lelo-hagbala.co.il  ללא הגבלה -אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות              חבר איגוד האינטרנט הישראלי ISOC-IL | רישיון אקו"ם | כניסת כתבים | חזרה לדף הבית
6
 
בארץ ובעולם   בריאות ונפש   בקהילה שלנו   חוק ומשפט   רפואה משלימה   תזונה נכונה   ספורט בריאות       חיפוש באתר    
1
לקט נתונים בנושאי בריאות - רפואה מונעת: חיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות

מתוך הסקר החברתי 2017


מערכת, 19/07/2018, צילום: באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 
 
בני 20 ומעלה, אלא אם כן צוין אחרת
  • 92% מההורים לילדים בגיל 17-0 דיווחו שהם מחסנים את ילדיהם בקביעות, 4% אינם מחסנים בקביעות.
  • 26% מבני 20 ומעלה קיבלו חיסון נגד שפעת עונתית בשנה האחרונה, 65% בקרב בני 75 ומעלה.
  • 66% מבני 74-50 עשו אי פעם בדיקה לגילוי דם סמוי בצואה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת, 35% נבדקו בשנה האחרונה.
  • 47% מבני 74-50 עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת, 37% נבדקו בחמש השנים האחרונות.
  • 90% מהנשים בנות 74-50 עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה לגילוי סרטן השד, 77% נבדקו בשנתיים האחרונות.
  • 64% מהנשים בנות 65-25 עשו אי פעם בדיקת משטח צוואר הרחם (PAP) לגילוי סרטן בצוואר הרחם, 42% נבדקו בשנתיים האחרונות.

לנתוני התרשימים וללוחות

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף, שב-2017 התמקד בנושא בריאות ואורח חיים, כפי שהיה בסקר 2010. השאלות על בדיקות רפואיות וחיסונים שייכות לנושא השנתי. זו הודעה שנייה בסדרת הודעות בנושא. ההודעה הקודמת עסקה בוויתורים בנושאי בריאות בשל קשיים כלכליים.

חיסונים

חיסון ילדים בגיל 17-0[1]

92% מההורים לילדים בגיל 17-0 דיווחו שהם מחסנים את ילדיהם בקביעות, בכל החיסונים בהתאם לגיל הילד, 91% מהיהודים ו-95% מהערבים; 93% מהחרדים ו-92% מהחילונים.
כ-4% אינם מחסנים את ילדיהם בקביעות וכאחוז אחד אינם מחסנים את ילדיהם בכלל. כ-2% מההורים לילדים בגיל 17-0 דיווחו שאינם מחסנים את ילדיהם בקביעות, מכיוון שלדעתם החיסונים אינם בטוחים או אינם יעילים.

חיסון נגד שפעת עונתית[2]

26% מבני 20 ומעלה קיבלו חיסון נגד שפעת עונתית בשנים עשר החודשים האחרונים: 24% מהגברים ו-27% מהנשים, 26% מהיהודים ו-24% מהערבים.
אחוז המתחסנים עולה עם הגיל ומגיע ל-65% בגיל 75 ומעלה.
אחוז המתחסנים יורד עם העלייה במידת הדתיות: 14% מהחרדים לעומת 29% מהחילונים.
אחוז המתחסנים עולה עם רמת ההכנסה: 22% בקרב אנשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש (ברוטו) היא עד 2,000 ש"ח ו-28% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש בחודש היא יותר מ-2,000 ש"ח.
ב-2010 התחסנו 23% מבני 20 ומעלה, 62% בקרב בני 75 ומעלה, 24% מהיהודים ו-17% מהערבים, 11% מהחרדים ו-25% מהחילונים.
תרשים 1 - בני 20 ומעלה שהתחסנו נגד שפעת עונתית בשנים עשר החודשים האחרונים, 2010, 2017
 

בדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות[3]

בדיקת דם סמוי בצואה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת[4]

51% מבני 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקה לגילוי דם סמוי בצואה: 55% מהגברים ו-47% מהנשים; 73% מבני 74-60; 37% מהחרדים ו-51% מהחילונים. 23% עשו את הבדיקה בשנה האחרונה, 45% מהגברים ו-42% מהנשים; 36% מבני 74-60; 22% מהיהודים ו-27% מהערבים; 18% מהחרדים ו-21% מהחילונים.
13% עשו את הבדיקה לפני יותר משנה ועד שנתיים ו-9% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
בקרב בני 74-50: 66% עשו את הבדיקה אי פעם, 35% עשו את הבדיקה בשנה האחרונה, 16% נבדקו לפני יותר משנה ועד לפני שנתיים ו-11% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד לפני חמש שנים.

