ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 09-02-2019
 
   
    ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות  
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש    |    התנדבות-קהילה   |    חוק ומשפט     |   ספורט נכים-פאראלימפי   |   רפואה משלימה    |   תזונה    |   חיפוש באתר
1
בארץ

לקט נתונים בנושא ביטוחי בריאות ומידע בנושא בריאות, מתוך הסקר החברתי 2017

 
מערכת, 09/02/2019, צילום: Pixabay
 


 
בקרב בני 20 ומעלה
 • יותר ממחצית מהאוכלוסייה (53%) מבוטחת בשירותי בריאות כללית, רבע (25%) במכבי שירותי בריאות.  היתר מבוטחים בקופת חולים מאוחדת ובלאומית שירותי בריאות.
 • ל-77% יש ביטוח משלים של קופת חולים: 86% מהיהודים לעומת 38% מהערבים.
 • ל-35% יש ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים: 40% מהיהודים לעומת 12% מהערבים.
 • ל-32% יש גם ביטוח משלים של קופת חולים וגם ביטוח רפואי פרטי: 38% מהיהודים לעומת 8% מהערבים.
 • ל-79% מהמעריכים שבריאותם טובה יש ביטוח משלים של קופת חולים ול-38% יש ביטוח רפואי פרטי.
 • ל-25% יש ביטוח לניתוחים פרטיים: 31% מהיהודים לעומת 5% מהערבים.
 • ל-25% יש ביטוח להתייעצות עם רופאים: 42% מבעלי הכנסה גבוהה, לעומת 6% בקרב בעלי הכנסה נמוכה.
 • ל-22% יש ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות: 29% מבני 64-45, לעומת 16% מבני 65 ומעלה.
 • ל-20% יש ביטוח להשתלות ולטיפולים בחו"ל: 30% מהחילונים לעומת 11% מהחרדים. 
 • ל-19% יש ביטוח סיעוד פרטי: 32% מבעלי הכנסה גבוהה, לעומת 4% בקרב בעלי הכנסה נמוכה.
 • ל-11% יש ביטוח לרפואת שיניים: 17% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 9% בקרב חסרי תעודת בגרות.
 • ל 6% יש ביטוח לשירותי רפואת חירום: 10% בקרב בני 75 ומעלה.
הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף, שב-2017 התמקד בבריאות ואורח חיים, כפי שהיה בסקר 2010. השאלות על ביטוחי בריאות ומידע בנושא בריאות שייכות לנושא זה.
זוהי ההודעה השביעית בנושא בריאות ואורח חיים. ההודעות הקודמות עסקו בוויתורים בנושאי בריאות בשל קשיים כלכליים, בחיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות במשקל, דיאטה, תזונה והרגלי אכילה, בפעילות גופנית בעישון וחשיפה לעישון ובשינה.

מבוטחים בקופות חולים

כמחצית (53%) מבני 20 ומעלה מבוטחים בשירותי בריאות כללית, רבע (25%) במכבי שירותי בריאות, היתר מבוטחים בקופת חולים מאוחדת ובלאומית שירותי בריאות[1].

52% מהמבוטחים בשירותי בריאות כללית הם בני 44-20, 27% בני 64-45, 21% בני 65 ומעלה. שיעור בני 65 ומעלה נמוך יותר בקרב מבוטחי מכבי ומאוחדת (14%).

לוח א - בני 20 ומעלה לפי קופת חולים וגיל, אחוזים, 2017


גיל סה''כ כללית מכבי מאוחדת לאומית
סה"כ 100.0 100.1 100.0 100.0 100.0
44-20 52.7 52.4 50.7 52.6 49.6
64-45 29.7 27.1 35.4 33 31.8
65 ומעלה 17.6 20.6 13.9 14.4 18.6
 
שירותי בריאות כללית היא הקופה השכיחה הן בקרב יהודים הן בקרב ערבים ואחוז הערבים המבוטחים בה (71%) גבוה מאחוז היהודים (50%). 29% מהיהודים ו-8% מהערבים מבוטחים במכבי שירותי בריאות.

