ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 29-01-2019
ללא
הגבלה
  אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות האינדקס המרכזי
לנכויות ומוגבלויות
1
1
אוכל ותזונה   |   בריאות ונפש   |   בארץ   |   התנדבות-קהילה   |   חוק ומשפט    |   ספורט נ"פ   |   רפואה משלימה   |   פרסום באינדקס ובאתר   | חיפוש
1
1
1
בארץ

סקר מחקר ופיתוח בבתי חולים כלליים בישראל בשנת 2017

 
מערכת, 29/01/2019, צילום: Pixinio
 


 
  • סך ההוצאות על מחקרים במימון מיוחד[1] בבתי חולים כלליים הגיע ב-2017 ל-347.4 מיליון ש"ח בהשוואה ל-431.0 מיליון ש"ח בשנת 2012 (שנת הסקר הקודם). זוהי ירידה של 19.4% ב-5 שנים.
  • 64% מסך הוצאות המחקר התבצעו בבתי חולים ממשלתיים, 22% בבתי חולים שהם מלכ"רים ו-14% בבתי חולים של קופ"ח.
  • בשנת 2017, השכר היה 65% מסך ההוצאות למחקרים מיוחדים.
  • ההוצאה על מחקרים במימון מיוחד למיטת אשפוז הייתה 22.7 אלף ש"ח. ההוצאה הגבוהה ביותר על מחקרים במימון מיוחד למיטת אשפוז הייתה בבתי חולים שהם מלכ"רים 33.5 אלף ש"ח.
  • ההוצאות הגבוהות ביותר על מחקרים במימון מיוחד היו בבתי חולים ממשלתיים. מתוך האגפים המקצועיים השונים, בולטת ההוצאה על המחקר הנעשה באגף מחלות פנימיות 48% מסך ההוצאה.
  • ההוצאות הגבוהות ביותר היו במחוזות המרכז ותל אביב - 62%.
  • המממנים העיקריים של מחקרים במימון מיוחד בבתי החולים הכלליים היו המגזר העסקי (58.5%) וחו"ל (20.4%).
  • בשנת 2017, חלק ניכר מהרופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני עבדו באגף לרפואה פנימית (44%) ובאגפים כירורגיה וילדים, יולדות ונשים (18% בכל אחד מהם).
  • יותר ממחצית מהרופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני (51%) עבדו במחוזות המרכז ותל אביב, 35% - במחוזות ירושלים והדרום ו-14% - במחוזות הצפון וחיפה.
  • במסגרת לימודי תואר שני ושלישי, מרבית הסטודנטים (44%) מודרכים בבתי חולים ממשלתיים ו-34% - בבתי חולים שהם מלכ"רים. רובם הודרכו בבתי חולים במחוזות המרכז ותל אביב (34% מהסטודנטים לתואר שני ו-50% מהסטודנטים לתואר שלישי).

על הסקר

בבתי החולים בישראל מתבצעת פעילות מחקרית משמעותית הן במהותה הן בהיקף הכספי ובכוח האדם המושקע בה. סקר מו"פ בבתי חולים בישראל נערך לראשונה בשנת 2009 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף ובמימון המועצה הלאומית למחקר ופיתוח (המולמו"פ) שליד משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל. הסקר הבא נערך בשנת 2012, ובשנת 2018 נערך הסקר בפעם השלישית. סקר זה התייחס לנתוני המו"פ במימון מיוחד בשנת 2017 בבתי חולים כלליים בלבד, מפני שבסקר הקודם התברר שהמחקר בבתי חולים לחולי נפש קטן מאוד בהיקפו.

יש להיזהר בהשוואה בין שני הסקרים, של שנת 2017 ושל 2012, בגלל שינויים מבניים שחלו בסקר.

שאלון סקר מחקר ופיתוח בבתי חולים כלליים לשנת 2017, נשלח לכל בתי החולים הכלליים בישראל. הנושאים שנחקרו היו: הוצאות המו"פ הרפואי, מימון על ידי המקורות השונים, מספר הרופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני והדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים ולפוסט-דוקטורט.