בדיקת קולונוסקופיה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת[5]

38% מבני 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה: 41% מהגברים ו-36% מהנשים; 18% מבני 40- 49, 38% מבני 59-50 ו-54% מבני 60 ומעלה; 41% מהיהודים לעומת 26% מהערבים; 20% מהחרדים לעומת 43% מהחילונים. 27% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה, לעומת 46% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא מעל 4,000 ש"ח.
29% מבני 40 ומעלה עברו את הבדיקה בחמש השנים האחרונות: 31% מהגברים ו-27% מהנשים; 42% מבני 74-60; 30% מהיהודים ו-22% מהערבים; 12% מהחרדים לעומת 33% מהחילונים. 22% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח עברו את הבדיקה בחמש השנים האחרונות, לעומת 35% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא מעל 4,000 ש"ח.
9% עברו את הבדיקה לפני יותר מחמש שנים.
בקרב בני 74-50: 47% עשו את הבדיקה אי פעם, 37% עברו את הבדיקה בחמש השנים האחרונות, 10% נבדקו לפני יותר מחמש שנים. מאלה שנבדקו: 37% נבדקו בגלל בעיה רפואית, 35% נבדקו בשל גילם או במסגרת בדיקת סקר, ו-28% נבדקו מסיבה אחרת, כגון רקע משפחתי או בעקבות בדיקת דם סמוי בצואה.
תרשים 2 - בני 40 ומעלה שעברו בדיקת קולונוסקופיה, 2017
 

בדיקות ייעודיות לנשים לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות

בדיקת ממוגרפיה לגילוי סרטן השד[6]

74% מהנשים בנות 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה: 77% מהיהודיות, לעומת 54% מהערביות, 49% מהחרדיות, 74% מהדתיות ו-79% מהמסורתיות והחילוניות.
האחוז עולה עם הגיל: 40% בגיל 49-40, 86% בגיל 59-50, ו-94% בגיל 60.
האחוז עולה עם רמת ההכנסה: מ-56% בקרב נשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח, ועד ל-84% בקרב נשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש מעל 4,000 ש"ח.
57% מהנשים בנות 40 ומעלה נבדקו בשנתיים האחרונות: 60% מהיהודיות לעומת 44% מהערביות; 33% מהחרדיות לעומת 64% מהחילוניות; 31% מבנות 49-40, 74% מבנות 59-50, ו-80% מבנות 74-60.
10% מהנשים בנות 40 ומעלה נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
בקרב בנות 74-50: 90% עשו את הבדיקה אי פעם, 77% עשו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-10% נבדקו יותר משנתיים ועד לפני חמש שנים.
בשנת 2010 דיווחו 70% מהנשים בנות 40 ומעלה שהן עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה. 57% דיווחו שהן עברו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-8% עברו את הבדיקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
תרשים3 - נשים בנות 40 ומעלה שעשו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים האחרונות, 2010, 2017
 

משטח צוואר הרחם לגילוי סרטן בצוואר הרחם (PAP)[7]

61% מהנשים בנות 25 ומעלה עברו אי פעם בדיקת משטח צוואר הרחם: 67% מהיהודיות לעומת 27% מהערביות; 42% מהחרדיות, 58% מהדתיות, 67% מהמסורתיות ו-76% מהחילוניות; 57% מבנות 39-25, 70% מבנות 59-40, 60% מבנות 74-60 ו-41% מבנות 75 ומעלה.
37% מהנשים בנות 25 ומעלה נבדקו בשנתיים האחרונות: 40% מהיהודיות לעומת 17% מהערביות; 24% מהחרדיות לעומת 49% מהחילוניות; 42% מבנות 39-25, 48% מבנות 49-40, 39% מבנות 59-50 ו-24% מבנות 74-60. 12% מהנשים בנות 25 ומעלה נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
בקרב בנות 65-25: 64% עשו את הבדיקה אי פעם, 42% עשו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-13% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
בשנת 2010 דיווחו 45% מהנשים בנות 25 ומעלה שהם עשו אי פעם בדיקת צוואר הרחם. 30% דיווחו שהן עברו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-15% עברו את הבדיקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
תרשים 4 - נשים בנות 25 ומעלה שעשו בדיקת משטח צוואר הרחם בחמש השנים האחרונות, 2017
 
לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס
לשאלון הסקר החברתי 2017
למחולל הלוחות של הסקר החברתי


[4] משרד הבריאות ממליץ לבני 74-50 להיבדק אחת לשנה. השאלה הוצגה לבני 40 ומעלה.
[5] משרד הבריאות ממליץ למי שנמצאים בקבוצת סיכון להיבדק באמצעות קולונוסקופיה על פי המלצת הרופא המטפל. השאלה הוצגה לבני 40 ומעלה.
[6] משרד בריאות ממליץ לנשים בנות 74-50 להיבדק אחת שנתיים, ולנשים בקבוצת סיכון להיבדק אחת לשנה מגיל 40. השאלה הוצגה לנשים בנות 40 ומעלה.
[7] משרד בריאות ממליץ לנשים בנות 25 עד 65 להיבדק אחת לשלוש שנים. הבדיקה נכללת בסל התרופות בגיל 54-35. בסקר 2017 הוצגה השאלה לנשים בנות 25 ומעלה, ובסקר 2010 הופנתה השאלה לבנות 35 ומעלה.