ביטוחי בריאות משלימים ופרטיים

ל-77% מבני 20 ומעלה יש ביטוח בריאות משלים של קופת החולים: 86% מהיהודים ו-38% מהערבים. בהשוואה לשנת 2010 כמעט ולא חל שינוי באחוז בעלי ביטוח משלים, עם זאת בקרב היהודים האחוז עלה במעט ואילו בקרב הערבים הוא ירד. 

ל-35% מהאוכלוסייה יש ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים: 40% מהיהודים ו-12% מהערבים. בהשוואה ל-2010 ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוחים פרטיים (מ-27%), בקרב היהודים ובקרב הערבים.

ל-32% יש גם ביטוח משלים של קופת החולים וגם ביטוח רפואי פרטי: 38% מהיהודים לעומת 8% מהערבים. ב-2010 היו ל-26% גם ביטוח משלים של קופת חולים וגם ביטוח פרטי: 30% מהיהודים לעומת 4% מהערבים.
תרשים 1 - בני 20 ומעלה, לפי קבוצת אוכלוסייה וביטוחי בריאות, 2010, 2017
 

 
אחוז המבוטחים בביטוח משלים של קופות החולים עולה עם הגיל מ-73% בקרב בני 44-20 עד ל-85% בקרב בני 65 ומעלה. לשליש (33%) מבני 44-20 יש ביטוח רפואי פרטי, 40% מבני 45-65, ו-30% מבני 65 ומעלה.
תרשים 2 - בני 20 ומעלה, לפי גיל וביטוחי בריאות, 2017
 

ביטוחי בריאות משלימים וביטוחים רפואיים פרטיים שכיחים יותר בקרב בעלי הכנסה גבוהה. ל-90% מבעלי הכנסה הגדולה מ-4,000 ש"ח לנפש במשק הבית, יש ביטוח משלים, לעומת 50% בקרב בעלי הכנסה של עד 2,000 ש"ח. 53% מבעלי הכנסה גבוהה מבוטחים בביטוח רפואי פרטי, לעומת 12% בקרב בעלי הכנסה נמוכה.תרשים 3 - בני 20 ומעלה, לפי הכנסה לנפש במשק הבית וביטוחי בריאות, 2017
 

ל-88% ממבוטחי מכבי יש ביטוח בריאות משלים במסגרת קופת החולים, ל-78% ממבוטחי כללית ולכ-70% ממבוטחי מאוחדת ולאומית. ל-43% ממבוטחי מכבי ולשליש ממבוטחי שאר הקופות יש ביטוח רפואי פרטי שלא במסגרת קופת חולים. ל-41% ממבוטחי מכבי ול-31% ממבוטחי כללית יש ביטוח משלים וגם ביטוח רפואי פרטי.תרשים 4 - בני 20 ומעלה, לפי קופת חולים וביטוחי בריאות, 2017
 

הערכת מצב הבריאות וביטוחי בריאות

אחוז המבוטחים בביטוחי בריאות משלימים ופרטיים גבוה יותר בקרב אלה המעריכים את בריאותם כטובה. ל-79% מהמעריכים את בריאותם טובה מאוד, או טובה יש ביטוח משלים של קופת חולים ול-38% יש ביטוח פרטי, לעומת 70% ו-17%, בהתאמה בקרב אלה המעריכים את בריאותם לא כל כך טובה, או בכלל לא טובה.

