ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 04-12-2017

    ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות  
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש    |    התנדבות-קהילה   |    חוק ומשפט     |   ספורט נכים-פאראלימפי   |  פלילי  |   רפואה משלימה    |   תזונה    |   חיפוש
1
בארץ

נתונים לרגל היום הבינלאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות

לקראת היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שחל ב-3 בדצמבר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בישראל. מובא להלן לקט ממצאים בנושא מוגבלות תפקודית חמורה של בני 20 ומעלה, המבוסס על הערכה עצמית של המרואיינים בסקר החברתי 2016


מערכת, 04/12/2017, צילום: pixabay
 


 
בני 20 ומעלה עם מוגבלות תפקודית חמורה (בכל מקום שבו כתוב "מוגבלות" הכוונה ל"מוגבלות חמורה")

· ל-14% מבני 20 ומעלה (כ-751 אלף איש) יש מוגבלות תפקודית חמורה, 37% מבני 65 ומעלה.
· 10% מתקשים מאוד או שאינם יכולים ללכת או לעלות במדרגות כלל, 29% מבני 65 ומעלה.
· שיעור האנשים עם מוגבלות חמורה גבוה יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה מאשר בקרב בעלי השכלה גבוהה: 22% מחסרי תעודת בגרות, 9% מבעלי תעודת בגרות ו-12% מבעלי תעודה אקדמית.
· 45% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 64-25 מועסקים, לעומת 80% בשאר האוכלוסייה.
· 52% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 64-25 אינם בכוח העבודה, לעומת 17% בשאר האוכלוסייה.
· 33% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה משתכרים עד 5,000 ש"ח בחודש, לעומת 20% בשאר האוכלוסייה.
· 46% מהמועסקים עם מוגבלות מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות, לעומת 32% בשאר האוכלוסייה. 
· 58% מהמועסקים עם מוגבלות אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה, לעומת 40% בקרב שאר המועסקים.
· 55% מבני 20- 64 עם מוגבלות משתמשים במחשב, 70% משתמשים באינטרנט, לעומת 79% ו-87%.
· 18% מבני 64-20 עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 4% בשאר האוכלוסייה.
· 16% מבני 64-20 עם מוגבלות חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, לעומת 6% בשאר האוכלוסייה.
· 32% מבני 64-20 עם מוגבלות חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, 11% חשו אפליה בשל מוגבלותם.

לנתוני התרשימים

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר בוחן את עמדות הפרטים לגבי היבטים שונים של חייהם. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2016. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,000 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-.45 מיליון איש. בסקר 2016 נבחנו בהרחבה הנושאים תנאי עבודה ובטיחות בעבודה, התארגנויות עובדים וזכויות עובדים.

שכיחות מוגבלות תפקודית חמורה[1] (תרשים 1)

לפי הסקר החברתי 2016, ל-14% מבני 20 ומעלה יש מוגבלות תפקודית חמורה[2] (כ-751 אלף איש), ללא פערים בין נשים גברים. שכיחות המוגבלות התפקודית החמורה עולה עם הגיל ומגיעה ל-28% בגילי 74-65 (29% מהנשים ו-27% מהגברים) ול-51% בגיל 75 ומעלה (55% מהנשים ו-47% מהגברים).


תרשים 1 - בני 20 ומעלה עם מוגבלות תפקודית חמורה, לפי מין וגיל, 2016


 

שכיחות קשיים בתפקוד יומיומי בקרב בני 20 ומעלה לפי סוג הקושי (תרשים 2)
10% מתקשים מאוד או שאינם יכולים בכלל ללכת או לעלות מדרגות, 29% מבני 65 ומעלה.
4% מתקשים מאוד או שאינם יכולים בכלל לזכור או להתרכז, 9% מבני 65 ומעלה.
4% מתקשים מאוד או שאינם יכולים בכלל להתרחץ או להתלבש בעצמם, 13% מבני 65 ומעלה.
2.4% מתקשים מאוד בשמיעה או שאינם שומעים כלל (גם עם מכשיר שמיעה), 10% מבני 65 ומעלה.
2.6% מתקשים מאוד בראייה או שאינם רואים כלל (גם עם משקפיים), 8% מבני 65 ומעלה.


תרשים 2 - מתקשים מאוד* בתפקוד יומיומי, לפי גיל וסוג הקושי, 2016


 
*מתקשים מאוד או אינם יכולים בכלל

השכלה

שיעור האנשים עם מוגבלות גבוה יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה, מאשר בקרב בעלי השכלה גבוהה, בכל הגילים. 22% מחסרי תעודת בגרות, 9% מבעלי תעודת בגרות כתעודה הגבוהה ביותר ו-12% מבעלי תעודה אקדמית היו אנשים עם מוגבלות. 53% מהאנשים עם מוגבלות הם חסרי תעודת בגרות, לעומת 29% בקרב אנשים ללא מוגבלות. אחוז בעלי תעודה אקדמית בקרב אנשים ללא מוגבלות כמעט כפול מהשיעור בקרב אנשים עם מוגבלות (33% לעומת 18%, בהתאמה).

