lelo-hagbala.co.il  ללא הגבלה -אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות              חבר איגוד האינטרנט הישראלי ISOC-IL | רישיון אקו"ם | כניסת כתבים | חזרה לדף הבית
6
 
בארץ ובעולם   בריאות ונפש   בקהילה שלנו   חוק ומשפט   רפואה משלימה   תזונה נכונה   ספורט בריאות       חיפוש באתר    
1

האם סרטן שהתגלה בתקופת האכשרה מזכה בפיצוי?

פסק דין תקדימי: חברת "הראל" תפצה חולת סרטן למרות שהמחלה החלה לפני ההצטרפות לביטוח

מערכת       צילום: לני מידן
 

 
מתי אדם נחשב לחולה סרטן - כשקיימים בגופו תאים סרטניים, או כשרופא מומחה קובע שהוא לקה במחלה? בדיוק בשאלה הזו התנגחו הצדדים בתביעה אותה הגישו עורכי הדין דוד פייל ונדב ליטמן ממשרד עורכי הדין פייל ושות', נגד חברת הביטוח 'הראל'.
התביעה הוגשה בשמה של אישה שרכשה פוליסת ביטוח מ'הראל' שהבטיחה לה פיצוי כספי במקרה שבו תתגלה בגופה מחלה קשה -  אחת מתוך רשימה של מחלות הכוללת בתוכה גם סרטן. 

בדומה לפוליסות ביטוח אחרות, גם לפוליסה זו קדמה תקופת אכשרה בת 90 יום, תקופה שבה הלקוחה החלה לשלם את דמי הפוליסה – אך טרם הייתה זכאית ליהנות מהזכויות המוקנות לה מתוקף הביטוח אותו רכשה.
לקראת סוף תקופת האכשרה החלה האישה לחוש ברע, פנתה לבית החולים, שם ביצעו הרופאים בגופה ביופסיה. לאחר מספר ימים הגיעו תוצאות הבדיקה, והיא התבשרה על ידי רופא מומחה כי לקתה בסרטן קשה מסוג לימפומה הודג'קין. תוצאות הביופסיה והאבחנה מהרופא בדבר מחלתה ניתנה לה מספר ימים לאחר תום תקופת האכשרה. 

התובעת פנתה לחברת הביטוח 'הראל' על מנת לקבל את הפיצוי שהובטח לה בפוליסה, אך ב'הראל' דחו את תביעתה בטענה שהרגע שבו ביצעה את הביופסיה שהעלתה ממצאים סרטניים, הוא הרגע הקובע ולמעשה זו ההוכחה שהיא חלתה בסרטן עוד במהלך תקופת האכשרה ולכן– לא מגיעים לה פיצויים.
האישה פנתה לעורכי הדין נדב ליטמן ודוד פייל, אשר הגישו בשמה תביעה נגד 'הראל'. לדבריהם, עצם הטענה כי קינון מחלת סרטן מהווה את מקרה הביטוח - מרוקנת מתוכן רבות מפוליסות הבריאות, מפני שברוב המקרים הסרטן מקנן שבועות, חודשים ולעיתים אף שנים לפני שהוא מאובחן. 
עוה"ד ליטמן ופייל הפנו את בית המשפט לפרשת "שלזינגר" שנדונה בבית המשפט העליון (שלזינגר נגד הפניקס חברה לביטוח), שם קבע בית המשפט העליון כי ברגע שקיים תנאי נוסף הנדרש לצורך קבלת תגמולי הביטוח, הרי שהוא מהווה חלק ממקרה הביטוח. היות והתנאי הנוסף במקרה זה הוא אבחנה של רופא מומחה – מקרה הביטוח מתממש במלואו רק לאחר מתן אבחנה זו.

כמו כן טענו עוה"ד פייל וליטמן שאם תתקבל עמדתה זו של 'הראל', לפיה מועד פרוץ המחלה ייחשב מעת קינונה - אזי עלולים להיווצר אבסורדים משפטיים רבים. כך למשל עלול להיווצר מצב שבו אדם יגלה את מחלתו לאחר שכבר חלפה לה תקופת ההתיישנות המאפשרת לו הגשת תביעה.
כבוד השופט עידו רוזין מביהמ"ש השלום בהרצליה קיבל את עמדת התביעה.
לדבריו, בפוליסה לא נכתב כי חברת ביטוח תשלם פיצויים לפני שתוגש לה אבחנה מרופא מומחה. על כן אבחנה זו איננה עניין פרוצדורלי או שולי – אלא תנאי הכרחי למקרה הביטוח, ועל כן התאריך שבו אובחנה התובעת כחולת סרטן ע"י רופא מומחה הוא התאריך בו ארע מקרה הביטוח.