הוצאות של מחקרים במימון מיוחד ב-2017

יש לציין כי מחקרים במימון מיוחד הם רק חלק מכלל המחקר המתבצע בבתי החולים. סך ההוצאות על מחקרים אלו בבתי חולים הכלליים בשנת 2017 הגיע ל-347.4 מיליון ש"ח לעומת 431.0 מיליון ש"ח בשנת 2012, ירידה של 19.4%.

לוח א - הוצאות על מחקרים במימון מיוחד בבתי חולים, לפי סוג ההוצאה והשתייכות בית החולים, אחוזים, 2017

השתייכות בית החולים סה"כ הוצאות שכר עבודה ונלוות הוצאות שוטפות השקעות ברכוש קבוע
סך הכל 347.4 224.4 100.6 22.4
מלכ"רים 76.2 41.8 34.1 0.4
ממשלתי 223.2 145.4 57.2 20.5
קופ"ח 48.0 37.1 9.3 1.6
 
לפי לוח א, הוצאות שכר עבודה ונלוות היו 65% מסך ההוצאה, ההוצאות השוטפות - 29% וההשקעות ברכוש קבוע - 6% מסך ההוצאה.
הוצאת שכר עבודה ונלוות בבתי חולים של קופ"ח היו הגבוהות ביותר - 77%, בהשוואה ל-65% בבתי חולים ממשלתיים ול-55% בבתי חולים שהם מלכ"רים.

 


תרשים 1 - הוצאות על מחקרים במימון מיוחד בבתי חולים לפי השתייכות בית החולים, 2017 ו-2012
 


בתרשים 2 אפשר לראות כי 62% מסך ההוצאות היו במחוזות המרכז ותל אביב, 26% - במחוזות ירושלים והדרום ו-12% במחוזות הצפון וחיפה.תרשים 2 - הוצאות על מחקרים במימון מיוחד בבתי חולים לפי מחוז, 2017
 

 
מהנתונים של תרשים 3 עולה כי האגף עם ההוצאות הגבוהות ביותר על מחקרים הוא רפואה פנימית -48% מסך ההוצאות. האגף עם ההוצאה הנמוכה ביותר הוא אגף טיפול נמרץ - 2%. שכר עבודה ונלוות הוא הרכיב המהווה את ההוצאה הגבוהה ביותר מסך ההוצאות על מחקרים בכל בתי החולים - 66% בממוצע לבית חולים.
תרשים 3 - הוצאות על מחקרים במימון מיוחד לפי אגף, 2017 ו-2012
 

מימון של מחקרים במימון מיוחד ב-2017

לוח ב - מקורות מימון למחקרים במימון מיוחד לפי מגזר מממן והשתייכות של בית החולים, אחוזים, 2017

השתייכות בית החולים סך הכל מומן ע"י המגזר העסקי מומן ע"י הממשלה מומן ע"י השכלה גבוהה מומן ע"י מלכ"רים פרטיים מומן ע"י חו"ל מימון פנימי/אחר
מלכ"רים 22.0 10.2 4.9 0.3 0.5 3.4 2.7
ממשלתי 64.2 40.7 3.1 0.0 0.2 15.5 4.7
קופ"ח 13.9 7.6 0.4 0.1 0.2 1.4 4.2
סך הכל 100 58.5 8.4 0.4 0.9 20.3 11.6
 
בהשוואה לנתוני סקר 2012, חלה עלייה משמעותית במימון המתקבל מהמגזר העסקי, מ-36.4% בשנת 2012 ל-58.5% בשנת 2017, ואילו במימון המתקבל מחו"ל חלה ירידה מ-52.9% ל-20.3%, בהתאמה. יש לציין שמימון מחו"ל כולל גם מגזר עסקי בחו"ל שלא ניתן היה להפריד מסך המימון מחו"ל.

 
בבתי חולים של קופ"ח חלה ירידה משמעותית במימון המתקבל מחו"ל מ-18.4% בשנת 2012 ל-1.4% בשנת 2017.
בבתי חולים ממשלתיים חלה עלייה במימון המגזר העסקי מ-11.1% בשנת 2012 ל-40.7% בשנת 2017.
חשוב לציין כי המימון הפנימי של בתי החולים סווג כמימון עסקי, מכיוון שכל בתי החולים הכלליים נכללים בחשבונות הלאומיים במגזר יצרני שוק (עסקי).
רוב המימון ניתן לאגף רפואה פנימית 48% ולכירורגיה (ראו לוח ג).

