lelo-hagbala.co.il  ללא הגבלה -אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות              חבר איגוד האינטרנט הישראלי ISOC-IL | רישיון אקו"ם | כניסת כתבים | חזרה לדף הבית
6
 
בארץ ובעולם   בריאות ונפש   בקהילה שלנו   חוק ומשפט   רפואה משלימה   תזונה נכונה   ספורט בריאות       חיפוש באתר    
1
בארץ

אלפי עיוורים שהוכרו במשרד הרווחה לפני 2015 אינם זכאים להכרה מהביטוח הלאומי בשל לקונה בחוק

בדיון מיוחד של הוועדה לציון יום העיוור בכנסת נתגלה כי אלפי עיוורים שהוכרו לפני שנת 2015 במשרד הרווחה אינם זכאים להכרה מהביטוח הלאומי בשל לקונה בחוק המתייחסת להסמכת הרופאים למתן תעודת עיוור; הביטוח הלאומי תמך בפתיחת הסכם הניידות עם האוצר אך העריך כי להכרה רטרואקטיבית יש להשלכה תקציבית של עשרות מליוני שקלים; היו"ר, חה"כ הרב ישראל אייכלר: "לתקן את הלקונה בחוק ולהכיר בעיוורון כנכות לכל דבר ועניין על ידי המוסד לביטוח לאומי. יש לאחד את הטיפול בעיוורים במשרד אחד בכתובת אחת שהיא הביטוח הלאומי."


מערכת, 23/05/2017
 


במסגרת ציון יום העיוור, קיימה הוועדה לפניות הציבור שני דיונים בנושא מצוקת העיוורים. זאת בעקבות פניות של עיוורים לגבי אי הכרה של המוסד לביטוח לאומי בתעודות עיוור שהונפקו מ"השירות לעיוור" של משרד הרווחה. בנוסף לכך הגיעו פניות של עיוורים הנאלצים לוותר על קבלת קצבת סיעוד אם הם בוחרים להשתתף במרכזי  יום לקשיש.
 
מהמידע שהגיע לוועדה עלה כי מתוך כ-24,000 בעלי תעודות עיוור שהונפקו על ידי משרד הרווחה חלק מהם לא מוכרים בביטוח לאומי כנכים עם 90% נכות רפואית. חלקם לא מוכרים כלל. במצב זה הם אינם יכולים למצות את זכויותיהם, ולזכות בקצבאות ובהטבות שמקנה התעודה. העיוורים מטורטרים בין כמה ועדות שונות שבהן נבחנת לקותם בכל פעם מחדש. עוד עלה כי נוהל הביטוח הלאומי מ-2015 לפיו המדינה הכירה בכך שדי בבדיקה אחת של המוסד לביטוח לאומי או השירות לעיוור במשרד הרווחה לא מיושם כראוי.
 
מירב הירש סמנכ"לית המרכז לעיוור, טענה כי "בגלל הבדל בסטנדרטים של הבדיקה עלולים להיקבע פחות מ-90% נכות בביטוח הלאומי לאדם עם תעודת עיוור. היה ניסיון לפתור את הבעיה באמצעות נוהל הכרה הדדית בין הביטוח הלאומי למשרד הרווחה אך למרות זאת אנשים רבים לא מקבלים מלוא ההכרה. זאת משום שההכרה ההדדית לא עובדת אחורה לפני 2015 וגם קדימה אנו נתקלים עדיין בקשיי יישום. כל אלו שהוכרו לפני שנה זו לא זכאים לזכויותיהם עד היום ועד בכלל. בעלי הזכויות משלמים בגלל הבירוקרטיה של ועדות שהתכנסו כבר בשנת 2000. אם פותחים את הסכם הניידות לא מדובר רק על השוואת גובה דמי הליווי לדמי ניידות אלא שייתנו את כל ההטבות מתוקפו".
 
