ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 16-08-2018
    ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות  
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש    |    התנדבות-קהילה   |    חוק ומשפט     |   ספורט נכים-פאראלימפי   |  פלילי  |   רפואה משלימה    |   תזונה    |   חיפוש
1
ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2017 היתה 7.5% מהתמ"ג

ההוצאה הלאומית לבריאות עלתה בשנת 2017 ב-3.8%, במחירים קבועים, לעומת 2016 ♦ 24% מההוצאה הלאומית לבריאות מומנו על יד מס בריאות, ו-39% מומנו מתקציב המדינה. אחוז המימון הציבורי בישראל מההוצאה (63%) נמוך מממוצע ה-OECD (74%) ♦ השוואה לארצות ה-OECD לשנת 2017 מראה כי אחוז ההוצאה הלאומית השוטפת (ללא השקעות) לבריאות מהתוצר המקומי הגולמי בישראל (7.3%) היה נמוך מאשר ממוצע ההוצאה השוטפת לבריאות (8.9%) במדינות ה-OECD


מערכת, 16/08/2018, צילום: Max Pixel 
 

ההוצאה הלאומית לבריאות, במחירים קבועים, עלתה בשנת 2017 ב-3.8% לעומת שנת 2016. ההוצאה לנפש, במחירים קבועים, עלתה ב-1.8%. ההוצאה הלאומית לבריאות, במחירים שוטפים, הסתכמה בשנת 2017 ב-95.3 מיליארד ש"ח, שהם 7.5% מהתמ"ג (לוח 1).

ההוצאה הלאומית לבריאות, לפי מגזר מממן (תרשימים 2-1)

בשנת 2017 תשלומים ישירים של משקי הבית לתרופות ושירותים רפואיים (כגון רופאים, מרפאות, ורופאי שיניים) מימנו 22% מההוצאה הלאומית לבריאות. 13% נוספים היו הוצאות על ביטוחים פרטיים של משקי בית, הוצאות של מלכ"רים פרטיים, של בתי חולים כלליים ששייכים להם ותרומות מגורמים פרטיים שונים. סך כל המימון הפרטי - משקי בית ואחרים היה 35% ב-2017.

המימון הציבורי (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ומלכ"ר ציבורי) כולל מימון מתקציב המדינה ומיסים מיועדים. 24% מההוצאה הלאומית לבריאות ב-2017 מומנו מגביית מס בריאות ו-39% מומנו מתקציב המדינה. מימון מתקציב המדינה כולל העברות לקופות החולים ולמוסדות אחרים ללא כוונת רווח, אספקת שירותי בריאות באמצעות מוסדות בריאות ממשלתיים ומימון השקעות בבנייה ורכישת ציוד בבתי חולים ממשלתיים.

 


תרשים 1 - ההוצאה הלאומית לבריאות לפי מגזר מממן, 2017*

 
 

בשנת 2017 חל גידול של 7% בהוצאות על ביטוחי בריאות פרטיים, ו-2% בהוצאות על ביטוחי בריאות משלימים. ביטוחי הבריאות הפרטיים כוללים ביטוחי הוצאות רפואיות, מחלות קשות, שיניים, עובדים זרים, ביטוח חו"ל ואחר. כמו כן, בביטוחים אלו נכללים הן ביטוחי פרט והן ביטוח קבוצתי.תרשים 2 - הוצאות על ביטוחי בריאות פרטיים ומשלימים, 2005-2017

 
 

ההוצאה הלאומית לבריאות, לפי מגזר מבצע (תרשים 3)

קופות החולים סיפקו בשנת 2017 33% משירותי הבריאות. "יצרני שוק" - בתי חולים כלליים, רופאי שיניים ורופאים פרטיים אחרים, מרפאות פרטיות וכן יצרני תרופות ומכשירים רפואיים, סיפקו 57% מכלל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2017. בהתאם להנחיות בין-לאומיות, במונח "יצרני שוק" נכללים החל משנת 2003, בתי חולים כלליים. זאת, משום שגופים אלה מספקים את מרבית השירותים במחיר משמעותי מבחינה כלכלית. החלק שסופק על ידי מוסדות ממשלתיים (כגון, בתי חולים לחולי נפש ובתי חולים למחלות ממושכות, מרפאות ולשכות הבריאות) היה 6% מההוצאה הלאומית לבריאות, בדומה לשנים 2016-2003. חלקם של השירותים שסופקו על ידי מוסדות בריאות אחרים ללא כוונת רווח (כגון "מגן דוד אדום") נשאר ברמה של 4% בדומה לשנים קודמות.תרשים 3 - ההוצאה הלאומית לבריאות לפי מגזר מבצע, 2017*

 
 

ההוצאה השוטפת לבריאות (ללא השקעות בבנייה וציוד) לפי סוג שירות (תרשים 4)

