ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 09-02-2019
1
ללא הגבלה
1

אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות
דוא"ל:    hermon.tikshoret@gmail.com
 
1
    כניסת כתבים  |   רישום לאינדקס   |   צור קשר   |   אודות
11
 
     
1
אוכל ותזונה   |   בריאות ונפש     בארץ   |   התנדבות וקהילה     חוק ומשפט    |   ספורט   |   רפואה משלימה     האינדקס המרכזי  מכון פויירשטיין   |  הספריה לעיוורים 
1
 עמותות וארגונים  מחלקות רווחה  |  טפסים - המוסד לביטוח לאומי  |  מדריכים - המוסד לביטוח לאומי  |  סיכוי שווה  |  עת לעשות  |  עלה נגב - נחלת ערן  |   המייל האדום

סדנאות ואירועים  
1
1

1
כנס העשרה בתחום לקויות הלמידה
 
1
סדנא בנושא: ניידות והושבה
 
1
חברת גשר - טיולי נכים
 
1
הרצאה: המסע של חיי - משבר כמנוע צמיחה
1
בארץ

לקט נתונים בנושא ביטוחי בריאות ומידע בנושא בריאות, מתוך הסקר החברתי 2017

 
מערכת, 09/02/2019, צילום: Pixabay
 


 
בקרב בני 20 ומעלה
 • יותר ממחצית מהאוכלוסייה (53%) מבוטחת בשירותי בריאות כללית, רבע (25%) במכבי שירותי בריאות.  היתר מבוטחים בקופת חולים מאוחדת ובלאומית שירותי בריאות.
 • ל-77% יש ביטוח משלים של קופת חולים: 86% מהיהודים לעומת 38% מהערבים.
 • ל-35% יש ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים: 40% מהיהודים לעומת 12% מהערבים.
 • ל-32% יש גם ביטוח משלים של קופת חולים וגם ביטוח רפואי פרטי: 38% מהיהודים לעומת 8% מהערבים.
 • ל-79% מהמעריכים שבריאותם טובה יש ביטוח משלים של קופת חולים ול-38% יש ביטוח רפואי פרטי.
 • ל-25% יש ביטוח לניתוחים פרטיים: 31% מהיהודים לעומת 5% מהערבים.
 • ל-25% יש ביטוח להתייעצות עם רופאים: 42% מבעלי הכנסה גבוהה, לעומת 6% בקרב בעלי הכנסה נמוכה.
 • ל-22% יש ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות: 29% מבני 64-45, לעומת 16% מבני 65 ומעלה.
 • ל-20% יש ביטוח להשתלות ולטיפולים בחו"ל: 30% מהחילונים לעומת 11% מהחרדים. 
 • ל-19% יש ביטוח סיעוד פרטי: 32% מבעלי הכנסה גבוהה, לעומת 4% בקרב בעלי הכנסה נמוכה.
 • ל-11% יש ביטוח לרפואת שיניים: 17% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 9% בקרב חסרי תעודת בגרות.
 • ל 6% יש ביטוח לשירותי רפואת חירום: 10% בקרב בני 75 ומעלה.
הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף, שב-2017 התמקד בבריאות ואורח חיים, כפי שהיה בסקר 2010. השאלות על ביטוחי בריאות ומידע בנושא בריאות שייכות לנושא זה.
זוהי ההודעה השביעית בנושא בריאות ואורח חיים. ההודעות הקודמות עסקו בוויתורים בנושאי בריאות בשל קשיים כלכליים, בחיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות במשקל, דיאטה, תזונה והרגלי אכילה, בפעילות גופנית בעישון וחשיפה לעישון ובשינה.

מבוטחים בקופות חולים

כמחצית (53%) מבני 20 ומעלה מבוטחים בשירותי בריאות כללית, רבע (25%) במכבי שירותי בריאות, היתר מבוטחים בקופת חולים מאוחדת ובלאומית שירותי בריאות[1].

52% מהמבוטחים בשירותי בריאות כללית הם בני 44-20, 27% בני 64-45, 21% בני 65 ומעלה. שיעור בני 65 ומעלה נמוך יותר בקרב מבוטחי מכבי ומאוחדת (14%).

לוח א - בני 20 ומעלה לפי קופת חולים וגיל, אחוזים, 2017


גיל סה''כ כללית מכבי מאוחדת לאומית
סה"כ 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0
44-20 52.7 52.4 50.7 52.6 49.6
64-45 29.7 27.1 35.4 33 31.8
65 ומעלה 17.6 20.6 13.9 14.4 18.6
 
שירותי בריאות כללית היא הקופה השכיחה הן בקרב יהודים הן בקרב ערבים ואחוז הערבים המבוטחים בה (71%) גבוה מאחוז היהודים (50%). 29% מהיהודים ו-8% מהערבים מבוטחים במכבי שירותי בריאות.