 


 
1
מבזקי חדשות   הרשמה לאינדקס
1
1
דוברות מד״א: זכי הלר : בשעה 08:01 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר, על מטוס קל עם טייס ונוסע שהתרסק במטע זיתים בין כבר יאסיף לכפר מכר. חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותו של גבר כבן 70 ומעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה, גבר כבן 74 במצב בינוני , בהכרה מלאה, עם חבלות. חובש על אופנוע מד"א דור וקנין ופאראמדיק מד"א פיראס רייס, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו את המטוס הקל שהתרסק, בתוך המטוס נלכד גבר בשנות השבעים, הוא היה מחוסר הכרה וסבל מחבלה רב מערכתית, ביצענו בדיקות רפואיות, הוא היה ללא סימני חיים ובתוך זמן קצר נאלצנו לקבוע את מותו. בסמוך למטוס ראינו גבר כבן 74 בהכרה מלאה, לאחר שחילץ את עצמו, הענקנו לו טיפול רפואי, הוא סבל מחבלות בגופו ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו בינוני ויציב.


 
 
      אולפן החדשות: 08-973-4-006
1
      מערכת החדשות: 08-9282508
 
האינדקס המרכזי
18,937 בעלי עסקים ונותני שירות
8
הרשמה לאינדקס המרכזי 
 


אבחון וטיפול אלטרנטיבי
 

אביזרי
חבישה
     


אביזרי שיקום
 
     


אופטומטריסטים
 

אופטיקאים
     


אחיות פרטיות
 

אירידיולוגיה
     


אמבולנס פרטי
 

ארומתרפיה
     


ביופידבק
 

בית לחיים
     


בית אבות
דיור מוגן
 

בתי הבראה
והחלמה
     


בתי
חולים
 

בתי חולים
לבריאות הנפש
     


בי"ח סיעודיים וגריאטריים
 

בתי
טבע
     


בתי מרקחת
 

גוף ונפש
     


דיאטנים
 

הומאופתיה
     


הידרותרפיה
 

הילינג
     


היפנוזה
 

הסעות נכים
     


השמת ע.זרים
 

ויטמינים
     


חיתולים למבוגרים
 

טווינא
     


טיפול אלטרנטיבי בילדים
 

טיפול באמצעות בעלי חיים
     


טיפול באמצעות יצירה והבעה
 

טיפול בהפרעות זיכרון
     


טיפול בהפרעות שינה
 

טיפול באמצעות ציורי ילדים
     


יועצי תזונה
 

כירופרקטיקה
     


כירורגיה של היד
 

מגנטותרפיה
     


מדיטציות
 

מוצרים אורטופדיים
     


מוקדי עזרה ראשונה
 

מכונים
רפואיים
     


מכשירי שמיעה ואביזרים
 

מנגנוני נכים
לרכב
     


מרחצאות ומעיינות מרפא
 

נטורופתיה
     


נעליים
אורטופדיות
 

עורכי דין
ביטוח לאומי
     


עורכי דין
דיני נזיקין
 

עורכי דין
רשלנות רפואית
     


פודיאטרים
 

פיזיותרפיה
     


פיזיותרפיה התפתחותית
 

פילאטיס
     


פלדנקרייז
 

פסיכוגריאטריה
     


פסיכולוגיה התפתחותית
 

פסיכולוגיה שיקומית
     


פסיכותרפיה
 

פרחי באך
     


ציוד ואביזרים
 

קינסיולוגיה
     


קלינאי תקשורת
 

רולפינג
     


רכב חשמלי
 

רכיבה טיפולית
     


רפואה סינית
 

רפלקסולוגיה
     


שיאצו
 

שיטת אלבאום
     


שיטת אלכסנדר
 

שיטת פאולה
     


שיקום
נכים
 

שירותי
סיעוד
     


תזונה ודיאטות טבעיות
 

תרפיה במוסיקה

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח לאומי
עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה פיזיותרפיה התפתחותית
פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית פסיכולוגיה שיקומית
פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה קלינאי תקשורת
רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית רפלקסולוגיה
שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה שיקום נכים ונפגעים
שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה    
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

   
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים הצהרת נגישות
                       
 fax-to-mail: 153-54-7126459             דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com מערכת החדשות: בן חור אליהו 14-3 באר שבע 08-9282508 אולפן החדשות: העצמאות 57 באר שבע 08-9734006

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלים מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, עדי גולן נדרשת לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 

כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן ADI GOLAN

 
לייבסיטי - בניית אתרים