ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות  
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש    |    התנדבות-קהילה   |    חוק ומשפט     |   ספורט נכים-פאראלימפי   |    רפואה משלימה    |   תזונה נכונה    |   חיפוש
1

הכרה במחלת האסתמה של החייל

פס"ד תקדימי - התפרצות אסתמה כתוצאה מאבק באימונים הוכרה כנכות צה"ל


מערכת, 15/05/2016, צילום: אייל אורלי
 


 
קצין התגמולים במשרד הביטחון דחה את תביעתו של חייל מודיעין קרבי, אשר דרש להכיר באסתמה בה לקה במהלך שירותו כנכות צה"ל.
החייל טען כי אבק מדבר אליו נחשף במהלך שירותו בנגב הוא שגרם להתפרצות האסתמה.
החייל ערער על החלטת קצין התגמולים לועדת ערעורים שבבית משפט השלום בבאר שבע, ואולם ערעור זה נדחה. הועדה נימקה את החלטתה בכך שהחייל ידוע כמעשן כבד, במשפחתו יש הסטוריה ידועה של תחלואה באסתמה - וכי הוא לא הצליח להוכיח כל קשר בין תנאי האבק להם היה חשוף במהלך אימוניו – לבין האסתמה בה לקה.
אך החלטה זו התהפכה בערעור אותו הגיש עו"ד יואב אלמגור, לביהמ"ש המחוזי בבאר שבע המשמש כערכאת ערעורים להחלטות ועדות הערר בקצין התגמולים.
הערעור נדון בפני הרכב של שלושה שופטים – כב' סגנית הנשיא השופטת שרה דברת, וכבוד השופטים אריאל ואגו וגאולה לוין. השופטים מצאו דווקא חיזוק להחלטתם בעובדת היותו של הצעיר מעשן כבד עוד לפני השירות ואחריו – וקבעו, כי דווקא התפרצות המחלה בצבא, תקופה בה נחשף הצעיר לאבק, מצביעה על קשר אפשרי בין תנאי האבק לבין התפרצות המחלה.
כמו כן, נימקו את השופטים את החלטתם בכך שהחייל לא צריך היה להוכיח קשר בין התפרצות המחלה לבין התנאים בשירותו הצבאי, אלא רק להצביע על סבירות ואפשרות המקובלת על חכמי הרפואה – כפי שגם הוכיח.
השופטים פסקו כי מלוא נכותו של החייל תהיה על חשבון משרד הבטחון, והורו כי ועדה הרפואית תקבע את שיעור הנכות ממנו הוא סובל. כמו כן, השיתו השופטים על משהב"ט הוצאות משפט בסך 15 אלף שקלים.
לדברי עו"ד יואב אלמגור, לפסק הדין יש חשיבות רבה, מפני שעד כה לא קיבלו הכיר משרד הביטחון באסתמה כמחלה המתפרצת כתוצאה מחשיפה לתנאי שטח, שהם מקובלים ורווחים מאד ביחידות שדה.
צעיר אשר לקה באסתמה במהלך שירותו הצבאי, הגיש תביעה לקצין התגמולים להכרה במחלתו ככזו שנגרמה במהלך ובעקבות שירותו. בבקשה, נימק עו"ד יואב אלמגור, המייצג את הצעיר, כי המחלה התפרצה בשל תנאי השטח והאקלים הקשים במהלך שירותו של החייל בנגב, שכללו חשיפה לאבק רב ולסופות חול.
אלא שגם קצין התגמולים וגם בית משפט השלום דחו את תביעת הצעיר, בהסתמכן על חוות דעת רפואיות של יועץ מטעם משרד הבטחון. אלה קבעו, כי גם אם האקלים וגם תנאי השטח במהלך שירותו של הצעיר ידועים אמנם כגורם מחמיר לאסתמה, אך מחלתו נגרמה בסבירות גבוהה מאד בעקבות רקע משפחתי לתחלואה באסתמה ועישון רב.
עוד קבע יועץ משרד הבטחון כי התקפי האסתמה של הצעיר שככו, באופן שאין הוא סובל יותר מהתקפים, ועל כן יש להעניק לו נכות זמנית בלבד ואין לקבל את התביעה.
עו"ד אלמגור הגיש ערעור על החלטת ועדת הערר לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ובה ביקש שתתקבל חוות דעת של ד"ר יצחק רוזנברג, מומחה למחלות פנימיות ולמחלות ריאה. לדברי ד"ר רוזנברג קיים קשר סיבתי מובהק בין תנאי השטח והאקלים במהלך שירותו הצבאי של החייל, לבין פרוץ מחלת האסתמה.
"בשל היותו של המערער אלרגי לאבקנים של צמחים רבים, שהיו בנמצא באזור שבו שירת, התפרצה אצלו המחלה והגיעה להחמרה ניכרת", טען ד"ר רוזנברג. באשר לטענת שהאסתמה שבה לקה הצעיר נפסקה, טען ד"ר רוזנברג כי "אסתמה היא מחלה כרונית שאינה חולפת, ומצדיקה קביעת נכות לצמיתות אצל מי שלקה בה".