התפלגות ההוצאה השוטפת לבריאות (ללא השקעות בבנייה וציוד) לפי סוג השירות מראה שבשנת 2015 ההוצאה לשירותי בתי החולים ומחקר הייתה 35% מההוצאה השוטפת לבריאות. ההוצאה לשירותי מרפאות ציבוריות ורפואה מונעת הייתה 44% מההוצאה השוטפת לבריאות. ההוצאה לרפואת שיניים ולרופאים פרטיים הייתה 13% מההוצאה השוטפת לבריאות. ההוצאות לתרופות וציוד רפואי שנקנו על ידי משקי הבית נשארו ברמה של 4%, כמו בשנים הקודמות. הוצאות מינהל כוללות מינהל ממשלתי ותשלום דמי ניהול לביטוחים פרטיים.תרשים 4 - הוצאה לאומית שוטפת לבריאות לפי סוג שירות, 2015

 
 

השוואה בין-לאומית (תרשימים 7-5)

השוואה לארצות ה-OECD לשנת 2017 מראה כי אחוז ההוצאה הלאומית השוטפת (ללא השקעות) לבריאות מהתוצר המקומי הגולמי בישראל (7.3%) היה נמוך מאשר ממוצע ההוצאה לבריאות במדינות ה-OECD (8.9%), ובמיוחד מארה"ב (17.2%). יחד עם זאת, אחוז ההוצאה הלאומית לבריאות כאחוז מהתמ"ג בישראל, היה גבוה יותר מאשר ב-10 מדינות אחרות ב-OECD. השיעור הנמוך ביותר היה בטורקייה ובמקסיקו (5%-4%).

בשנת 2017 ההוצאה השוטפת לבריאות לנפש במונחי שווי כוח הקנייה בישראל[1]  - 2,818$ - דומה להוצאה בסלובניה, בפורטוגל ובקוראה הדרומית, ונמוכה מזו שבמרבית מדינות ה-OECD. בארה"ב הייתה ההוצאה השוטפת לנפש הגבוהה ביותר - 10,209$. יצוין כי החישוב במונחי שווי כוח הקנייה מביא בחשבון את ההבדלים במחירי התוצר במדינות השונות. עם זאת, בהשוואה הבין-לאומית לא מובאים בחשבון הבדלים בגורמים שעשויים להשפיע על ההוצאה כמו הרכב הגילים, מבנה מערכת הבריאות, מבנה התעסוקה וכד'. כשמחשבים הוצאה לבריאות משוקללת לפי גיל, מתקבלת הוצאה לאומית לנפש גבוהה יותר בישראל.
תרשים 5 - הוצאה לאומית שוטפת לנפש* וכאחוז מהתמ"ג - השוואה בין-לאומית, 2017

 
 

בשנים 2017-2000 אחוז ההוצאה הלאומית השוטפת לבריאות מהתמ"ג בישראל נשאר יחסית יציב (7.3%-6.9%), לעומת האחוז הממוצע במדינות ה- OECDאשר נע בין 7.2% ל-8.9% באותן השנים.תרשים 6 - ההוצאה הלאומית השוטפת לבריאות כאחוז מהתמ"ג, השוואה בין לאומית

 
 

עוד עולה מההשוואה הבין-לאומית כי אחוז המימון הציבורי של ההוצאה הלאומית לבריאות בישראל (63%), נמוך מאחוז המימון הציבורי הממוצע בארצות ה-OECD (74%). בנורווגיה ובגרמניה אחוז המימון הציבורי (הכולל הוצאות ממשלה וביטוחי בריאות חובה) הוא הגבוה ביותר, ומממן 85% מההוצאה השוטפת לבריאות. בישראל, אחוז המימון הציבורי דומה לזה שבשווייץ ובצ'ילהתרשים 7 - מימון ציבורי כאחוז מההוצאה השוטפת לבריאות, השוואה בין-לאומית, 2017

 
 

[1] שווי כוח הקנייה - הוא שער חליפין מיוחד אשר באמצעותו ניתן לנכות את ההפרשים ברמת המחירים בין המדינות השונות. בסכום כסף שהוחלף באמצעות שווי כוח הקנייה (PPP), ניתן לקנות סל סחורות ושירותים זהה בכל המדינות. כלומר, ניתן לאמוד את כוח הקנייה של המטבעות השונים על בסיס אחיד.

 
 


 
1
    גולשים באתר 133,106   
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
דוברות מד"א : בשעה 20:50 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על קורקינט חשמלי עם 2 רוכבות שהחליק ברחוב הרב הרצוג בגבעתיים. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שיבא - תל השומר, אישה כבת 26 במצב בינוני, עם חבלת ראש. ואישה כבת 26 במצב קל, עם חבלה בגפיים.
 
 
     כניסה לאינדקס המרכזי      
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
  פרסום באינדקס ובאתר החדשות  
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת עקב י"ח אב התש"פ
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 24
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 423
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 17
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 633
   
פרחי באך 42
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 434
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, הנני נדרש לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר שימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן  ADI GOLAN