ד"ר ישי פאליק: "לקבלת תעודת עיוור נזקקים לקבוע שני קריטריונים- חדות ראיה ושדה ראיה. אך ההכשרה לרופאים אינה אחידה. לכן הקביעה אינה אחידה. שני רופאים יכולים לקבוע שדה ראיה אחר, על אותו עיוור. אחד יהיה זכאי לתעודה השני לא. לכן הוקמה ועדה בלתי תלויה של איגוד רופאי העיניים לקבוע הכשרה וכללים אחידים בין הרופאים. הם העריכו שתוך  כמה חודשים  יהיו תוצרים ראשונים בנושא הסטנדרטים ובתוך חצי שנה תהיה  הכשרה אחידה".
 
לימור לוריא מנהלת אגף נכויות בביטוח הלאומי אמרה כי מתוך 24,000 עיוורים 70%-60% התעוורו לאחר גיל הפרישה מעבודה.  לכן אינם מוכרים, שכן לאחר גיל פרישה אין אחוזים רפואיים אלא בדיקה תפקודית. כמו כן מלידה עד גיל 18 לא נקבעים אחוזים רפואיים.

"ב-01/06/2017 העברנו את כל האנשים המוכרים אצלנו שיספקו להם תעודת עיוור ואני מקווה שעד ה-01/07/2017 נתחיל לקבל את הנתונים באופן שוטף וממוחשב". צריך פתרון משפטי לעיוורים שהוכרו לפני שלש שנים ומעלה, כי להכרה הרטרואקטיבית יש השלכה תקציבית של כ-84 מיליון שקלים". עוד אמרה כי "הסכם הניידות למוגבלים בגפיהם ממומן במלואו ממשרד האוצר בהסכם ארכאי מ-1977. עיוורים לא זכאים לכלום, דרך הסכם הניידות. הגיעה העת לפתוח את ההסכם ולתת גם לאנשים עם מוגבלות קשה אחרת להיכלל בו. פתרון נוסף הוא שיגדילו את דמי הליווי לעיוור עד שיושוו לדמי הניידות - 2342 ₪ לפחות בינתיים. שר הרווחה מוסמך לעשות זאת בתקנה".
 
אחד הפונים שאל רטורית: "האם אתם מכירים אוכלוסייה אחרת של נכים המטופלת על-ידי כמה גופים. למה שהעיוורים לא יטופלו כמו השאר על-ידי הביטוח הלאומי. זה מצריך חקיקה למען העיוורים. אנחנו צריכים גג אחד כי היום אנחנו מטורטרים".

פונה אחר טען: "המעט שאנחנו מקבלים 480₪ דמי ליווי מספיקים בקושי ל-4 מוניות. הכי נוח להתנער מאתנו כנכים סוג ג'. אני נכה לא פחות מאחר. כל עוד לא עורכים לנו מבחנים מותאמים לעיוורים לא נוכל להגיע מעבר ל-50% נכות".

פונה נוסף הביא את סבלם של אנשים שהם גם חירשים וגם עיוורים ודבריו תורגמו על ידי מתורגמנית משפת החירשים: "כשאני הולך לדואר אני מציג את תעודת הנכה שלי. לא רשום שיש לי פטור מתור. אני לא שומע ואין לי חיווי ויזואלי לראות את התור. אבקש שתוסיפו את הפטור כי גם כך הנכות שלי כפולה ומשולשת".
 
