכון חודשי ייעודי למצב סיעודי, בסכום קבוע או כאחוז מהשכר.

הפיכת הביטוח הסיעודי של קופות החולים לביטוח חובה – צעד כזה צפוי להגדיל באופן ניכר את מספר משלמי הפרמיה החודשית ולהרחיב את הבסיס של משלמי פרמיה צעירים שאינם צפויים להגיע בקרוב למצב סיעודי.

חלופה נוספת נוגעת לביטוח הסיעודי הציבורי. החוקרים מציעים להגדיל את הרכיב הסיעודי בתשלום החודשי לביטוח הלאומי, ולהפנות את הכספים שמהלך זה יניב לפעולות למניעת הידרדרות תפקודית ולתוספת שעות עזרה לאנשים במצב סיעודי ברמות הגבוהות ביותר.

ניר קידר, מעורכי המחקר אמר: “הגידול הדרמטי במספר הזכאים לגמלת סיעוד והקפיצה במספר תביעות הביטוח הפרטי מחייבים חשיבה מחודשת על מערך הסיעוד בכללותו, תוך מעקב מתמיד והיערכות מתאימה להזדקנות האוכלוסייה בישראל”.

מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל הוא מוסד מחקר עצמאי ובלתי מפלגתי העוסק בנושאי כלכלה וחברה. המרכז מספק לקובעי המדיניות ולציבור מחקרים ונתונים בכמה מהסוגיות החשובות ביותר שישראל מתמודדת עימן בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה, שוק העבודה והמדיניות הכלכלית, כדי להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בישראל ולשפר את רווחת כל תושבי המדינה.

שתפו את הכתבה

תגובות

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

כתבות נוספות

במעמד הנהלת מחוז צפון בכללית, בניהולו של ד”ר מרדכי דיין, הוענקו פרסי הצטיינות למרפאות התיישבות אשר הובילו בשירות, בסיכום נתוני שנת 2023

י״ג באייר ה׳תשפ״ד – 21/05/2024

בית הקונפדרציה מציג בשיתוף עם הספרייה הלאומית מופע מיוחד: יגל הרוש ואנסמבל שיר ידידות חוברים למוזיקאי אביב בכר ומגישים פרשנות חדשה לשירת הבקשות של יהודי מרוקו

י״ג באייר ה׳תשפ״ד – 21/05/2024

ד”ר ראשד אבו סאלח, בן 42, נשוי +2, מתגורר במג’דל שמס, התמחה בכירורגיה כללית במרכז רפואי העמק, ובבית חולים רמב”ם סיים בהצטיינות התמחות בכירורגית כלי דם, מונה לאחרונה לנהל

י״ג באייר ה׳תשפ״ד – 21/05/2024

“פיברומיאלגיה – אתגרים, התמודדות, טיפול וזכויות” בעריכת פרופ’ יהודה שינפלד, פרופ’ הווארד עמיטל, עו”ד אלי לוטן, שרון גור, בהוצאת ספרי ניב, הוא הספר הראשון שעוסק באופן מקיף

י״ג באייר ה׳תשפ״ד – 21/05/2024

מחקר בינלאומי של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב בשיתוף עמיתים מגרמניה, ארה”ב וקנדה, התעמק בפוטנציאל של הגדלת רמות חלבון (MIF) כגישה חדשה להתמודדות עם מחלת ניוון שרירים .(ALS)

י״ג באייר ה׳תשפ״ד – 21/05/2024

“חופה שחורה בווינה” מאת זוהר דויטש בהוצאת ספרי ניב, הוא קובץ של עשרה סיפורים מקסימים ומרגשים שעוסקים בשיבה למפגשים האנושיים, לאהבות, לפרידות ולתהומות של ימים אחרים

י״ג באייר ה׳תשפ״ד – 21/05/2024

מנהלת המחלקה פרופ’ אילנה דואק: “אנחנו נעניק למטופלים שלנו שירות בסביבה נעימה ומתקדמת יותר, עם יותר פרטיות ותנאי בדיקה וטיפול של 5 כוכבים”

