תחזית יומית:  יום שלישי 27 אוקטובר 2020:  בהיר עד מעונן חלקית.  הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.  בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. 
1
 חדשות הבריאות    
1
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש    |    התנדבות-קהילה   |    חוק ומשפט     |    רפואה משלימה    |   תזונה נכונה    |     כניסה לאינדקס המרכזי    | חיפוש
1

יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2019 בנושא לקויי ראייה בישראל, לקבל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה


מערכת, 06/06/2020, צילום: Canva
 


 
בקרב בני 20 ומעלה
 • 12% (כ-700 אלף איש) מתקשים בראייה במידה כלשהי, 14% מהנשים ו-10% מהגברים.
 • 10% (כ-570 אלף איש) מתקשים קושי מועט ו-2.3% (כ-128 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).
 • אחוז המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 36% מבני 75 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי – 23% במידה מועטה, ול-12% יש קושי רב בראייה או שאינם רואים בכלל.
 • 74% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים מחייהם, לעומת 90% בקרב שאר האוכלוסייה.
 • 50% מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת 63% בקרב שאר האוכלוסייה.
 • 23% חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 57% בקרב שאר האוכלוסייה.
 • 20% חושבים שמצבם הכלכלי ישתפר בעתיד, לעומת 50% בקרב השאר.
 • 47% חשים בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם, לעומת 19% בקרב השאר.
 • 44% חשים דיכאון לעיתים קרובות או מדי פעם, לעומת 24% בקרב השאר.
בקרב בני 64-20
 • 54% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה הם חסרי תעודת בגרות, לעומת 28% בקרב השאר.
 • 41% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מועסקים, לעומת 77% בקרב השאר.
 • 59% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה אינם מועסקים, לעומת 23% בקרב השאר.
לרגל יום המודעות וההזדהות עם ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל (Blind Day), החל מדי שנה ב-6/6, מתפרסמים נתונים על אנשים לקויי ראייה בישראל מתוך הסקר החברתי 2019. הסקר החברתי נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדי שנה מאז 2002. הסקר מספק מידע על תנאי החיים של אוכלוסיית ישראל ועל רווחתה. במסגרתו רואיינו בביתם במהלך 2019 כ-7,570 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-7.5 מיליון איש בגיל זה. הנתונים מבוססים על התשובה לשאלה הנשאלת מדי שנה: האם יש לך קושי לראות? (גם עם משקפיים). אפשרויות התשובה: 1. אין קושי; 2. יש קושי מועט; 3. יש קושי רב; 4. לא רואה בכלל. אלה שבחרו באפשרויות 2, 3, או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות כלשהי בראייה, ואלה שבחרו באפשרויות 3 או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות ראייה חמורה.

היקף לקות הראייה בישראל[1]

12% (כ-700 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 14% מהנשים ו-10% מהגברים. 10% (כ-570 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.3% (כ-128 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).

אחוז המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 6% מבני 20–44, 15% מבני 64-45, 18% מבני 74-65 ו-36% מבני 75 ומעלה. ל-23% מבני 75 ומעלה יש קושי מועט ול-12% יש קושי רב, או שאינם רואים בכלל.

תרשים 1 - בני 20 ומעלה לפי מין, גיל ולקות כלשהי בראייה, 2019

 

השכלה

אחוז חסרי תעודת בגרות גדול יותר בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בכל קבוצות הגיל: בגיל 64-20 אחוז חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה הוא 54%, לעומת 28% בקרב השאר.

תעסוקה

אחוז המועסקים בקרב לקויי הראייה נמוך יותר מהאחוז בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בגילים המבוגרים. בגיל 64-20 41% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מועסקים ו-59% אינם מועסקים[2],  לעומת 77% ו-23%, בהתאמה בקרב אלה שאין להם לקות ראייה חמורה.