בנוסף, יישם השופט רוזין בפסק דינו לראשונה את הלכת "ביבי כבישים" (ביבי כבישים נגד רכבת ישראל), וקבע כי כל חוזה יש לפרש בהתאם למהותו. השופט רוזין קבע כי חוזה ביטוח אינו חוזה סגור, ויש להתייחס לתכליתו הסובייקטיבית ולכוונת הצדדים בעת כריתת החוזה. כך, כי אין ספק שציפיית המבוטח בכלל, והתובעת בפרט, היא לקבל תשלום בעת גילוי המחלה, שכן אין להסיק שמבוטח ירצה לקבל תשלום בגין מצב שאינו מודע לו. 
לכן כוונת הצדדים ואופן ניסוח הפוליסה מובילים לפרשנות אחת, בה ההתניה הנוספת לאבחון המחלה ע"י מומחה, תפורש לטובת המבוטח כחלק ממקרה הביטוח – דברי השופט רוזין.

השופט עידו רוזין מביהמ"ש השלום בהרצליה דחה את טענת חברת 'הראל', לפיה הדרישה לאבחון מומחה היא עניין פרוצדורלי בלבד, וקבע כי מדובר בתנאי מהותי. "אין המדובר בפרט טכני שעל המבוטחת לקיים כדי להגיש תביעה לקבלת תגמולי ביטוח, אלא בתנאי מהותי, בלעדיו הנתבעת לא הייתה משלמת את תגמולי הביטוח", קבע השופט. "לא צוין בפוליסה כי תגמולי הביטוח ישולמו לאחר קבלת תוצאות הבדיקה, מבלי שתתקבל אבחנה חד משמעית של רופא מומחה". לכן, קבע השופט, מדובר בסעיף מהותי, המפרט את התנאים לצורך קבלת תגמולי הביטוח. "בהתאם לכך והיות שמדובר בסעיף מהותי ולא פרוצדורלי לצורך אישור התביעה, האבחנה של הרופא המומחה צריכה להינתן לאחר תקופת האכשרה", קבע השופט. "במידה שהאבחנה הייתה ניתנת לפני תום תקופת האכשרה, הרי שאין ספק כי הנתבעת הייתה דוחה את התביעה". ומכיוון שאבחון הרופא נעשה לאחר תום תקופת האכשרה, הרי שהתמלאו התנאים לקבלת תגמולי הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה, פסק השופט. 

"יש לתת משקל רב יותר למועד האבחנה מאשר למועד קינון המחלה", פסק השופט, והוסיף: "נראה שהנתבעת (חברת 'הראל') שוגה בפרשנות הפוליסה. מקרה הביטוח בפוליסה אינו מוגדר כמקרה בו המועד הקובע הינו קינון המחלה. מקרה הביטוח, בהתאם לפוליסה, הינו מערכת עובדות ונסיבות המתוארות בכל אחד מפרקי הפוליסה, אשר בהתקיימה קמה למוטב זכות לקבלת תגמולי ביטוח... משתנאים אלו מולאו, התובעת זכאית לקבלת תגמולי הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה".

עוד קבע השופט כי בעניין זה, צודקים באי כוחה של התובעת בהפנותם לפרשת "שלזינגר" שנדונה בבית המשפט העליון (שלזינגר נגד הפניקס חברה לביטוח), שם קבע בית המשפט העליון כי ברגע שקיים תנאי נוסף הנדרש לצורך קבלת תגמולי הביטוח, הרי שהוא מהווה חלק ממקרה הביטוח. כך במקרה של התובעת, ברגע שנדרשה אבחנה של מומחה רפואי, דרישה זו מהווה חלק ממקרה הביטוח. דרישה זו היא כורח המציאות לצורך יצירת ודאות משפטית, קבע השופט.

בנוסף, יישם בית המשפט בפסק דין זה לראשונה את הלכת "ביבי כבישים" (ביבי כבישים נגד רכבת ישראל). השופט רוזין קבע כי כל חוזה יש לפרש בהתאם למהותו. לפיכך, קבע כי חוזה ביטוח אינו חוזה סגור, ויש להתייחס לתכליתו הסובייקטיבית ולכוונת הצדדים בעת כריתת החוזה. כך קבע השופט, כי אין ספק שציפיית המבוטח בכלל והתובעת בפרט היא לקבל תשלום בעת גילוי המחלה, שכן אין להסיק שמבוטח ירצה לקבל תשלום בגין מצב שאינו מודע לו. לכן כוונת הצדדים ואופן ניסוח הפוליסה מובילים לפרשנות אחת, בה ההתניה הנוספת לאבחון המחלה ע"י מומחה, תפורש לטובת המבוטח כחלק ממקרה הביטוח.

לאור כל זאת פסק השופט, כי יש לקבל את התביעה ולחייב את חברת הביטוח 'הראל' לשלם לפצות את התובעת במלוא התגמול המגיע לה בפוליסה - 50,000 שקלים, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק. עוד פסק השופט רוזין כי על 'הראל' לשאת בהוצאות המשפט של התובעת, בסך כולל של 13,500 שקלים
.