היו"ר חה"כ ישראל אייכלר הגיב לדבריו ש"נכנסו אל הלב" והודיע כי יפנה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לטפל בנושא באופן מידי. "אסור שאדם כזה יעמוד בתור". בתום הדיון אמר ח"כ אייכלר כי "הוועדה מבקשת הכרה חד משמעית בעיוורון, כנכות לכל דבר. היא צריכה להיקבע במשרד אחד בכתובת אחת שהיא הביטוח הלאומי, כדי להפסיק את הטרטור של העיוורים. בנוסף, יש להעלות את דמי הליווי ל-2,342 שקלים ולאפשר הטבות כפי שניתן בהסכם הניידות. יש להכיר מיידית  בעיוורים שהוכרו לפני 2015 וסובלים מאי שוויון חמור וקיפוח משווע בגלל ענין ביורוקרטי משפטי. יש להושיב את היועצים המשפטיים, למצוא נוסח שיאפשר תשלום לכל העיוורים ללא הבדל בתאריך קבלת התעודה. עוד אמר כי יש לתקן את הניקוד במבחני הביטוח הלאומי המותאמים לעיוורים. הוועדה תפנה לשרי האוצר והרווחה לפתוח לאחר ארבעים שנה את הסכם הניידות ולכלול בו גם את העיוורים על כל המשתמע מההסכם".

דיון נפרד קיימה הוועדה עם פונים שהעלו את בעייתם של כ-6,500 עיוורים קשישים הנאלצים לבחור בין השתתפות במרכזי יום לקשיש, לבין קבלת קצבת סיעוד. זאת לאור מחסור במרכזים רב שירותיים לעיוורים ולקויי ראיה, כאשר קיימים רק 12 כאלו בכל הארץ. ממידע שהגיע לוועדה לקראת הדיון עלה כי המוסד לביטוח לאומי לא מחשיב זאת ככפל קצבאות אך  נציגי משרד הרווחה טענו כי השירות לקשיש, הוא חלק מן הבחירה של העיוור הקשיש והבודד במקום סיוע בבית.
 
נתי ביאליסטוק כהן מנכ"ל המרכז לעיוור קרא תיגר על הדרישה מאדם עיוור לבחור בין  השתתפות במרכז בו הוא נפגש עם חברים לבין עזרה בבית. "רק קשיש שהוא עיוור בודד זכאי לקבל את שעות הסיעוד החיוניות והשאלה היא עם איזה כסף יוכל הקשיש לממן את ההליכה למועדון הקשישים". 
 
אחת הפונות בת של עיוורת קשישה סיפרה כי אמה הייתה משתתפת במרכז לקשיש ונהנתה שם, עד שהודיעו לה כי היות והיא זכתה לקבל את שעות העזרה בבית מבטלים לה את הזכות לבא למרכז הקשיש. זה גרם להתדרדרות במצבה. הבדידות בבית ואבדן החברה בקרב הקשישים גרמה למחלות ונסיגה בכל תחומי החיים שלה"
 
ורד שחם, מפקחת ארצית במשרד הרווחה טענה כי "חוק הסיעוד מציע בתוך החוק עצמו את הבחירה שרשאי הקשיש  לבחור מספר שירותים, או מרכז יום, או קניית מוצרי ספיגה על חשבון הקצבה או עזרה בבית 9.75 שעות שבועיות. מרכז היום זה לא מועדון חברתי זו מסגרת טיפולית שיקומית, שמחליפה את הטיפול בבית. כולם מוגבלים במרכז שירות זה או נפשית או שכלית או פיזית".
 
רבקה רוזנברג נציגת הביטוח הלאומי טענה כי הקלו על העיוורים הבודדים שלא צריכים לעשות מבחן תלות, כדי לקבל 9.75 שעות סיעוד בשבוע. "במסגרת השעות, העיוור יכול לבחור מרכז יום, מטפלת או עזרה אחרת ואפשר לבחור גם חלק מן הימים מרכז לקשיש וחלק עזרה בבית. מבחינת החוק, אנחנו לא יכולים להוסיף עוד שעות".
 
יו"ר הוועדה חה"כ אייכלר סיפר כי "באנגליה משלמים דמי מוניות לקשישים שילכו למרכז חברתי ופעילות לקשישים, כי זה כדאי יותר תקציבית, מאשר שהקשישים ישבו בבית ויחלו בכל מיני מחלות  והדבר יהיה כרוך בהוצאות רבות יותר. יש לתת לעיוורים את הזכות למרכז יום. לכן נפנה לשר הרווחה לשנות זאת בחקיקה ראשית. על משרד הרווחה והביטוח הלאומי לקבל את הבקשה שקשיש עיוור יוכל לבלות את היום שלו במרכז היום"
.