תעסוקה והכנסה בקרב בני 64-25 (תרשים 3)

בכל קבוצות הגיל שיעור המועסקים בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה נמוך מהשיעור בשאר האוכלוסייה. בגילי העבודה (64-25), 45% מהאנשים עם מוגבלות מועסקים, לעומת 80% בשאר האוכלוסייה. 52% מהאנשים עם מוגבלות אינם בכוח העבודה, לעומת 17% בשאר האוכלוסייה. עבודתם של 57% מהמועסקים עם מוגבלות שלהם תעודה על-תיכונית קשורה לתחום לימודיהם, לעומת 68% בקרב השאר.

33% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה משתכרים עד 5,000 ש"ח ברוטו בחודש, לעומת 20% בקרב השאר.

46% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה מתקשים (או מתקשים מאוד) לכסות את ההוצאות החודשיות השוטפות של משק הבית, לעומת 32% בקרב שאר המועסקים.


תרשים 3 - בני 64-25 לפי מוגבלות, מצב תעסוקה והכנסה, 2016


 
*מתקשים מאד או מתקשים
 

עמדות כלפי עבודה והכנסה בקרב בני 64-25 (תרשים 4)

25% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה אינם מרוצים מעבודתם, לעומת 12% בקרב שאר המועסקים.
58% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה, לעומת 40% משאר המועסקים.
29% מהמועסקים עם מוגבלות חמורה מעוניינים להחליף את עבודתם, לעומת 19% משאר המועסקים.
17% מהמועסקים עם מוגבלות חוששים לאבד את עבודתם בשנה הקרובה, לעומת 8% משאר המועסקים.
21% מהמועסקים עם מוגבלות החוששים לאבד את עבודתם, חושבים שאם יאבדו את העבודה אין סיכוי כלל שימצאו עבודה אחרת, לפחות באותה רמת הכנסה, לעומת 6% בקרב שאר המועסקים.
 

עמדות כלפי סביבת העבודה בקרב בני 64-25 - מתוך הנושא השנתי בסקר 2016 (תרשים 5)

52% מהמועסקים עם מוגבלות חשים שהמנהל שלהם עוזר ותומך בהם, לעומת 66% בשאר המועסקים.
41% מהמועסקים עם מוגבלות חושבים שתפקידם מאפשר קידום בעבודה, לעומת 52% בשאר המועסקים.
38% מהמועסקים עם מוגבלות חשים שבריאותם או ביטחונם בסכנה בשל עבודתם, לעומת 20% בשאר.
26% מהמועסקים עם מוגבלות חשים מתח או לחץ נפשי בעבודתם, לעומת 17% בשאר המועסקים.
16% מהמועסקים עם מוגבלות חשו אפליה בעבודה בשנה האחרונה, לעומת 9% בקרב השאר.
 
תרשים 4 – מועסקים בני 64-20 לפי מוגבלות ועמדות כלפי העבודה, 2016 
*חשש גדול או גדול מאוד
**אם יאבדו את עבודתם, אין סיכוי כלל שימצאו עבודה אחרת, ברמת הכנסתם הנוכחית.
 
תרשים 5 - בני 64-20 לפי מוגבלות ותחושות כלפי סביבת העבודה, 2016 
*תמיד או לעיתים קרובות

שימוש במחשב ובאינטרנט בשלושת החודשים האחרונים בקרב בני 64-20 (תרשים 6)

אנשים עם מוגבלות חמורה משתמשים במחשב ובאינטרנט פחות משאר האוכלוסייה.

55% מבני 64-20 עם מוגבלות משתמשים במחשב, לעומת 79% מהאנשים ללא מוגבלות חמורה.
70% מהאנשים עם מוגבלות משתמשים באינטרנט, לעומת 87% בקרב אנשים ללא מוגבלות.
66% מקרב אנשים עם מוגבלות משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד, לעומת 82% בקרב השאר.
63% מהאנשים עם מוגבלות משתמשים באינטרנט בכל יום או כמעט בכל יום, לעומת 82% בקרב השאר.
בקרב בני 64-20, 28% מהאנשים עם מוגבלות משתמשים באינטרנט לצורך עבודה ו-24% משתמשים באינטרנט לצורך לימודים, לעומת 55% ו-36% בהתאמה בקרב אנשים ללא מוגבלות.
 
תרשים 6 - בני 64-20 לפי מוגבלות ומאפייני השימוש באינטרנט, 2016 
קשרים חברתיים ותחושת בדידות (תרשים 7)

אנשים עם מוגבלות חמורה חשים יותר בדידות ומרוצים פחות מהקשר עם בני משפחה וחברים.