לוח ג - מקורות מימון למחקרים במימון מיוחד לפי מגזר מממן ואגף, אחוזים, 2017


אגף סה"כ מימון מומן ע"י המגזר העסקי מומן ע"י הממשלה מומן ע"י השכלה גבוהה מומן ע"י מלכ"רים פרטיים מומן ע"י חו"ל מימון פנימי/אחר
סך הכל 100.0 58.5 8.4 0.3 0.9 20.4 11.5
טיפול נמרץ 2.1 1.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.3
ילדים, יולדות ונשים 9.9 5.3 0.9 0.1 0.2 1.9 1.4
כירורגיה 13.8 8.0 1.3 0.0 0.0 3.1 1.3
רפואה פנימית 48.0 27.3 4.3 0.1 0.5 10.9 4.9
פסיכיאטרייה ושיקום 7.9 4.6 0.8 0.0 0.0 1.3 1.2
אחר 18.4 12.1 0.8 0.1 0.2 2.7 2.5
 
ניתן לראות מלוח ד', כי ההוצאה על מחקרים במימון מיוחד למיטת אשפוז בבתי חולים שהם מלכ"רים היא הגבוהה ביותר ומסתכמת ב-33.5 אלף ש"ח. יש לציין כי מספר ימי האשפוז ומספר מיטות האשפוז הגבוהים ביותר היו בבתי חולים הממשלתיים.

בבתי חולים שהם מלכ"רים חלה עלייה של 49.5% בהוצאה למיטת אשפוז, לעומת שנת 2012. בבתי חולים של קופ"ח חלה ירידה של 72.5% בהוצאה למיטת אשפוז בשנת 2017 לעומת שנת 2012. בבתי חולים ממשלתיים חלה עלייה של 15.8% בהוצאות על מחקרים במימון מיוחד למיטת אשפוז, לעומת שנת 2012.

לוח ד - מספר מיטות אשפוז, מספר ימי אשפוז והוצאות על מחקרים במימון מיוחד למיטת אשפוז, לפי השתייכות בית החולים, 2017


השתייכות בית חולים מספר מיטות אשפוז (אלפים) מספר ימי אשפוז (אלפים) הוצאה על מחקרים במימון מיוחד למיטת אשפוז (אלפי ש"ח)
סך הכל 15.3 5,242.55 22.7
מלכ"רים 2.3 869.66 33.5
ממשלתי 8.2 2,820.86 27.1
קופ"ח 4.8 1,552.1 10.0
 

רופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני, מתמחים וסטודנטים המקבלים הדרכה

סך הרופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני הסתכם בשנת 2017 ב-2,442 רופאים לעומת 3,342 בשנת 2012. הנתונים הבאים מבוססים על כלל הרופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני.
התפלגות הרופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני לפי אגף לשנת 2017 מראה כי רוב הרופאים עבדו באגף רפואה פנימית 44.3% (לעומת 28% בשנת 2012), באגף ילדים, יולדות ונשים 17.9% (לעומת 23% בשנת 2012), באגף טיפול נמרץ 1.6% (לעומת 2% בשנת 2012). בבתי חולים של קופות החולים חלקם של הרופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני באגפים לרפואה פנימית היה הגבוה ביותר ועמד על 52.4% (ראו לוח ה).

לוח ה - רופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני לפי השתייכות בית החולים ואגף, אחוזים, 2017


אגף סך הכל מלכ"רים ממשלתי קופ"ח
סך הכל 100.0 100.0 100.0 100.0
טיפול נמרץ 1.6 1.9 1.0 2.2
ילדים, יולדות, נשים 17.9 24.3 17.7 16.5
כירורגיה 17.9 22.0 18.8 16.0
פנימית 44.3 39.0 37.8 52.4
פסיכיאטריה ושיקום 0.9 4.2 0.8 0.1
אחר 17.5 8.5 23.9 12.8
 
יותר ממחצית מהרופאים בעלי מינוי אקדמי/קליני (51%) עבדו במחוזות המרכז ותל אביב, 35% - במחוזות ירושלים והדרום ו-14% - במחוזות הצפון וחיפה. סך העובדים בבתיה"ח התחלק בין המחוזות השונים כדלקמן: מרכז ותל אביב 55%, חיפה והצפון 24% והדרום וירושלים 21%.