ביטוחי בריאות משלימים ופרטיים

ל-77% מבני 20 ומעלה יש ביטוח בריאות משלים של קופת החולים: 86% מהיהודים ו-38% מהערבים. בהשוואה לשנת 2010 כמעט ולא חל שינוי באחוז בעלי ביטוח משלים, עם זאת בקרב היהודים האחוז עלה במעט ואילו בקרב הערבים הוא ירד. 

ל-35% מהאוכלוסייה יש ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים: 40% מהיהודים ו-12% מהערבים. בהשוואה ל-2010 ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוחים פרטיים (מ-27%), בקרב היהודים ובקרב הערבים.

ל-32% יש גם ביטוח משלים של קופת החולים וגם ביטוח רפואי פרטי: 38% מהיהודים לעומת 8% מהערבים. ב-2010 היו ל-26% גם ביטוח משלים של קופת חולים וגם ביטוח פרטי: 30% מהיהודים לעומת 4% מהערבים.
תרשים 1 - בני 20 ומעלה, לפי קבוצת אוכלוסייה וביטוחי בריאות, 2010, 2017
 

 
אחוז המבוטחים בביטוח משלים של קופות החולים עולה עם הגיל מ-73% בקרב בני 44-20 עד ל-85% בקרב בני 65 ומעלה. לשליש (33%) מבני 44-20 יש ביטוח רפואי פרטי, 40% מבני 45-65, ו-30% מבני 65 ומעלה.
תרשים 2 - בני 20 ומעלה, לפי גיל וביטוחי בריאות, 2017
 

ביטוחי בריאות משלימים וביטוחים רפואיים פרטיים שכיחים יותר בקרב בעלי הכנסה גבוהה. ל-90% מבעלי הכנסה הגדולה מ-4,000 ש"ח לנפש במשק הבית, יש ביטוח משלים, לעומת 50% בקרב בעלי הכנסה של עד 2,000 ש"ח. 53% מבעלי הכנסה גבוהה מבוטחים בביטוח רפואי פרטי, לעומת 12% בקרב בעלי הכנסה נמוכה.תרשים 3 - בני 20 ומעלה, לפי הכנסה לנפש במשק הבית וביטוחי בריאות, 2017
 

ל-88% ממבוטחי מכבי יש ביטוח בריאות משלים במסגרת קופת החולים, ל-78% ממבוטחי כללית ולכ-70% ממבוטחי מאוחדת ולאומית. ל-43% ממבוטחי מכבי ולשליש ממבוטחי שאר הקופות יש ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים. ל-41% ממבוטחי מכבי ול-31% ממבוטחי כללית יש ביטוח משלים וגם ביטוח רפואי פרטי.תרשים 4 - בני 20 ומעלה, לפי קופת חולים וביטוחי בריאות, 2017
 

הערכת מצב הבריאות וביטוחי בריאות

אחוז המבוטחים בביטוחי בריאות משלימים ופרטיים גבוה יותר בקרב אלה המעריכים את בריאותם כטובה. ל-79% מהמעריכים את בריאותם טובה מאוד, או טובה יש ביטוח משלים של קופת חולים ול-38% יש ביטוח פרטי, לעומת 70% ו-17%, בהתאמה בקרב אלה המעריכים את בריאותם לא כל כך טובה, או בכלל לא טובה.

ביטוחי בריאות פרטיים

לרבע (25%) מבני 20 ומעלה יש ביטוח לניתוחים פרטיים: 31% מהיהודים לעומת 5% מהערבים.
ל-25% יש ביטוח להתייעצות עם רופאים: 42% מבעלי הכנסה גבוהה, לעומת 6% בקרב בעלי הכנסה נמוכה.
ל-22% יש ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות: 29% מבני 64-45, לעומת 16% מבני 65 ומעלה.
ל-20% יש ביטוח להשתלות ולטיפולים בחו"ל: 30% מהחילונים, לעומת 11% מהחרדים.  
ל-19% יש ביטוח סיעוד פרטי: 32% מבעלי הכנסה גבוהה לנפש, לעומת 4% בקרב בעלי הכנסה נמוכה לנפש.
ל-11% יש ביטוח לרפואת שיניים: 17% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 9% בקרב חסרי תעודת בגרות.
ל‑6% יש ביטוח לשירותי רפואת חירום: 10% בקרב בני 75 ומעלה.

בהשוואה ל-2010 ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוח פרטי לניתוחים, התייעצות עם רופאים, תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, השתלות וטיפולים בחו"ל וביטוח סיעודי פרטי. לא ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוח פרטי לרפואת שיניים ורפואת חירום. 
תרשים 5 - בני 20 ומעלה לפי ביטוחי בריאות פרטיים, 2010, 2017
 

מידע בנושאי בריאות

48% מבני 20 ומעלה חושבים שאין להם מספיק מידע על זכויותיהם במערכת הבריאות, 58% בקרב הערבים. 30% חושבים שיש להם מספיק מידע: 36% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 22% בקרב חסרי תעודת בגרות. ו-21% לא חיפשו מידע על זכויותיהם: 24% מהמבוטחים במכבי, לעומת 17% מהמבוטחים במאוחדת.

