ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 06-12-2018
 
   
    ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות  
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש    |    התנדבות-קהילה   |    חוק ומשפט     |   ספורט נכים-פאראלימפי   |  פלילי  |   רפואה משלימה    |   תזונה    |   חיפוש
1
בארץ

לרגל היום הבינלאומי למען זכויות אנשים עם מוגבלות

לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 2017
 

מערכת, 06/12/2018, צילום: Max Pixel
 


 
בני 20 ומעלה
 • ל-15% מבני 20 ומעלה (כ-818 אלף איש) יש מוגבלות תפקודית חמורה[1], 36% מבני 65 ומעלה.
 • 10% מתקשים מאוד או שאינם יכולים ללכת או לעלות במדרגות כלל, 29% מבני 65 ומעלה.
השכלה ותעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה בני 64-25
 • ל-19% יש תעודה אקדמית (39% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
 • 53% מועסקים (81% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
 • 42% אינם בכוח העבודה (17% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
 • 27% מהמועסקים משתכרים עד 5,000 ש"ח בחודש (15% בקרב מועסקים  ללא מוגבלות).
 • 49% מהמועסקים אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה  (37% בקרב מועסקים ללא מוגבלות).
 • 42% מהמועסקים מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות (29% בקרב מועסקים ללא מוגבלות).
בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה בני 64-20
 • 75% משתמשים באינטרנט (88% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
 • 17% חשים בדידות לעיתים קרובות (3% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
 • 16% חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה (5% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
 • 40% חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה, 14% חשו אפליה בשל מוגבלותם.
לנתוני התרשימים

לקראת היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שחל ב-3 בדצמבר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בישראל. בהודעה זו מובא לקט ממצאים בנושא מוגבלות תפקודית חמורה של בני 20 ומעלה, המבוסס על הערכה עצמית של המרואיינים בסקר החברתי 2017.

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5
.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף שב-2017 התמקד בבריאות ואורח חיים. השאלות על מוגבלות שייכות לחלק הקבוע בשאלון.

השכיחות של מוגבלות תפקודית חמורה[2] (תרשים 1)

לפי הסקר החברתי 2017, ל-15% מבני 20 ומעלה יש מוגבלות תפקודית חמורה (להלן מוגבלות) (כ-818 אלף איש), 16% מהנשים ו-14% מהגברים. שכיחות המוגבלות התפקודית החמורה עולה עם הגיל ומגיעה ל-27% בגיל 74-65 (29% מהנשים ו-23% מהגברים) ול-52% בגיל 75 ומעלה (55% מהנשים ו-48% מהגברים).
תרשים 1 - בני 20 ומעלה עם מוגבלות תפקודית חמורה, לפי מין וגיל, 2017
 


קשיים בתפקוד יומיומי בקרב בני 20 ומעלה לפי סוג הקושי (תרשים 2)

10% מתקשים מאוד או שאינם יכולים ללכת או לעלות מדרגות בכלל, 29% מבני 65 ומעלה.
5% מתקשים מאוד או שאינם יכולים לזכור או להתרכז בכלל, 8% מבני 65 ומעלה.
3% מתקשים מאוד או שאינם יכולים להתרחץ או להתלבש בעצמם בכלל, 12% מבני 65 ומעלה.
2.5% מתקשים מאוד בשמיעה או שאינם שומעים כלל (גם עם מכשיר שמיעה), 7% מבני 65 ומעלה.
2.3% מתקשים מאוד בראייה או שאינם רואים כלל (גם עם משקפיים), 7% מבני 65 ומעלה.
תרשים 2 - מתקשים מאוד* בתפקוד יומיומי, לפי גיל וסוג הקושי, 2017
 


 *מתקשים מאוד או אינם יכולים בכלל

השכלה

49% מבני 64-25 עם מוגבלות הם חסרי תעודת בגרות לעומת 27% מהאנשים ללא מוגבלות.
ל-19% מהאנשים עם מוגבלות יש תעודה אקדמית (ל-39% מהאנשים ללא מוגבלות)[3].