"ועדת הערעורים נתנה משקל יתר לנושא העישון"
בדיון קבעו כבוד השופטים, סגנית הנשיא השופטת שרה דברת, השופט אריאל ואגו והשופטת גאולה לוין, כי יש להכיר במחלת האסתמה של החייל ככזו שנגרמה במלואה עקב שירותו הצבאי, ובכך, קיבלו במלואו את ערעורו, שהגיש באמצעות עו"ד אלמגור.
"מעבר לגנטיקה המשפחתית ולעישון, שבעיני המומחה מטעם ועדת הערר הם דומיננטיים, המומחה מעניק עדיין משקל מסוים לתנאי השירות של הצעיר", קבעו השופטים בפסק דינם. "אמנם אין מדובר בקביעה עובדתית מחייבת, אך במישור הרפואי, מומחה הוועדה מוכן להכיר בתנאי השטח והאקלים הקשים, בהם חשיפה לאבק רב, כגורם מחמיר לאסתמה".
מכיוון שמוסכם, כי החייל לא סבל ממחלת האסתמה טרם גיוסו ותסמיניה לא ניכרו בגופו, המונח "גורם מחמיר" פירוש, קבעו השופטים, טריגר לפרוץ המחלה. ובמילים אחרות – גם אם טען המומחה כי העישון והרקע המשפחתי של החייל הם שהביאו למחלה, הרי שזאת בנוסף ולצד תנאי השטח בשירותו.
בהתבסס על חוות הדעת הרפואית מטעם החייל, הגורסת כי תנאי השטח והאקלים בשירותו של החייל הם שגרמו לפרוץ המחלה, פסקו השופטים כי די בזאת כדי להכיר במחלתו ככזו שנגרמה במלואה במהלך שירותו ובעקבותיו.
"ההלכה הפסוקה אינה מטילה על המערער נטל להוכיח, שהחול והאבק בתנאי שירותו היו הסיבה להתלקחות מחלתו", קבעו השופטים. "די בכך שהוכח כי חכמי הרפואה מכירים בקשר אפשרי כזה".
השופטים ציינו את החלטתה של ועדת הערר במשהב"ט אשר קבעה שהחשיפה לחול יכולה להוות טריגר להתפרצות האסתמה, וכי קיימת אסכולה רפואית מבוססת המאששת קשר כזה. על כן, ראו בכך השופטים הסכמה ברמה העובדתית, כי בחלק משירותו הצבאי נחשף החייל, בפועל, לתנאי חול ואבק כאלה. לפיכך, פסקו השופטים, אין מדובר באפשרות תיאורטית או בספקולציה בלבד, כפי שעולה מנימוקי דחיית התביעה על ידי ועדת הערר.

העישון דווקא מחזק את הסברה שהמחלה פרצה על רקע תנאי השירות
עוד קבעו השופטים, כי בעניין העישון לא רק שלא מדובר בגורם נוסף לפרוץ המחלה, אלא שעיתוי התפרצותה מחזק דווקא את הסברה, כי החול והאבק הם שגרמו לרפוץ המחלה. השופטים נימקו קביעה זו בכך, שהחייל הרי מעשן כבד שנים לפני גיוסו לצבא, ואף עישן תוך כדי השירות ולאחריו. לפיכך, פרוץ האסתמה דווקא במהלך שירותו מחזקת את העובדה, כי תנאי השטח והאקלים הקשים הם שהיוו את הטריגר למחלה.
לאור כל זאת, קבעו השופטים, יש להכיר במחלת האסתמה שפרצה אצל הצעיר ככזו שנגרמה לו במהלך שירותו הצבאי ובעקבותיו, ולפסוק לו תגמולים כחוק. בנוסף, השיתו השופטים את הוצאות המשפט בסך 15,000 שקלים, על משרד הבטחון.
לדבריו של עו"ד יואב אלמגור, לפסק הדין חשיבות רבה, שעה שבית המשפט הכיר בקשר שבין חשיפה לתנאים מדבריים לבין אסתמה, גם אצל מעשנים, שעה שחיילים כה רבים חשופים לתנאי מדבר כאלה במסגרת יחידות השדה. 


עו"ד יואב אלמגור http://www.almagorlaw.co.il מייצג נפגעי גוף, נכי צה"ל, נפגעי איבה, נפגעי תאונות עבודה ותאונות דרכים ונפגעי רשלנות רפואית, בוועדות רפואיות של אגף השיקום במשרד הביטחון ושל הביטוח הלאומי ובבתי המשפט.

 

 


 
 
1
    גולשים באתר 135,158    
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
דוברות מד"א: בשעה 21:46 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על גבר פצוע בדימונה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה גבר כבן 45 במצב בינוני. טימור
 
 
     כניסה לאינדקס המרכזי      
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
  פרסום באינדקס ובאתר החדשות  
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת בראשית כ"ט תשרי התשפ"א
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 24
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 423
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 17
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 633
   
פרחי באך 42
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 434
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אנו כאן ב-באתר "ללא הגבלה" - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות" נדרשים לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: ADI GOLAN
לייבסיטי - בניית אתרים