ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 19-07-2018
    ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות  
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש    |    התנדבות-קהילה   |    חוק ומשפט     |   ספורט נכים-פאראלימפי   |  פלילי  |   רפואה משלימה    |   תזונה    |   חיפוש
1
לקט נתונים בנושאי בריאות - רפואה מונעת: חיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות

מתוך הסקר החברתי 2017


מערכת, 19/07/2018, צילום: באדיבות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 
 
בני 20 ומעלה, אלא אם כן צוין אחרת
  • 92% מההורים לילדים בגיל 17-0 דיווחו שהם מחסנים את ילדיהם בקביעות, 4% אינם מחסנים בקביעות.
  • 26% מבני 20 ומעלה קיבלו חיסון נגד שפעת עונתית בשנה האחרונה, 65% בקרב בני 75 ומעלה.
  • 66% מבני 74-50 עשו אי פעם בדיקה לגילוי דם סמוי בצואה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת, 35% נבדקו בשנה האחרונה.
  • 47% מבני 74-50 עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת, 37% נבדקו בחמש השנים האחרונות.
  • 90% מהנשים בנות 74-50 עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה לגילוי סרטן השד, 77% נבדקו בשנתיים האחרונות.
  • 64% מהנשים בנות 65-25 עשו אי פעם בדיקת משטח צוואר הרחם (PAP) לגילוי סרטן בצוואר הרחם, 42% נבדקו בשנתיים האחרונות.

לנתוני התרשימים וללוחות

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואיינו בביתם כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף, שב-2017 התמקד בנושא בריאות ואורח חיים, כפי שהיה בסקר 2010. השאלות על בדיקות רפואיות וחיסונים שייכות לנושא השנתי. זו הודעה שנייה בסדרת הודעות בנושא. ההודעה הקודמת עסקה בוויתורים בנושאי בריאות בשל קשיים כלכליים.

חיסונים

חיסון ילדים בגיל 17-0[1]

92% מההורים לילדים בגיל 17-0 דיווחו שהם מחסנים את ילדיהם בקביעות, בכל החיסונים בהתאם לגיל הילד, 91% מהיהודים ו-95% מהערבים; 93% מהחרדים ו-92% מהחילונים.
כ-4% אינם מחסנים את ילדיהם בקביעות וכאחוז אחד אינם מחסנים את ילדיהם בכלל. כ-2% מההורים לילדים בגיל 17-0 דיווחו שאינם מחסנים את ילדיהם בקביעות, מכיוון שלדעתם החיסונים אינם בטוחים או אינם יעילים.

חיסון נגד שפעת עונתית[2]

26% מבני 20 ומעלה קיבלו חיסון נגד שפעת עונתית בשנים עשר החודשים האחרונים: 24% מהגברים ו-27% מהנשים, 26% מהיהודים ו-24% מהערבים.
אחוז המתחסנים עולה עם הגיל ומגיע ל-65% בגיל 75 ומעלה.
אחוז המתחסנים יורד עם העלייה במידת הדתיות: 14% מהחרדים לעומת 29% מהחילונים.
אחוז המתחסנים עולה עם רמת ההכנסה: 22% בקרב אנשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש (ברוטו) היא עד 2,000 ש"ח ו-28% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש בחודש היא יותר מ-2,000 ש"ח.
ב-2010 התחסנו 23% מבני 20 ומעלה, 62% בקרב בני 75 ומעלה, 24% מהיהודים ו-17% מהערבים, 11% מהחרדים ו-25% מהחילונים.
תרשים 1 - בני 20 ומעלה שהתחסנו נגד שפעת עונתית בשנים עשר החודשים האחרונים, 2010, 2017
 

בדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות[3]

בדיקת דם סמוי בצואה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת[4]

51% מבני 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקה לגילוי דם סמוי בצואה: 55% מהגברים ו-47% מהנשים; 73% מבני 74-60; 37% מהחרדים ו-51% מהחילונים. 23% עשו את הבדיקה בשנה האחרונה, 45% מהגברים ו-42% מהנשים; 36% מבני 74-60; 22% מהיהודים ו-27% מהערבים; 18% מהחרדים ו-21% מהחילונים.
13% עשו את הבדיקה לפני יותר משנה ועד שנתיים ו-9% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
בקרב בני 74-50: 66% עשו את הבדיקה אי פעם, 35% עשו את הבדיקה בשנה האחרונה, 16% נבדקו לפני יותר משנה ועד לפני שנתיים ו-11% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד לפני חמש שנים.

בדיקת קולונוסקופיה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת[5]

38% מבני 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה: 41% מהגברים ו-36% מהנשים; 18% מבני 40- 49, 38% מבני 59-50 ו-54% מבני 60 ומעלה; 41% מהיהודים לעומת 26% מהערבים; 20% מהחרדים לעומת 43% מהחילונים. 27% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה, לעומת 46% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא מעל 4,000 ש"ח.
29% מבני 40 ומעלה עברו את הבדיקה בחמש השנים האחרונות: 31% מהגברים ו-27% מהנשים; 42% מבני 74-60; 30% מהיהודים ו-22% מהערבים; 12% מהחרדים לעומת 33% מהחילונים. 22% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח עברו את הבדיקה בחמש השנים האחרונות, לעומת 35% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא מעל 4,000 ש"ח.
9% עברו את הבדיקה לפני יותר מחמש שנים.
בקרב בני 74-50: 47% עשו את הבדיקה אי פעם, 37% עברו את הבדיקה בחמש השנים האחרונות, 10% נבדקו לפני יותר מחמש שנים. מאלה שנבדקו: 37% נבדקו בגלל בעיה רפואית, 35% נבדקו בשל גילם או במסגרת בדיקת סקר, ו-28% נבדקו מסיבה אחרת, כגון רקע משפחתי או בעקבות בדיקת דם סמוי בצואה.
תרשים 2 - בני 40 ומעלה שעברו בדיקת קולונוסקופיה, 2017
 