תעסוקה והכנסה בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה בני 64-25 (תרשים 3)

53% מהאנשים עם מוגבלות הם מועסקים (81% בקרב אנשים ללא מוגבלות).
42% אינם בכוח העבודה, לעומת 17% בקרב אנשים ללא מוגבלות.
עבודתם של 54% מהמועסקים עם מוגבלות קשורה לתחום לימודיהם (69% מהמועסקים ללא מוגבלות).
27% משתכרים עד 5,000 ש"ח ברוטו בחודש, לעומת 15% מהמועסקים ללא מוגבלות.
42% מהמועסקים עם מוגבלות מתקשים (או מתקשים מאוד) לכסות את ההוצאות החודשיות השוטפות של משק הבית, בהשוואה ל-29% מהמועסקים ללא מוגבלות.
תרשים 3 - בני 64-25 לפי מוגבלות, מצב תעסוקה והכנסה, 2017
 


עמדות כלפי עבודה והכנסה בקרב מועסקים עם מוגבלות חמורה בני 64-25 (תרשים 4)

מועסקים עם מוגבלות חמורה מרוצים פחות מעבודתם ומהכנסתם וחוששים יותר לאבד את עבודתם.

20% אינם מרוצים מעבודתם, 10% מהמועסקים ללא מוגבלות.
49% אינם מרוצים מהכנסתם מעבודה, 37% מהמועסקים ללא מוגבלות.
14% חוששים לאבד את עבודתם בשנה הקרובה, 6% מהמועסקים ללא מוגבלות.
17% חושבים שאם יאבדו את העבודה אין סיכוי כלל שימצאו עבודה אחרת באותה רמת הכנסה, 6% מהמועסקים ללא מוגבלות.
תרשים 4 - מועסקים בני 64-20 לפי מוגבלות ועמדות כלפי העבודה, 2017
 


שימוש במחשב ובאינטרנט בשלושת החודשים האחרונים, בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה בני 64-20 (תרשים 5)

58% מבני 64-20 עם מוגבלות משתמשים במחשב (77% מהאנשים ללא מוגבלות חמורה).
75% משתמשים באינטרנט (88% מהאנשים ללא מוגבלות).
72% משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד (84% מהאנשים ללא מוגבלות).
69% משתמשים באינטרנט בכל יום או כמעט בכל יום (83% מהאנשים ללא מוגבלות).
37% משתמשים באינטרנט לצורך עבודה ו-24% משתמשים באינטרנט לצורך לימודים.
תרשים 5 - בני 64-20 לפי מוגבלות ומאפייני השימוש באינטרנט, 2017
 


קשרים חברתיים ותחושת בדידות (תרשים 6)

אנשים עם מוגבלות חמורה חשים יותר בדידות, והם פחות מרוצים מהקשר עם בני משפחה וחברים.

בקרב בני 64-20
17% מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, 3% בשאר האוכלוסייה.
16% חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, 5% בשאר האוכלוסייה.
ל-14% מהאנשים עם מוגבלות בגיל 64-20 אין קשרים עם חברים, ל-6% משאר האוכלוסייה.

בקרב בני 65 ומעלה
20% מהאנשים עם מוגבלות חשים בדידות לעיתים קרובות, לעומת 6% בקרב שאר האוכלוסייה.
12% חשים שאין להם למי לפנות בשעת מצוקה, 8% בקרב שאר האוכלוסייה.
ל-26% אין קשרים עם חברים, ל-12% משאר האוכלוסייה.
תרשים 6 - בני 64-20 לפי מוגבלות, תחושת בדידות וקשר עם בני משפחה וחברים, 2017
 


שביעות רצון ואופטימיות (תרשים 7)

אנשים עם מוגבלות חמורה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם.

בקרב בני 64-20
27% מהאנשים עם מוגבלות אינם מרוצים מחייהם, לעומת 8% משאר האוכלוסייה.
9% חושבים שחייהם יהיו פחות טובים בשנים הקרובות, 3% משאר האוכלוסייה.
59% אינם מרוצים ממצבם הכלכלי, 36% משאר האוכלוסייה.
15% מהאנשים עם מוגבלות חושבים שמצבם הכלכלי יהיה פחות טוב בעתיד לעומת 7% בקרב השאר.

