ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות  
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש    |    התנדבות-קהילה   |    חוק ומשפט     |   ספורט נכים-פאראלימפי   |    רפואה משלימה    |   תזונה נכונה    |   חיפוש
1
לקויי ראייה בישראל

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2016 בנושא לקויי ראייה בישראל, לרגל יום ההזדהות הארצי עם העיוורים ולקויי הראייה


מערכת, 04/06/2017

 

 בקרב בני 20 ומעלה

· 13% (כ-710 אלף נפש) מבני 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 15% מהנשים ו-12% מהגברים.
· 11% (כ-570 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.5% (כ-140 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).
· שיעור המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 44% מבני 75 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי - 30% במידה מועטה, ול-14% יש קושי רב בראייה או שאינם רואים בכלל.
· שיעור בעלי השכלה נמוכה גדול יותר בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה: בגיל 64-20 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה גדול פי 1.5 מהשיעור בקרב השאר (46% לעומת 30%, בהתאמה).
· שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 57%, לעומת 76% בקרב השאר.
· בגילי העבודה (64-20) כשני שלישים (68%) מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם וכמחצית (52%) מרוצים מהכנסתם, לעומת 87% ו-59% בהתאמה בקרב שאר המועסקים.
· 64% מהמועסקים בני 64-20 עם מוגבלות ראייה חמורה היו עובדים, גם אילו יכלו להרשות לעצמם מבחינה כלכלית שלא לעבוד, לעומת 76% בקרב שאר המועסקים בגיל זה.
· רבע (25%) מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב השאר.
· כרבע (24%) מהאנשים עם לקות ראייה חמורה, חשים מדוכאים לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב השאר. 
· 73% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב השאר.
· 32% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 55% בקרב השאר.

· 29% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת 23% בקרב השאר.
 
לנתוני התרשימים

הסקר החברתי מספק מידע על תנאי החיים ועל רווחת האוכלוסייה בישראל, בתחומים מגוונים: דיור, השכלה, תעסוקה, מצב כלכלי ועמדות בנושאים שונים.

לרגל היום להגברת המודעות וההזדהות עם ציבור העיוורים ולקויי הראייה בישראל, שיחול ב-6/6, מתפרסמים נתונים על אנשים לקויי ראייה בישראל, מתוך הסקר החברתי 2016. הסקר החברתי כולל פרק בנושא בריאות ותפקוד ובו שאלה על קושי בראייה. הנתונים מבוססים על דיווח עצמי בתשובה לשאלה: האם יש לך קושי לראות? (גם כשאתה מרכיב משקפיים) אפשרויות התשובה: 1. אין קושי; 2. יש קושי מועט; 3. יש קושי רב; 4. לא רואה בכלל. אלה שהשיבו 2, 3, או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות כלשהי בראייה ואלה שהשיבו 3 או 4 הוגדרו כאנשים עם לקות ראייה חמורה.

נתוני הסקר החברתי מאפשרים להשוות בין אנשים לקויי ראייה לכלל האוכלוסייה במגוון נושאים. להפקת עיבודים נוספים ניתן להשתמש במחולל הלוחות של הסקר החברתי, באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

היקף לקות הראייה בישראל בקרב בני 20 ומעלה 

13% (כ-710 אלף נפש) מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה מתקשים בראייה במידה כלשהי, 15% מהנשים ו-12% מהגברים. 11% (כ-570 אלף נפש) מתקשים קושי מועט ו-2.5% (כ-140 אלף נפש) מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל, גם אם הם מרכיבים משקפיים (אנשים עם לקות ראייה חמורה).

שיעור המתקשים בראייה עולה עם הגיל: 7% מבני 20–44 מתקשים במידה כלשהי, 16% מבני 64-45, 20% מבני 74-65 ו-44% מבני 75 ומעלה. 30% מבני 75 ומעלה מתקשים במידה מועטה ו-14% מתקשים קושי רב או שאינם רואים בכלל. נשים סובלות מלקות ראייה יותר מאשר גברים, בכל קבוצות הגיל (תרשים 1).

