אבחון ליקויי למידה אצל בוגרים - הצעה למערכת אבחון


ד"ר דבורה שני ופרופ' ברוך נבו
 


 
מטרת המאמר היא הצגת מודל אבחון מקיף להפרעות לקות למידה אשר פותח עבור אוכלוסיית בוגרים וכולל סוללת אבחון רחבה ורב-תחומית. המודל האבחוני כולל 6 מרכיבים המצטרפים יחדיו ליצירת מידע שלם ומקיף אודות המאובחן – הערכת יכולת קוגניטיבית, הערכת מסוגלות עצמית בתחומים קוגניטיביים, הערכת תכונות אישיות, הערכת התפקוד בתחום הרגשי – חברתי, הערכת מידת התמיכה המשפחתית והערכת אסטרטגיות הלמידה וטכניקות הפיצוי. החלק הקוגניטיבי בסוללת האבחון מבוסס על טקסונומיה דו-שטחתית של סימפטומים שכיחים בהפרעה ועל מיפוי קשיים אלה בתוך 4 תחומים – הקלט, השפה, האופרציה הקוגניטיבית והפלט. החלקים האחרים בסוללת האבחון כוללים שאלוני דווח עצמי, שאלון ביוגרפי וראיון אישי. במדגם שכלל 420 נבדקים, נמצא כי סוללת האבחון הינה בעלת יכולת הבחנה מבדלת בין לקויי למידה וקבוצת ביקורת מזווגת והיא מספקת מידע רחב על המאובחן אשר יכול לשמש בסיס איתן לתוכנית טיפולית כוללת.

הצגת מודל אבחוני ללקויי למידה בוגרים

המודל האבחוני מבוסס על טקסונומיה של מכלול הביטויים הקוגניטיביים וההתנהגותיים האופיניים להפרעה והשכיחים ביותר בגילאים בוגרים (שני,1999). המודל נשען על ההגדרות השכיחות והמקובלות כיום בתחום .(NJCLD,1994; DSM-IV,1994)
הנחות העבודה שעומדות בבסיס המודל הינן כי אבחון לקות למידה צריך להתבסס על סוללה רחבה של מבחנים קוגניטיביים בכל התחומים שסומנו בטקסונומיה העומדים בקריטריונים פסיכומטריים מחמירים והמכילים נורמות המותאמות לקבוצת גיל הנבדקים. כמו כן אבחון לקות למידה צריך לכלול הערכות בתחום האישיותי, הרגשי ובתחום הערכת מסוגלות. בנוסף, וכחלק בלתי נפרד מהתהליך השלם, האבחון יכלול היבטים דינאמיים הנוגעים בזיהוי אסטרטגיות הלמידה, בדרכי התמודדות וטכניקות פיצוי שהמאובחן סיגל לעצמו.

על פי תפיסתנו אבחון מקיף יוכל לשמש בראש ובראשונה בסיס לקביעה של תחומי חוזק ולא רק חולשה (Rourke & Del Dotto,1994) . לקות למידה הינה הפרעה הטרוגנית ומאופיינת בקומבינציה שונה של קשיים ויכולות אצל כל מאובחן. במהלך האבחון, יש לגעת בדקויות של תחומים פגועים ולאפיינם במדויק ככל האפשר, הן מבחינת סוג הפונקציה הפגועה, הן מבחינת מידת החומרה של הפגיעה והן מבחינת תחומים פגועים נוספים המקושרים לפונקציה זו. תחומים פגועים נוספים יכולים להיות היבטים של הסתגלות חברתית ירודה או דימוי עצמי חלש. בצד מכלול הקשיים האפשריים יש לאבחן בתשומת לב גם את היכולות הבלתי פגועות אשר הן אלה שתסייענה בתהליך טיפולי והן אלה שמאפשרות בניית אפיקי 'פיצוי' או 'עקיפה' של התחומים הפגועים. היכולות הבלתי פגועות צריכות לקבל דגש מיוחד במהלך התהליך הטפולי, יש לעודד את המאובחן לחזקן, להדגישן ולתת להן ביטוי בתחומי עיסוקיו השונים (Cobb,2001; Dolber,1996;Koehler & Kravets,1998)
במודל אבחוני מקיף יש לתת מקום להבנה של תהליכים דינאמיים שמלווים את לקות הלמידה אצל המאובחן. חשוב להבין את התהליך ההתפתחותי שעבר לקוי הלמידה מאז ילדותו ועד עצם היום הזה בחייו הבוגרים. התהליך הזה צריך להיבדק דרך תפיסתו האישית של המאובחן ואין כל צורך ב'אימות' הדיווח העצמי. הכוונה בעיקר להיבטים הנוגעים לסביבתו הקרובה – התייחסות כל אחד מההורים אל ההפרעה לאורך השנים, מידת התמיכה או הדחייה, מידת הסיוע שקיבל, מידת המעורבות שגילתה משפחתו למול בתי הספר (Everett &Everett, 1999). היבטים הנוגעים לסביבה החינוכית בה גדל והתפתח – התייחסות מורים משמעותיים אל ההפרעה, סיוע לצרכיו היחודיים.