משרד עו"ד דוד פייל ושות' http://www.df-law.co.il מתמחה ברשלנות רפואית, נזקי גוף ובתביעות מול חברות ביטוח ומוסדות רפואיים.
 

 


 
1
מבזקי חדשות   הרשמה לאינדקס
1
1
דוברות מד״א: זכי הלר : בשעה 08:01 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר, על מטוס קל עם טייס ונוסע שהתרסק במטע זיתים בין כבר יאסיף לכפר מכר. חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותו של גבר כבן 70 ומעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה, גבר כבן 74 במצב בינוני , בהכרה מלאה, עם חבלות. חובש על אופנוע מד"א דור וקנין ופאראמדיק מד"א פיראס רייס, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו את המטוס הקל שהתרסק, בתוך המטוס נלכד גבר בשנות השבעים, הוא היה מחוסר הכרה וסבל מחבלה רב מערכתית, ביצענו בדיקות רפואיות, הוא היה ללא סימני חיים ובתוך זמן קצר נאלצנו לקבוע את מותו. בסמוך למטוס ראינו גבר כבן 74 בהכרה מלאה, לאחר שחילץ את עצמו, הענקנו לו טיפול רפואי, הוא סבל מחבלות בגופו ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו בינוני ויציב.


 
 
      אולפן החדשות: 08-973-4-006
1
      מערכת החדשות: 08-9282508
 
האינדקס המרכזי
18,937 בעלי עסקים ונותני שירות
8
הרשמה לאינדקס המרכזי 
 


אבחון וטיפול אלטרנטיבי
 

אביזרי
חבישה
     


אביזרי שיקום
 
     


אופטומטריסטים
 

אופטיקאים
     


אחיות פרטיות
 

אירידיולוגיה
     


אמבולנס פרטי
 

ארומתרפיה
     


ביופידבק
 

בית לחיים
     


בית אבות
דיור מוגן
 

בתי הבראה
והחלמה
     


בתי
חולים
 

בתי חולים
לבריאות הנפש
     


בי"ח סיעודיים וגריאטריים
 

בתי
טבע
     


בתי מרקחת
 

גוף ונפש
     


דיאטנים
 

הומאופתיה
     


הידרותרפיה
 

הילינג
     


היפנוזה
 

הסעות נכים
     


השמת ע.זרים
 

ויטמינים
     


חיתולים למבוגרים
 

טווינא
     


טיפול אלטרנטיבי בילדים
 

טיפול באמצעות בעלי חיים
     


טיפול באמצעות יצירה והבעה
 

טיפול בהפרעות זיכרון
     


טיפול בהפרעות שינה
 

טיפול באמצעות ציורי ילדים
     


יועצי תזונה
 

כירופרקטיקה
     


כירורגיה של היד
 

מגנטותרפיה
     


מדיטציות
 

מוצרים אורטופדיים
     


מוקדי עזרה ראשונה
 

מכונים
רפואיים
     


מכשירי שמיעה ואביזרים
 

מנגנוני נכים
לרכב
     


מרחצאות ומעיינות מרפא
 

נטורופתיה
     


נעליים
אורטופדיות
 

עורכי דין
ביטוח לאומי
     


עורכי דין
דיני נזיקין
 

עורכי דין
רשלנות רפואית
     


פודיאטרים
 

פיזיותרפיה
     


פיזיותרפיה התפתחותית
 

פילאטיס
     


פלדנקרייז
 

פסיכוגריאטריה
     


פסיכולוגיה התפתחותית
 

פסיכולוגיה שיקומית
     


פסיכותרפיה
 

פרחי באך
     


ציוד ואביזרים
 

קינסיולוגיה
     


קלינאי תקשורת
 

רולפינג
     


רכב חשמלי
 

רכיבה טיפולית
     


רפואה סינית
 

רפלקסולוגיה
     


שיאצו
 

שיטת אלבאום
     


שיטת אלכסנדר
 

שיטת פאולה
     


שיקום
נכים
 

שירותי
סיעוד
     


תזונה ודיאטות טבעיות
 

תרפיה במוסיקה

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח לאומי
עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה פיזיותרפיה התפתחותית
פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית פסיכולוגיה שיקומית
פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה קלינאי תקשורת
רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית רפלקסולוגיה
שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה שיקום נכים ונפגעים
שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה    
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

   
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים הצהרת נגישות
                       
 fax-to-mail: 153-54-7126459             דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com מערכת החדשות: בן חור אליהו 14-3 באר שבע 08-9282508 אולפן החדשות: העצמאות 57 באר שבע 08-9734006

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלים מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, עדי גולן נדרשת לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 

כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן ADI GOLAN

 
לייבסיטי - בניית אתרים