 

 


 
 
1
מבזקי חדשות   הרשמה לאינדקס
1
1
דוברות מד״א: בשעה 09:58 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על פועל שנחתך ממסור דיסק באתר בנייה ברחוב ליפסקי בתל אביב. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח איכילוב גבר כבן 60 במצב בינוני עם פציעה בחזה. טימור


 
 
      אולפן החדשות: 08-973-4-006
1
      מערכת החדשות: 08-9282508
 
האינדקס המרכזי
18,937 בעלי עסקים ונותני שירות
8
הרשמה לאינדקס המרכזי 
 


אבחון וטיפול אלטרנטיבי
 

אביזרי
חבישה
     


אביזרי שיקום
 
     


אופטומטריסטים
 

אופטיקאים
     


אחיות פרטיות
 

אירידיולוגיה
     


אמבולנס פרטי
 

ארומתרפיה
     


ביופידבק
 

בית לחיים
     


בית אבות
דיור מוגן
 

בתי הבראה
והחלמה
     


בתי
חולים
 

בתי חולים
לבריאות הנפש
     


בי"ח סיעודיים וגריאטריים
 

בתי
טבע
     


בתי מרקחת
 

גוף ונפש
     


דיאטנים
 

הומאופתיה
     


הידרותרפיה
 

הילינג
     


היפנוזה
 

הסעות נכים
     


השמת ע.זרים
 

ויטמינים
     


חיתולים למבוגרים
 

טווינא
     


טיפול אלטרנטיבי בילדים
 

טיפול באמצעות בעלי חיים
     


טיפול באמצעות יצירה והבעה
 

טיפול בהפרעות זיכרון
     


טיפול בהפרעות שינה
 

טיפול באמצעות ציורי ילדים
     


יועצי תזונה
 

כירופרקטיקה
     


כירורגיה של היד
 

מגנטותרפיה
     


מדיטציות
 

מוצרים אורטופדיים
     


מוקדי עזרה ראשונה
 

מכונים
רפואיים
     


מכשירי שמיעה ואביזרים
 

מנגנוני נכים
לרכב
     


מרחצאות ומעיינות מרפא
 

נטורופתיה
     


נעליים
אורטופדיות
 

עורכי דין
ביטוח לאומי
     


עורכי דין
דיני נזיקין
 

עורכי דין
רשלנות רפואית
     


פודיאטרים
 

פיזיותרפיה
     


פיזיותרפיה התפתחותית
 

פילאטיס
     


פלדנקרייז
 

פסיכוגריאטריה
     


פסיכולוגיה התפתחותית
 

פסיכולוגיה שיקומית
     


פסיכותרפיה
 

פרחי באך
     


ציוד ואביזרים
 

קינסיולוגיה
     


קלינאי תקשורת
 

רולפינג
     


רכב חשמלי
 

רכיבה טיפולית
     


רפואה סינית
 

רפלקסולוגיה
     


שיאצו
 

שיטת אלבאום
     


שיטת אלכסנדר
 

שיטת פאולה
     


שיקום
נכים
 

שירותי
סיעוד
     


תזונה ודיאטות טבעיות
 

תרפיה במוסיקה

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח לאומי
עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה פיזיותרפיה התפתחותית
פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית פסיכולוגיה שיקומית
פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה קלינאי תקשורת
רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית רפלקסולוגיה
שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה שיקום נכים ונפגעים
שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה    
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

   
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים הצהרת נגישות
                       
 fax-to-mail: 153-54-7126459             דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com מערכת החדשות: בן חור אליהו 14-3 באר שבע 08-9282508 אולפן החדשות: העצמאות 57 באר שבע 08-9734006

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלים מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, עדי גולן נדרשת לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 

כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן ADI GOLAN

 
לייבסיטי - בניית אתרים