31% חיפשו מידע הקשור לבריאות בשנה האחרונה: 33% מהנשים ו-28% מהגברים; 33% מהיהודים לעומת 18% מהערבים; 41% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 18% בקרב חסרי תעודת בגרות. האחוז יורד עם הגיל מ-34% בגיל 44-20, עד ל-24% בקרב בני 65 ומעלה.

43% מאלה שחיפשו מידע בנושאי בריאות דיווחו שהם קיבלו את המידע המבוקש באופן מלא: 49% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 37% בקרב חסרי תעודת בגרות. 50% קיבלו מידע חלקי.

מתוך אלה שחיפשו מידע בנושאי בריאות:

57% חיפשו מידע על מחלה או בעיה בריאותית: 71% מהמעריכים את מצב בריאותם כלא טוב.
47% חיפשו מידע על מניעת מחלות, בדיקות ואורח חיים ו-37% חיפשו מידע על זכויות במערכת הבריאות.
76% עשו זאת באמצעות האינטרנט; 32% חיפשו מידע באמצעות רופא, או איש צוות רפואי, כגון אחות או דיאטנית; 53% חיפשו בדרך אחרת כגון מוקד טלפוני של משרד הבריאות או של קופות החולים, אמצעי התקשורת, בני משפחה או חברים או מקור אחר.
תרשים 6 - בני 20 ומעלה לפי מידע בנושא בריאות, 2017
 

לשאלון הסקר החברתי 2017
למחולל הלוחות של הסקר החברתי
ללוח בנושא ביטוחי בריאות בשנתון הסטטיסטי
ללוח בנושא ביטוחי בריאות מסקר חברתי 2010 


 
 
האינדקס המרכזי
בעלי עסקים ונותני שירות

אבחון וטיפול אלטרנטיבי 970
אביזרי חבישה 12
אביזרי שיקום 34
אוסטיאופתיה 33
אופטומטריסטים 604
אופטיקאים 574
אחיות פרטיות 143
אירידיולוגיה 20
אמבולנס פרטי 144
ארומתרפיה 24
ביופידבק 17
בית לחיים 4
בית אבות, דיור מוגן 511
בתי הבראה והחלמה 13
בתי חולים 81
בתי חולים לבריאות הנפש 21
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
בתי טבע 160
בתי מרקחת 835
גוף ונפש 426
דיאטנים 553
הומאופתיה 280
הידרותרפיה 51
הילינג 147
היפנוזה 18
הסעות נכים 27
השמת עובדים זרים 66
ויטמינים 10
חיתולים למבוגרים 65
טווינא 23
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
טיפול באמצעות בע"ח 43
טיפול ע"י יצירה והבעה 383
טיפול בהפרעות זיכרון 9
טיפול בהפרעות שינה 16
טיפול ע"י ציורי ילדים 1
יועצי תזונה 71
כירופרקטיקה 108
כירורגיה של היד 122
מגנטותרפיה 7
מדיטציות 48
מוצרים אורטופדיים 398
מוקדי עזרה ראשונה 103
מכונים רפואיים 536
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
מנגנוני נכים לרכב 16
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
נטורופתיה 236
נעליים אורטופדיות 84
עורכי-דין - ביטוח 1041
עורכי-דין - ביטוח לאומי 1203
עורכי-דין - דיני נזיקין 3877
עורכי-דין - רשלנות רפואית 480
פודיאטרים 27
פיזיותרפיה 381
פיזיותרפיה התפתחותית 16
פילאטיס 168
פלדנקרייז 139
פסיכוגריאטריה 2
פסיכולוגיה התפתחותית 31
פסיכולוגיה שיקומית 39
פסיכותרפיה 633
פרחי באך 40
ציוד ואביזרים לנכים 47
קינסיולוגיה 25
קלינאי תקשורת 251
רולפינג 8
רכב חשמלי 46
רכיבה טיפולית 38
רפואה סינית 402
רפלקסולוגיה 432
שיאצו 182
שיטת אלבאום 17
שיטת אלכסנדר 78
שיטת פאולה 30
שיקום נכים ונפגעים 166
שירותי סיעוד 578
תזונה ודיאטות טבעיות 98
תרפיה במוסיקה 29
   
 
 חזרה לדף הבית      -    תנאי שימוש     -     מדיניות פרטיות     -     חוק הספאם     -     אתיקה     -     חוק זכויות יוצרים    
 
 

כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

 
  פקס:
153-53-79-88-99-6
דוא"ל:
hermon.tikshoret@gmail.com
  כתובת:
אליהו בן חור 14, ב"ש


© כל הזכויות שמורות: "ספקטרום תקשורת".