י״ג באייר ה׳תשפ״ד – 21/05/2024

סיימון שאמה (אנגליה, בשיחה עם נדב איל), ג׳ון אירווינג (ארה״ב, במפגש עם ארי פולמן), אן ברסט (צרפת), דלפין הרווילר (צרפת), ורוז’אן ווסגוניאן (רומניה), מירנה פונק (גרמניה), חריסטוס חומנידיס

י״ג באייר ה׳תשפ״ד – 21/05/2024

המנצח (רועי אופנהיים) באמצעות התזמורת ובשילוב וידאו ארט יוצר עולמות מוזיקליים-ויזואליים מסעירים וסוחפים ללא מילים, בעוד שהמספר שבצד הבמה (עידו ברטל) המשמש כקול שבראשו

י״ג באייר ה׳תשפ״ד – 21/05/2024

סרטן השלפוחית הוא הסרטן התשיעי בשכיחותו בעולם והחמישי בישראל. אחד מכל 28 גברים ואחת מכל 89 נשים נמצאים בסיכון לחלות. עישון הוא גורם הסיכון העיקרי למחלה

י״ב באייר ה׳תשפ״ד – 20/05/2024

“חצי מן העולם הבא שלי אני נותן לך”: סיון ואבישר הר־שפי – מפגש שני במסגרת הסדרה החדשה “על אהבה בסיפור החסידי”

י״ב באייר ה׳תשפ״ד – 20/05/2024

השיטה פותחה במעבדתו של פרופ’ ברק רוטבלט באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומבוססת על עשור של מחקר. ממצאי המחקר התפרסמו בכתב העת nature communications

י״ב באייר ה׳תשפ״ד – 20/05/2024

האמנית הרב תחומית יפה בן דיין, הפותחת בימים אלו תערוכת יחיד ראשונה שלה במרכז תל אביב, היא אישה שקורצה מחומרים של חמלה חום ונתינה וכמובן הערצת האסתטיקה והיופי הנשגב

י״ב באייר ה׳תשפ״ד – 20/05/2024

בהשתתפות סמנכ”לית חטיבת בתי חולים בכללית ד”ר אורלי וינשטיין, מנהלות וצוות מכון הדימות, הנהלת ביה”ח כרמל, מנהלי מחלקות ומנהלי סיעוד, צוותים ואורחים רבים נחנך השבוע בשעה טובה

י״ב באייר ה׳תשפ״ד – 20/05/2024

בבית הדיור המוגן היוקרתי “אוונגרד רזידנס” מקבוצת “מנו ספנות”, השוכן במרומי הכרמל בחיפה, מוצגת תערוכת צילומים מיוחדת, “מסע במעגל החיים” שיצרו דיירות ודיירי המקום, בתהליך קבוצתי

י״ב באייר ה׳תשפ״ד – 20/05/2024

בעקבות תביעה שהגיש העובד חזר בו המוסד לביטוח לאומי מהתנגדותו

ד׳ באייר ה׳תשפ״ד – 12/05/2024

בשנת ה-150 לאמן הבריחות היהודי הארי הודיני להקת בלט ירושלים בניהולה האומנותי של נדיה טיימופייבה

ד׳ באייר ה׳תשפ״ד – 12/05/2024

ברבע הגמר גבר יסעור על יריב טורקי אחר בתוצאה 5-30 ובחצי גמר גבר על יריב ספרדי בתוצאה 4-28

ד׳ באייר ה׳תשפ״ד – 12/05/2024

מוזיקה יהודית בהשפעות מקומיות ממקומות שונים ברחבי הגלובוס יוון, צפון אפריקה, אירופה וגם ארץ ישראל כולל ביצוע נדיר לרביעיית נבל מאת מרק לברי ופיוט מיוחד שנכתב לזכרו של גל אייזנקוט

ד׳ באייר ה׳תשפ״ד – 12/05/2024

לפני כשנה יזם והקים משרד הבריאות את הוועדה לטיפול במצוקת כוח האדם הרפואי במערכת הבריאות, על מנת לתת מענה לאתגרים עתידיים הן בשגרה והן בחירום. היום הגיש פרופ’ רוני גמזו

א׳ באייר ה׳תשפ״ד – 09/05/2024

הרשמו לאתר

שם פרטי*
שם משפחה*
אימייל*
טלפון
שם משתמש(באנגלית בלבד)*
סיסמא*
אימות סיסמא*
דילוג לתוכן