התפלגות מספר הסטודנטים (לתואר שני ושלישי) והפוסט-דוקטורנטים המקבלים הדרכות לפי השתייכות בית החולים בשנת 2017 הייתה: 44% בתי חולים ממשלתיים, 34% בבתי חולים שהם מלכ"רים ו-22% בבתי חולים של קופ"ח.
מרבית הסטודנטים ביצעו את פעילות המחקר בבתי חולים הממשלתיים - 38% מהסטודנטים לתואר שני ו-52% מהסטודנטים לתואר שלישי. רוב הדרכות הפוסט-דוקטורט (63%) התבצעו בבתי חולים שהם מלכ"רים (ראו תרשים 4 ולוח ו).
תרשים 4 - אחוז הסטודנטים ופוסט-דוקטורנטים המקבלים הדרכה לפי השתייכות בתי החולים, 2017
 

לוח ו - הדרכת סטודנטים ופוסט-דוקטורנטים בארץ ובחו"ל לפי מחוזות, אחוזים, 2017

מחוזות סה"כ תואר שני תואר שלישי פוסט-דוקטורט
סך הכל 100 100 100 100
חיפה והצפון 34 36 25 63
תל אביב והמרכז 44 39 52 21
ירושלים והדרום 22 25 22 16
 
התפלגות הדרכת סטודנטים ופוסט-דוקטורנטים לפי מחוזות בשנת 2017 הייתה: תל אביב והמרכז - 44%, חיפה והצפון - 34%, ירושלים והדרום - 22%.
מרבית הסטודנטים לתואר שני ושלישי הלומדים בארץ, הודרכו בבתי חולים בתל אביב והמרכז 34%
ו-50%, בהתאמה.

תרשים 5 מראה שחלה ירידה של 11.4% בסך כל הדרכות בין השנים 2012 ו-2017. בבתי חולים השייכים לקופת חולים לא חל שינוי. בהדרכות הסטודנטים לתארים שני ושלישי חלה ירידה של 12% בין השנים. יחד עם זאת, בהדרכת פוסט-דוקטורנטים חלה עלייה של 2.4%.

 


תרשים 5 - סטודנטים ופוסט-דוקטורנטים המקבלים הדרכה לפי השתייכות בית החולים, 2017 ו-2012
 

השוואה בין-לאומית עם ארצות ה-OECD

התפלגות מימון מו"פ אזרחי על ידי משרדי הממשלה לפי יעדי מו"פ אזרחי בשנת 2017 מראה שמימון מו"פ בנושא בריאות הוא נמוך באופן משמעותי בישראל לעומת ממוצע מדינות ה-OECD: 0.5% בישראל לעומת 10.1% ממוצע ה-OECD (ראו לוח 1)


[1] מחקרים במימון מיוחד הם מחקרים שעבורם התקבל מימון מלא או חלקי, מגורם שמחוץ לבית החולים או מקרנות פנימיות של בתי החולים כגון קרנות צמיתות וכו'.


 


 
1
    גולשים באתר 130,072   
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
ברוכים הבאים לחברים החדשים שלנו:

אלווין ישראל  

בזכות  

מכון ויצמן  

עמותת בית חם   

לינק 20

עמותת שכולו טוב 

עמותת הדיסלקטים 


24-05-2020
בימים אלו אנו ממשיכים בשדרוג האתר ייתכנו שינויים במראה האתר ובנגישות התכנים.
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת נשא ז' סיוון התש"פ
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,920 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 23
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 422
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 16
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 632
   
פרחי באך 41
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 433
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459   דוא"ל: news.leha@gmail.com   כתובת: בן חור 14 באר שבע   הצהרת נגישות   אודות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, הנני נדרשת לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר שימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן תאריך הקמה: 30 נובמבר (11) 2011