תרשים 2 - בני 64-20 לפי מצב הראייה ומצב התעסוקה, 2019

 
* בלתי מועסקים או אינם בכוח העבודה

שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי והערכתם בעתיד

74% מלקויי הראייה בני 20 ומעלה מרוצים מחייהם, לעומת 90% מאלה שאין להם לקות ראייה חמורה.
23% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה בני 20 ומעלה חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, ו-25% חושבים שחייהם יהיו פחות טובים, לעומת 57% ו-6% בהתאמה, בקרב השאר.

50% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים ממצבם הכלכלי ו-50% אינם מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת 63% ו-37%, בהתאמה בקרב אלה שאין להם לקות ראייה חמורה.

20% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חושבים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות ו-21% חושבים שמצבם הכלכלי יהיה פחות טוב, לעומת 50% ו-9%, בהתאמה בקרב שאר האוכלוסייה.

קשרים חברתיים, מצבים רגשיים ותחושת אפליה

53% מבני 20 ומעלה עם לקות ראייה חמורה מרוצים מאוד מהקשר עם בני משפחתם, 65% בקרב השאר.

44% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מצליחים להתמודד עם בעיותיהם, לעומת 72% בקרב השאר.

78% חשים שיש להם על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה, לעומת 93% בקרב שאר האוכלוסייה.

47% מבעלי לקות ראייה חמורה חשים בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם, לעומת 19% בקרב השאר.

44% מבעלי לקות ראייה חמורה חשים דיכאון לעיתים קרובות או מדי פעם, לעומת 24% בקרב השאר.

ל-33% מבעלי לקות ראייה חמורה אין קשרים עם חברים, לעומת 9% בקרב שאר האוכלוסייה.

תרשים 3 - בני 20 ומעלה לפי מצב הראייה ותחושות שונות, 2019

 
*לעיתים קרובות, או מדי פעם

לדף הסקר החברתי באתר הלמ"ס
לשאלון הסקר החברתי 2019
למחולל הלוחות של הסקר החברתי


[1] הכוונה למתקשים בראייה גם אם הם מרכיבים משקפיים. אחוז האנשים באוכלוסייה עם לקות ראייה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים אינם כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים שלא נכללו בסקר.
[2]  בלתי מועסקים או שאינם בכוח העבודה.

 


 
1
    בהרצה גרסת beta מס' גולשים 0001  
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
גלידות נסטלה מבקשת לעדכן את הציבור כי בעקבות תלונות צרכנים נמצא כי בשלגון גומיגם, המסומן כעשוי להכיל חלב, נמצאו בפועל מוצקי חלב בכמות מועטה. מדובר בשלגון גומיגם, גלידות נסטלה, 90 גרם, מאצווה מספר Lo0259 (מהשעה 18:00), Lo260, Lo266,Lo266A בעלת תאריכי תפוגה 15/03/22, 16/03/22, 22/03/22 "

התקבלה הודעה תן חיובי לכלבת שנתפס בקיבוץ שדה נחמיה, בגליל העליון. לא ידוע על בני אדם שנחשפו לו. אנו מבקשים מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 7.10.2020 עד 21.10.2020 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בצפת, טלפון 04-6994257, 04-6994200, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, לשם שקילת הצורך למתן טיפול מונע להם.

דוברות מד"א : בשעה 09:02 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על רוכב אופנוע שנפצע במהלך רכיבה בשטח סמוך לצומת מבוא מודיעים. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק גבר כבן 35 במצב בינוני עם חבלות בגפיים. נדב

 
 
 
     כניסה לאינדקס המרכזי      
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
  פרסום באינדקס ובאתר החדשות  
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת נח ו' מרחשון התשפ"א
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 24
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 423
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 17
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 633
   
פרחי באך 42
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 434
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: h.news.ltd@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אנו כאן ב-באתר "חדשות הבריאות" (באמצעות "חדשות הבריאות בע"מ") נדרשים לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: חדשות הבריאות בע"מ 
לייבסיטי - בניית אתרים