באבחון הדינאמי יש מקום לתשומת לב מיוחדת להבנת התהליכים הרסיפרוקליים אשר השפיעו בו זמנית ולשני כוונים, על יצירת מכלול הקשיים שאובחנו. לדוגמא, האם חוויית כשלון במבחנים חרף השקעת מאמצים וזמן למידה מרובה, גרמה בשלבים התפתחותיים שונים להיווצרות דימוי עצמי נמוך, ללמידת חוסר אונים ולמיקוד שליטה חיצוני. או להיפך, תכונות אישיותיות שאפיינו את המאובחן כבר כילד צעיר כגון נטייה להתבודדות חברתית, קושי בקריאת מצבים חברתיים וחוסר חיזוקים מהסביבה, תרמו למצב שבו אינו לומד ביעילות למבחנים, אינו חובר לבני כיתתו כדי ללמוד בצוותא, וכך צובר כשלונות במבחנים. חשוב להבין שזהו מעגל שמזין את עצמו וכיווני ההשפעה של התהליכים אינם ברורים מאליהם ויש לחקור ולהתחקות אחריהם במידת האפשר במסגרת התהליך האבחוני.

במודל אבחוני מקיף אין די במיפוי תחומים קוגניטיביים. חשוב להבין כי נדירים ביותר המצבים בהם רק הפונקציות הקוגניטיביות פגועות. לרוב, ניתן לראות כי תחומי תפקוד נוספים פגועים ויש לעשות מאמץ ולאתר לפחות את הבולטים שבהם. בהנחה שמטרת האבחון היא לשמש בסיס לבניית תהליך טפולי, יש להתייחס לכך כחלק חיוני באבחון. זיהוי רק של פונקציות מסוימות פגועות כגון מהירות קריאה, זכרון לטווח קצר של גירויים חזותיים, קואורדינציה עין-יד – כל אלה לבדם הינם למעשה חסרי כל ערך בלי שהתמונה הדיאגנוסטית השלמה תעמוד לנגד עינינו. מה שחשוב הוא לא רק איזה תפקוד קוגניטיבי פגוע אלא כיצד פגיעה זו משפיעה על תהליכים חיוניים בהתפתחות תקינה ומסתגלת.

במודל האבחוני המוצג להלן ניתנת תשומת לב מיוחדת להתייחסות המאובחן עצמו להפרעה ממנה הוא סובל, לאסטרטגיות הלמידה של המאובחן ולטכניקות הפיצוי שסיגל לעצמו במרוצת הזמן (Kravets & Wax, 2001). קיימים מספר סגנונות אישיים שנעים ברצף שבין הכחשה לבין התמודדות אקטיבית והסתייעות יוזמת בסביבה. אסטרטגיות למידה קשורות לתהליך הלמידה ולמידת האפקטיביות שלו. בתי הספר אינם מלמדים, לרוב, איך ללמוד. ההנחה היא ששיטות לימוד יעילות אינן דבר שיש ללמדו. הנחה זו אינה נכונה בעליל אצל מרבית לקויי הלמידה ואבחונים רבים מזהים כאן את נקודת התורפה המרכזית של לקוי הלמידה שאימץ לעצמו שיטות מסורבלות או שחסרה לו שיטתיות בלמידה של חומר חדש.

ניתן לזהות אצל לקויי למידה טכניקות פיצוי שונות ומגוונות, יש חשיבות רבה ב'פיצוח' של טכניקות אלה ובהקניה של טכניקות יעילות נוספות אשר מהוות מעין 'By-Pass' או דרך עוקפת של התחום הלקוי. לקויי למידה רבים פיתחו במרוצת השנים את היצירתיות שלהם, לעתים ככורח יותר מאשר מבחירה, אשר הובילה לאין סוף המצאות ושיטות שסיגלו לעצמם על מנת להתמודד עם הקשיים ולתפקד ביום יום.

מכל האמור לעיל עולה כי במודל האבחוני הדרוש צריכים להיות 6 מרכיבים חיוניים המצטרפים יחדיו ליצירת מידע שלם ומקיף אודות המאובחן. תרשים המודל האבחוני יוצג להלן.


תרשים המודל האבחוני
 
הערכת יכולות קוגניטיביות לפי 4 שטחות
(סוג האופרציה הקוגניטיבית/סוג השפה/סוג הקלט/סוג הפלט)
(מבחנים)
 
הערכה עצמית של יכולת קוגניטיבית
(הערכת מסוגלות בתחומים קוגניטיביים מרכזיים; שכיחות סימפטומים)
(שאלון)
 
הערכת תכונות אישיות
(שאלון)
 
הערכת התפקוד בתחום הרגשי-חברתי
(שאלון + ראיון)
 
הערכת מידת התמיכה המשפחתית
(שאלון + ראיון)
 
הערכת אסטרטגיות הלמידה וטכניקות הפיצוי
(ראיון)

לאתר של ד"ר דבורה שני.
  


 
1
    גולשים באתר 135,158    
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
דוברות מד״א: בשעה 12:29 התקבל דיווח במוקד 101 של מד״א במרחב איילון על רוכב אופנוע שנפגע מרכב ברחוב יהלום בבאר יעקב. חובשים ופראמדיקים של מד״א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לביה״ח שמיר אסף הרופא צעיר בן 24 במצב בינוני עם חבלות בגב ובגפיים. נדב
 
 
     כניסה לאינדקס המרכזי      
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
  פרסום באינדקס ובאתר החדשות  
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת בראשית כ"ט תשרי התשפ"א
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 24
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 423
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 17
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 633
   
פרחי באך 42
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 434
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   
לייבסיטי - בניית אתרים