בקרב בני 65 ומעלה
25% מהאנשים עם מוגבלות אינם מרוצים מחייהם, 8% בקרב שאר האוכלוסייה.
23% חושבים שחייהם יהיו פחות טובים בשנים בקרובות, 14% מהשאר.
39% אינם מרוצים ממצבם הכלכלי, 24% בקרב שאר האוכלוסייה.
15% מבני 65 ומעלה עם מוגבלות חושבים שמצבם הכלכלי יהיה פחות טוב, בדומה לשאר האוכלוסייה.
תרשים 7 - בני 64-20 לפי מוגבלות, אופטימיות ושביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי, 2017
 


התנדבות, מעורבות אזרחית, אמון ותחושת אפליה, בקרב בני 64-20 (תרשים 8)

התנדבות ומעורבות אזרחית
17% מהאנשים עם מוגבלות עסקו בפעילות התנדבותית השנה (22% בקרב שאר האוכלוסייה).
12% מהאנשים עם מוגבלות היו מעורבים בחיים הציבוריים בשנה האחרונה (15% בקרב שאר האוכלוסייה).

אמון בזולת ובמוסדות ממשל
67% מהאנשים עם מוגבלות חושבים שיש להיזהר ממרבית האנשים, 54% בקרב שאר האוכלוסייה.
34% מקרב האנשים עם מוגבלות נותנים אמון בממשלה (40% משאר האוכלוסייה).
72% מהאנשים עם מוגבלות נותנים אמון במערכת הבריאות (77% משאר האוכלוסייה).
48% מהאנשים עם מוגבלות נותנים אמון במערכת המשפט (55% משאר האוכלוסייה).

תחושת אפליה
40% מהאנשים עם מוגבלות חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה לעומת 27% משאר האוכלוסייה.
14% מהאנשים עם מוגבלות חשו אפליה בשל מוגבלותם בשנה האחרונה.
תרשים 8 - בני 64-20 לפי מוגבלות, אמון ותחושת אפליה בשנה האחרונה, 2017
 


 
לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס
לשאלון הסקר החברתי 2017
למחולל הלוחות של הסקר החברתי
ללוח בנושא מוגבלות בשנתון הסטטיסטי[1] בהודעה זו, בכל מקום שבו כתוב "מוגבלות" הכוונה ל"מוגבלות תפקודית חמורה".
[2] אדם עם מוגבלות תפקודית חמורה הוא מי שמתקשה קושי רב, או שכלל אינו יכול לעשות לפחות אחת מהפעולות האלה: לראות, לשמוע, ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץ בעצמו, לזכור או להתרכז.
הגדרת מוגבלות תפקודית חמורה לפי המלצות האו"ם (ראו: Washington Group on Disability Statistics) להשוואה בינלאומית של נתונים על מוגבלות ראו באתר האו"מ.
הערה: שיעור האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה גבוה יותר בפועל, מכיוון שהנתונים לא כוללים דיירי מוסדות טיפוליים וסיעודיים שלא נכללו בסקר, וכן נדגמים שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלותם.
[3] הנתונים של אנשים ללא מוגבלות המוצגים בסוגריים, אינם שונים באופן מובהק מהנתונים של האנשים עם מוגבלות.


 


 
1
    גולשים באתר 131,638   
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
ברוכים הבאים לחברים החדשים שלנו:

אלווין ישראל  

בזכות  

מכון ויצמן  

עמותת בית חם   

לינק 20

עמותת שכולו טוב 

עמותת הדיסלקטים 


24-05-2020
בימים אלו אנו ממשיכים בשדרוג האתר ייתכנו שינויים במראה האתר ובנגישות התכנים.
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת בלק י"ב תמוז התש"פ
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 24
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 423
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 17
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 633
   
פרחי באך 42
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 434
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, הנני נדרש לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר שימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן  ADI GOLAN