תרשים 1 - בני 20 ומעלה, לפי מין, גיל ולקות ראייה כלשהי, אחוזים, 2016 

השכלה

שיעור בעלי השכלה נמוכה (חסרי תעודת בגרות), גדול יותר בקרב אנשים לקויי ראייה, בכל קבוצות הגיל: בגיל 64-20 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה גדול פי 1.5 מהשיעור בקרב השאר (46% לעומת 30%, בהתאמה). בקבוצת גיל זו, שיעור בעלי תעודה אקדמית בקרב אלה שאינם לקויי ראייה, כפול מהשיעור בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה (33% לעומת 18%, בהתאמה).
 
תעסוקה

שיעור המועסקים בקרב לקויי הראייה נמוך יותר מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי ראייה, בכל קבוצות הגיל ובמיוחד בגילים המבוגרים. שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות ראייה חמורה בגיל 64-20 הוא 57%, לעומת 76% בקרב השאר (תרשים 2).

תרשים 2 - בני 64-20 לפי מצב הראייה ומצב התעסוקה, אחוזים, 2016 

* בלתי מועסק או לא בכוח העבודה
 
עמדות כלפי העבודה (בגיל 64-20)

בגילי העבודה (64-20) כשני שלישים (68%) מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה מרוצים מעבודתם וכמחצית (52%) מרוצים מהכנסתם, לעומת 87% ו-59% בהתאמה בקרב שאר המועסקים.

64% מהמועסקים עם מוגבלות ראייה חמורה היו עובדים גם אם היו יכולים להרשות לעצמם מבחינה כלכלית שלא לעבוד, לעומת 76% בקרב שאר המועסקים (תרשים 3).
 
תרשים 3 - בני 64-20 לפי מצב הראייה ועמדות כלפי העבודה, אחוזים, 2016 

* מרוצים מאוד ומרוצים
** גם אם היו יכולים להרשות לעצמם שלא לעבוד

קשרים חברתיים, תחושות ומצבים רגשיים בקרב בני 20 ומעלה עם לקות ראייה חמורה

ל-80% מבני 20 ומעלה עם לקות ראייה חמורה יש קשרים עם חברים, לעומת 93% בקרב השאר.
90% מרוצים מהקשר עם בני משפחתם, לעומת 97% בקרב השאר.
39% מצליחים בדרך כלל להתמודד עם בעיותיהם, לעומת 70% בקרב השאר.
29% דיווחו שהם חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, לעומת 23% בקרב השאר.
כרבע (24%), חשים מדוכאים לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב השאר. 
רבע (25%) חשים בדידות לעתים קרובות, לעומת 6% בקרב השאר (תרשים 4).
 
תרשים 4 - בני 20 ומעלה לפי מצב הראייה ותחושות שונות, אחוזים, 2016 
שביעות רצון מהחיים

אנשים עם לקות ראייה חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם, מאנשים שאינם לקויי ראייה. 73% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה מרוצים מחייהם, לעומת 89% בקרב השאר.

32% מהאנשים עם לקות ראייה חמורה חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד, לעומת 55% בקרב השאר.
 
 
למידע נוסף:
דף הסקר החברתי באתר הלמ"ס
שאלון הסקר החברתי 2016
מחולל הלוחות – הסקר החברתי 
 


 
 
1
    גולשים באתר 135,280    
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
דוברות מד״א: בשעה 12:29 התקבל דיווח במוקד 101 של מד״א במרחב איילון על רוכב אופנוע שנפגע מרכב ברחוב יהלום בבאר יעקב. חובשים ופראמדיקים של מד״א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לביה״ח שמיר אסף הרופא צעיר בן 24 במצב בינוני עם חבלות בגב ובגפיים. נדב
 
 
     כניסה לאינדקס המרכזי      
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
  פרסום באינדקס ובאתר החדשות  
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת בראשית כ"ט תשרי התשפ"א
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 24
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 423
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 17
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 633
   
פרחי באך 42
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 434
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אנו כאן ב-באתר "ללא הגבלה" - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות" נדרשים לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: ADI GOLAN
לייבסיטי - בניית אתרים