ביטוחי בריאות פרטיים

לרבע (25%) מבני 20 ומעלה יש ביטוח לניתוחים פרטיים: 31% מהיהודים לעומת 5% מהערבים.
ל-25% יש ביטוח להתייעצות עם רופאים: 42% מבעלי הכנסה גבוהה, לעומת 6% בקרב בעלי הכנסה נמוכה.
ל-22% יש ביטוח לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות: 29% מבני 64-45, לעומת 16% מבני 65 ומעלה.
ל-20% יש ביטוח להשתלות ולטיפולים בחו"ל: 30% מהחילונים, לעומת 11% מהחרדים.  
ל-19% יש ביטוח סיעוד פרטי: 32% מבעלי הכנסה גבוהה לנפש, לעומת 4% בקרב בעלי הכנסה נמוכה לנפש.
ל-11% יש ביטוח לרפואת שיניים: 17% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 9% בקרב חסרי תעודת בגרות.
ל‑6% יש ביטוח לשירותי רפואת חירום: 10% בקרב בני 75 ומעלה.

בהשוואה ל-2010 ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוח פרטי לניתוחים, התייעצות עם רופאים, תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, השתלות וטיפולים בחו"ל וביטוח סיעודי פרטי. לא ניכרת עלייה באחוז בעלי ביטוח פרטי לרפואת שיניים ורפואת חירום. 
תרשים 5 - בני 20 ומעלה לפי ביטוחי בריאות פרטיים, 2010, 2017
 

מידע בנושאי בריאות

48% מבני 20 ומעלה חושבים שאין להם מספיק מידע על זכויותיהם במערכת הבריאות, 58% בקרב הערבים. 30% חושבים שיש להם מספיק מידע: 36% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 22% בקרב חסרי תעודת בגרות. ו-21% לא חיפשו מידע על זכויותיהם: 24% מהמבוטחים במכבי, לעומת 17% מהמבוטחים במאוחדת.

31% חיפשו מידע הקשור לבריאות בשנה האחרונה: 33% מהנשים ו-28% מהגברים; 33% מהיהודים לעומת 18% מהערבים; 41% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 18% בקרב חסרי תעודת בגרות. האחוז יורד עם הגיל מ-34% בגיל 44-20, עד ל-24% בקרב בני 65 ומעלה.

43% מאלה שחיפשו מידע בנושאי בריאות דיווחו שהם קיבלו את המידע המבוקש באופן מלא: 49% מבעלי השכלה אקדמית, לעומת 37% בקרב חסרי תעודת בגרות. 50% קיבלו מידע חלקי.

מתוך אלה שחיפשו מידע בנושאי בריאות:

57% חיפשו מידע על מחלה או בעיה בריאותית: 71% מהמעריכים את מצב בריאותם כלא טוב.
47% חיפשו מידע על מניעת מחלות, בדיקות ואורח חיים ו-37% חיפשו מידע על זכויות במערכת הבריאות.
76% עשו זאת באמצעות האינטרנט; 32% חיפשו מידע באמצעות רופא, או איש צוות רפואי, כגון אחות או דיאטנית; 53% חיפשו בדרך אחרת כגון מוקד טלפוני של משרד הבריאות או של קופות החולים, אמצעי התקשורת, בני משפחה או חברים או מקור אחר.
תרשים 6 - בני 20 ומעלה לפי מידע בנושא בריאות, 2017
 

לשאלון הסקר החברתי 2017
למחולל הלוחות של הסקר החברתי
ללוח בנושא ביטוחי בריאות בשנתון הסטטיסטי
ללוח בנושא ביטוחי בריאות מסקר חברתי 2010 


 
1
    גולשים באתר 131,390   
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
ברוכים הבאים לחברים החדשים שלנו:

אלווין ישראל  

בזכות  

מכון ויצמן  

עמותת בית חם   

לינק 20

עמותת שכולו טוב 

עמותת הדיסלקטים 


24-05-2020
בימים אלו אנו ממשיכים בשדרוג האתר ייתכנו שינויים במראה האתר ובנגישות התכנים.
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת בלק י"ב תמוז התש"פ
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 24
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 423
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 17
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 633
   
פרחי באך 42
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 434
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, הנני נדרש לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר שימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן  ADI GOLAN