אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - הלמס 05-06-2018
ללא
הגבלה
   אתר החדשות השיתופי לנכויות ומוגבלויות    
             
היום: 
שלומי שבת יארח את יובל דיין באירוע ההתרמה השנתי למען בית החולים לוינשטיין - 22/12/2019  
    פרסום באתר   פרסום באינדקס
1
אוכל ותזונה |  בריאות ונפש  |  בארץ  |  התנדבות - קהילה  |   חוק ומשפט   |  ספורט פראלימפי - נכים  |  רפואה משלימה  |   עמותות וארגונים  |  כניסה לאינדקס   |
1
1
בארץ

לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה - לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2017


מערכת, 05/06/2018, צילום: Flickr
 


 
בקרב בני 20 ומעלה:
 • 15% (כ-834 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 17% מהנשים ו-14% מהגברים.
 • 13% (כ-708 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.3% (כ-125 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).
 • אחוז המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 42% מבני 75 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי - 30% במידה מועטה, ול-12% יש קושי רב בראייה או שאינם רואים בכלל.
 • אחוז בעלי השכלה נמוכה גדול יותר בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה: בגיל 64-20 אחוז חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה הוא 50%, לעומת 29% בקרב שאר האוכלוסייה.
 • אחוז המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 43%, לעומת 76% בקרב שאר האוכלוסייה.
 • בגילי העבודה (64-20) 84% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם ו-42% מרוצים מהכנסתם, לעומת 89% ו-61% בהתאמה בקרב שאר המועסקים.
 • 66% מהמועסקים בני 64-20 עם מוגבלות ראייה חמורה השיבו שהם היו עובדים גם אילו יכלו להרשות לעצמם מבחינה כלכלית לא לעבוד, לעומת 76% בשאר המועסקים בגיל זה.
 • כרבע (24%) חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 5% בשאר האוכלוסייה.
 • 22% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חשים דיכאון לעיתים קרובות, לעומת 5% בשאר האוכלוסייה.
 • 74% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב שאר האוכלוסייה.
 • 32% חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 54% בשאר האוכלוסייה.
 • כשליש (32%) חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת כרבע (26%) בשאר האוכלוסייה.
 
לנתוני התרשימים

 
לרגל יום המודעות וההזדהות עם ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל, שיחול ב-6/6, מתפרסמים נתונים על אנשים לקויי ראייה בישראל, מתוך סקר חברתי 2017. הסקר החברתי הוא סקר שנתי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-2002. הסקר מספק מידע על תנאי החיים של אוכלוסיית ישראל ועל רווחתה. במסגרתו רואיינו כ-7,300 איש בני 20 ומעלה המייצגים כ-5.5 מיליון איש בגיל זה. סקר 2017 עסק בנושא בריאות ואורח חיים. הנתונים מבוססים על התשובה לשאלה: האם יש לך קושי לראות? (גם עם משקפיים). אפשרויות התשובה: 1. אין קושי; 2. יש קושי מועט; 3. יש קושי רב; 4. לא רואה בכלל. מי שהשיבו 2, 3, או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות כלשהי בראייה ומי שהשיבו 3 או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות ראייה חמורה.
היקף לקות הראייה בישראל בקרב בני 20 ומעלה[1]

55% מבני 20 ומעלה (כ-3 מיליון איש) מרכיבים משקפיים או עדשות מגע (כולל משקפי קריאה).

15% (כ-834 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 17% מהנשים ו-14% מהגברים. 13% (כ-708 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.3% (כ-125 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).

שיעור המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 9% מבני 20–44, 18% מבני 64-45, 23% מבני 74-65 ו-42% מבני 75 ומעלה. 30% מבני 75 ומעלה מתקשים במידה מועטה ו-12% מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל. בכל קבוצות הגיל נשים מתקשות בראייה יותר מגברים (תרשים 1).
 
תרשים 1 - בני 20 ומעלה, לפי מין, גיל ולקות כלשהי בראייה, אחוזים, 2017 
השכלה

אחוז חסרי תעודת בגרות גדול יותר בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בכל קבוצות הגיל: בגיל 64-20 אחוז חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה הוא 50%, לעומת 29% בקרב שאר האוכלוסייה. בקבוצת גיל זו, אחוז בעלי תעודה אקדמית בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, הוא יותר מפי שניים מהאחוז בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה (33% לעומת 14%, בהתאמה).
 
תעסוקה

אחוז המועסקים בקרב לקויי הראייה נמוך יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בגילים המבוגרים. אחוז המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 43%, לעומת 76% בקרב שאר האוכלוסייה (תרשים 2).
 
תרשים 2 - בני 64-20 לפי מצב הראייה ומצב התעסוקה, אחוזים, 2017 
* בלתי מועסק או אינו בכוח העבודה
 
עמדות כלפי העבודה (בגיל 64-20)

בגילי העבודה (64-20) 84% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם ו-42% מרוצים מהכנסתם, לעומת 89% ו-61% בהתאמה בקרב שאר המועסקים.

66% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה השיבו שהם היו עובדים גם אילו היו יכולים להרשות לעצמם מבחינה כלכלית לא לעבוד, לעומת 76% בקרב שאר המועסקים (תרשים 3).

תרשים 3 - בני 64-20 לפי מצב הראייה ועמדות כלפי העבודה, אחוזים, 2017 
* מרוצים מאוד ומרוצים
** גם אם היו יכולים להרשות לעצמם לא לעבוד
 
קשרים חברתיים, תחושות ומצבים רגשיים בקרב בני 20 ומעלה עם לקות ראייה חמורה

ל-79% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה יש קשרים עם חברים, לעומת 91% בקרב שאר האוכלוסייה.
45% מרוצים מאוד מהקשר עם בני משפחתם, לעומת 60% בקרב שאר האוכלוסייה.
40% מצליחים לרוב להתמודד עם בעיותיהם, לעומת 69% בקרב שאר האוכלוסייה.
32% חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת 26% בקרב שאר האוכלוסייה. 13% דיווחו שהם חשו אפליה בשל מוגבלותם, לעומת 2.5% בקרב שאר האוכלוסייה.
כרבע (24%) חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 5% בקרב שאר האוכלוסייה.
22% חשים דיכאון לעתים קרובות, לעומת 5% בקרב שאר האוכלוסייה (תרשים 4).

תרשים 4 - בני 20 ומעלה לפי מצב הראייה ותחושות שונות, אחוזים, 2017

 

 
שביעות רצון מהחיים

אנשים עם לקות ראייה חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם:
74% מהם מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב השאר.
32% מהם חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 54% בקרב השאר.
 
למידע נוסף:

דף הסקר החברתי באתר הלמ"ס
שאלון הסקר החברתי 2017
מחולל הלוחות – הסקר החברתי
 [1] הכוונה למתקשים בראייה גם אם מרכיבים משקפיים. אחוז האנשים באוכלוסייה עם לקות ראייה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים, שלא נכללו בסקר.


 


 
1
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
 
 

האינדקס המרכזי
18,917 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 23
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 422
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 265
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 16
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1217
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 632
   
פרחי באך 41
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 433
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459   דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com   כתובת: בן חור 14 באר שבע   הצהרת נגישות   אודות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר לי לפעול ולהפעיל את האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתכם מהשימוש בו, עשוייה אני להשתמש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אני נדרשת לאישורכם והסכמתכם | היה ואם  אין רצונכם  להתיר לי להשתמש בכלים אלו, הנכם נדרשים להפסיק באופן מיידי שהייתכם-שימושכם באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ניתן לפנות אלי באמצעות
  צור הקשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן ADI GOLAN