בדיקות ייעודיות לנשים לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות

בדיקת ממוגרפיה לגילוי סרטן השד[6]

74% מהנשים בנות 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה: 77% מהיהודיות, לעומת 54% מהערביות, 49% מהחרדיות, 74% מהדתיות ו-79% מהמסורתיות והחילוניות.
האחוז עולה עם הגיל: 40% בגיל 49-40, 86% בגיל 59-50, ו-94% בגיל 60.
האחוז עולה עם רמת ההכנסה: מ-56% בקרב נשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח, ועד ל-84% בקרב נשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש מעל 4,000 ש"ח.
57% מהנשים בנות 40 ומעלה נבדקו בשנתיים האחרונות: 60% מהיהודיות לעומת 44% מהערביות; 33% מהחרדיות לעומת 64% מהחילוניות; 31% מבנות 49-40, 74% מבנות 59-50, ו-80% מבנות 74-60.
10% מהנשים בנות 40 ומעלה נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
בקרב בנות 74-50: 90% עשו את הבדיקה אי פעם, 77% עשו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-10% נבדקו יותר משנתיים ועד לפני חמש שנים.
בשנת 2010 דיווחו 70% מהנשים בנות 40 ומעלה שהן עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה. 57% דיווחו שהן עברו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-8% עברו את הבדיקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
תרשים3 - נשים בנות 40 ומעלה שעשו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים האחרונות, 2010, 2017
 

משטח צוואר הרחם לגילוי סרטן בצוואר הרחם (PAP)[7]

61% מהנשים בנות 25 ומעלה עברו אי פעם בדיקת משטח צוואר הרחם: 67% מהיהודיות לעומת 27% מהערביות; 42% מהחרדיות, 58% מהדתיות, 67% מהמסורתיות ו-76% מהחילוניות; 57% מבנות 39-25, 70% מבנות 59-40, 60% מבנות 74-60 ו-41% מבנות 75 ומעלה.
37% מהנשים בנות 25 ומעלה נבדקו בשנתיים האחרונות: 40% מהיהודיות לעומת 17% מהערביות; 24% מהחרדיות לעומת 49% מהחילוניות; 42% מבנות 39-25, 48% מבנות 49-40, 39% מבנות 59-50 ו-24% מבנות 74-60. 12% מהנשים בנות 25 ומעלה נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
בקרב בנות 65-25: 64% עשו את הבדיקה אי פעם, 42% עשו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-13% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
בשנת 2010 דיווחו 45% מהנשים בנות 25 ומעלה שהם עשו אי פעם בדיקת צוואר הרחם. 30% דיווחו שהן עברו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-15% עברו את הבדיקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.
תרשים 4 - נשים בנות 25 ומעלה שעשו בדיקת משטח צוואר הרחם בחמש השנים האחרונות, 2017
 
לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס
לשאלון הסקר החברתי 2017
למחולל הלוחות של הסקר החברתי


[4] משרד הבריאות ממליץ לבני 74-50 להיבדק אחת לשנה. השאלה הוצגה לבני 40 ומעלה.
[5] משרד הבריאות ממליץ למי שנמצאים בקבוצת סיכון להיבדק באמצעות קולונוסקופיה על פי המלצת הרופא המטפל. השאלה הוצגה לבני 40 ומעלה.
[6] משרד בריאות ממליץ לנשים בנות 74-50 להיבדק אחת שנתיים, ולנשים בקבוצת סיכון להיבדק אחת לשנה מגיל 40. השאלה הוצגה לנשים בנות 40 ומעלה.
[7] משרד בריאות ממליץ לנשים בנות 25 עד 65 להיבדק אחת לשלוש שנים. הבדיקה נכללת בסל התרופות בגיל 54-35. בסקר 2017 הוצגה השאלה לנשים בנות 25 ומעלה, ובסקר 2010 הופנתה השאלה לבנות 35 ומעלה.


 


 
1
    גולשים באתר 132,797   
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
דוברות מד״א: בשעה 09:31 התקבל דיווח במוקד 101 של מד״א במרחב דן על טביעה בחוף גאולה בתל אביב. חובשים ופראמדיקים של מד״א ביצעו פעולות החייאה מתקדמות שבסופן נאלצו לקבוע את מותה של אישה בת 77. נדב חובש רפואת חירום במד״א אברהם ארנון סיפר: ״כשהגענו למקום הובילו אותנו אל האישה שהייתה מחוסרת הכרה, מיד התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו הנשמות, עיסויים ומתן תרופתי אבל מצבה היה קריטי ובסופן נאלצנו לקבוע את מותה.״
 
 
     כניסה לאינדקס המרכזי      
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
  פרסום באינדקס ובאתר החדשות  
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת ואתחנן י"א אב התש"פ
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 24
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 423
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 17
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 633
   
פרחי באך 42
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 434
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, הנני נדרש לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר שימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן  ADI GOLAN