בקרב בני 64-20: 18% מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 4% בשאר האוכלוסייה. 16% חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, לעומת 6% בשאר האוכלוסייה החשים כך. ל-14% מהאנשים עם מוגבלות חמורה בגיל 64-20 אין קשרים עם חברים, לעומת 5% בשאר האוכלוסייה.

בקרב בני 65 ומעלה: 19% מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 6% בשאר האוכלוסייה. 12% חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, לעומת 8% בשאר האוכלוסייה. ל-20% אין קשרים עם חברים, לעומת 11% בשאר האוכלוסייה.

תרשים 7 - בני 64-20 לפי מוגבלות, תחושת בדידות וקשר עם בני משפחה וחברים, 2016 
שביעות רצון ואופטימיות (תרשים 8)

אנשים עם מוגבלות חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם.

בקרב בני 64-20: 31% מהאנשים עם מוגבלות אינם מרוצים מחייהם, לעומת 9% בשאר האוכלוסייה.
13% מהאנשים עם מוגבלות חושבים שחייהם יהיו פחות טובים בשנים הקרובות, לעומת 5% בקרב השאר.
64% מבני 64-20 עם מוגבלות חמורה, אינם מרוצים ממצבם הכלכלי לעומת 39% בשאר האוכלוסייה.
18% מהאנשים עם מוגבלות חושבים שמצבם הכלכלי בעתיד יהיה פחות טוב לעומת 8% בקרב השאר.
בקרב בני 65 ומעלה: 22% מהאנשים עם מוגבלות אינם מרוצים מחייהם, לעומת 6% בשאר האוכלוסייה.
25% מהאנשים עם מוגבלות חושבים שחייהם יהיו פחות טובים בשנים בקרובות, לעומת 16% בקרב השאר.
43% מהאנשים עם מוגבלות בני 65 ומעלה אינם מרוצים ממצבם הכלכלי, לעומת 27% בשאר האוכלוסייה.
18% מבני 65 ומעלה עם מוגבלות חושבים שמצבם הכלכלי יהיה פחות טוב בעתיד, 20% בשאר האוכלוסייה.


תרשים 8 - בני 64-20 לפי מוגבלות, אופטימיות ושביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי, 2016


 
*לא כל כך מרוצים או בכלל לא מרוצים

מערבות אזרחית, אמון ותחושת אפליה בקרב בני 64-20

התנדבות ומעורבות אזרחית

14% מהאנשים עם מוגבלות עסקו בפעילות התנדבותית השנה, לעומת 22% בקרב שאר האוכלוסייה.
14% מהאנשים עם מוגבלות היו מעורבים בחיים הציבוריים בשנה האחרונה, 17% בקרב השאר.

אמון בזולת ובמוסדות ממשל

24% מהאנשים עם מוגבלות חושבים שניתן לבטוח במרבית האנשים, לעומת 42% בקרב השאר.
72% מהאנשים עם מוגבלות חושבים שיש להיזהר ממרבית האנשים, לעומת 56% בקרב השאר.
36% מקרב האנשים עם מוגבלות חמורה מביעים אמון בממשלה, בדומה לשאר האוכלוסייה (38%).
70% מהאנשים עם מוגבלות נותנים אמון במערכת הבריאות, לעומת 75% בשאר האוכלוסייה.
48% מהאנשים עם מוגבלות נותנים אמון במערכת המשפט, לעומת 55% ביתר האוכלוסייה.

תחושת אפליה

32% מהאנשים עם מוגבלות חמורה חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, 24% בשאר האוכלוסייה.
11% מקרב האנשים עם מוגבלות חמורה חשו אפליה בשל מוגבלותם בשנה האחרונה.

לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס

לשאלון הסקר החברתי 2016

למחולל הלוחות של הסקר החברתי
 [1] אדם עם מוגבלות תפקודית חמורה הוא מי שמתקשה קושי רב, או שכלל אינו יכול לעשות לפחות אחת מהפעולות האלה: לראות, לשמוע, ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץ בעצמו, לזכור או להתרכז. בהודעה זו, בכל מקום שבו כתוב "מוגבלות" הכוונה ל"מוגבלות חמורה".
[2] שיעור האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים שלא נכללו בסקר, וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלותם.


 


 
1
    גולשים באתר 134,496   
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
בשעה 15:38 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על הולכת רגל שנפגעה מרכב בדרך השלום בבאר שבע. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה ילדה בת 5 במצב בינוני עם חבלות בפנים
 
 
     כניסה לאינדקס המרכזי      
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
  פרסום באינדקס ובאתר החדשות  
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת כי תבוא ט"ז אלול התש"פ
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 24
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 423
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 17
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 633
   
פרחי באך 42
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 434
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אנו כאן ב- "y-med" נדרשים לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: y-med