8
1
 
1
1
בארץ ובעולם  |  בריאות ונפש  |  התנדבות וקהילה  |   חוק ומשפט  |  ספורט נכים  |  רפואה משלימה   |  תזונה נכונה  |   כניסת כתבים   |  פייסבוק חיפוש
1

משפטנים: כך תתגוננו מפני השתלטות על רכושם של ההורים הקשישים


מערכת, 21/05/2017, צילום: דורון לצטר
 


 
הקשישה הורישה את רכושה לאחיה ולאחייניה, ולא לבעלה שסעד אותה לפני מותה. בדיון בבית המשפט התברר כי המנוחה לא יכלה להחזיק בסכין ומזלג בעת חתימתה על הצוואה – קל וחומר לא עט, וצוואתה נפסלה.
בפרשיה אחרת ומעניינת שזכתה לסיקור תקשורתי לפני מספר שנים, קשיש מהצפון הוריש את הרכוש הרב אותו צבר - לשכניו. משפחתו ערערה על הצוואה, ובעקבות כך התברר כי היא נכתבה שלא כדין, ובנוכחות רבים מהשכנים שאמורים היו להתעשר ממנה. הצוואה כמובן נפסלה.
בערעור נוסף על כשרות צוואה התברר כי חלק מהעדים חתמו עליה לאחר שהמוריש היה כבר בר מינן – עובדה שפסלה את הצוואה מיסודה.
"קשישים רבים הופכים בערוב ימיהם לקורבנות לנוכלים מחוץ ולעיתים מתוך המשפחה החומסים את רכושם" אומר עו"ד מיקי שיפמן העוסק בצוואות ירושות ודיני משפחה, ולדבריו, הפנייה לעזרתו של בית המשפט פעלה פעמים רבות לטובת אלה שחשו שקופחו בירושה.
על הסכנות של השתלטות על קשישים ורכושם, ועל הדרכים לפסילת צוואות בכתבה הבאה.
לא פעם מגיעים לפתחו של בית המשפט למשפחה סכסוכים סביב ירושות. על פי רוב אחד או כמה מילדיו של הנפטר, מתקשים להבין כיצד הודרו מהירושה – וכיצד חלקה הגדול הולך דווקא לאחד האחים, או אפילו לאנשים מחוץ למשפחה, שהקשר בינם לבין הוריהם לאורך השנים היה קלוש ביותר.
עוה"ד מיקי שיפמן - העוסק בתחום דיני הירושה  - טוען שבמקרים שכאלה יש ליורשים החוקיים יסוד סביר להניח כי הצוואה זויפה – או שהנפטר היה תחת השפעה בלתי הוגנת בעת שחתם על הצוואה. לדברי עו"ד שיפמן, במקרים כגון אלו על מתנגדי הצוואה להגיש בדחיפות לרשם הירושה 'התנגדות למתן צו קיום צוואה', ומוטב שיעשו זאת בלוויית עורכי דין הבקיאים בתחום הירושות והצוואות.
 
ביהמ"ש: "המנוחה לא הצליחה להחזיק סכין ומזלג, קל וחומר עט"
באחד המקרים שנדונו בפני בית המשפט לענייני משפחה נפסלה צוואה, שבמסגרתה הורישה אישה ללא ילדים את כל רכושה לשני אחיה ולאחיינה - במקום לבעלה השני שסעד אותה בשנותיה האחרונות.
היא היתה על ערש דווי, סבלה מליקויי שמיעה ומעיוורון ראתה צללים בלבד, ולא יכלה להחזיק אפילו סכין ומזלג - קל וחומר עט כדי לחתום על צוואה. בית המשפט השתכנע, בהסתמך על ראיות רפואיות, כי המנוחה לא היתה כשירה רפואית בעת החתימה על הצוואה – ופסלה אותה.
במקרה אחר, שינה קשיש , מספר ימים לפני מותו - את צוואתו, והורה לנשל לחלוטין את משפחתו מהנכסים וממיליוני השקלים שבהם החזיק. במקום זאת הוריש הקשיש את כל רכושו לשכניו. בדיון בבית המשפט התברר כי השכנים נטלו חלק פעיל בכל הליך גיבוש הצוואה, ולמעשה ניתן לומר שהיא נתפרה למידותיהם. מעורבות שכזו, מסביר עו"ד שיפמן, מעוררת חשש להשפעה בלתי הוגנת. ואכן, בית המשפט מצא, כי הליך החתימה על הצוואות היה פגום והיא נפסלה.

מהי צוואה מזויפת?
"סעיף 30 לחוק הירושה קובע, כי 'צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה'", מסביר עו"ד שיפמן. "במקרים אלה יטען המתנגד לצוואה כי היורש כפה על המצווה את רצונו, ועל כן הצוואה אינה משקפת את רצון המצווה (המוריש) – אלא את רצון היורש, וכי נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת". לדבריו, הפעלת אלימות, צעקות, איומים, ופיתוח תלות (כלכלית, נפשית או פיזית) ביורש – כל אלה יכולים להוות בסיס להשפעה בלתי הוגנת.
עילה אחרת לביטול צוואה הינה צוואה מזויפת. במקרה זה, טענת המתנגדים לצוואה היא כי הינה מזויפת ואינה אותנטית, או שהחתימה על המסמך אינה חתימת היורש.
"חוק הירושה קובע את הכללים לעריכת צוואה בישראל", מסביר עו"ד שיפמן. לדבריו, בכל תיק שעוסק בהתנגדות לקיום צוואה יש משקל רב ל"נטל ההוכחה". על פי חוק הירושה, כאשר מתקיימות בצוואה כל הדרישות הצורניות הרי שהמסמך תקף וכשר, וכל הטוען שהצוואה מזויפת - עליו מוטל נטל ההוכחה. אולם אם הצוואה פגומה, ואינה עומדת בדרישות הקבועות בחוק, נטל ההוכחה מתהפך. כאשר עולה בבית המשפט טענה בדבר צוואה מזויפת, נטל ההוכחה לקיום הצוואה מונח על כתפיו של זה המבקש לקיימה. לדברי עו"ד שיפמן, מכיוון שטענה בדבר צוואה מזויפת נושאת גם גוון פלילי מסוים, בהליכים הנוגעים לצוואות מזויפות רמת ההוכחה הדרושה מעט גבוהה מהרגיל.

ניצול קשישים קרקע פורייה לצוואה תחת השפעה לא הוגנת
לדבריו, בין הראיות המוצגות בהליכים הנוגעים לצוואה מזויפת נמנות, למשל, חוות דעת של גרפולוג מומחה. למרות שהגרפולוגיה אינה מדע מדויק, בתי המשפט לענייני משפחה נוטים לקבל את חוות דעתם של מומחים לכתב יד, או לכל הפחות, היא תחזק את הטענה שבה היא תומכת (ובשילוב טענות נוספות יכולה להטות את הכף). כמו כן, טענת צוואה מזויפת מוצגת בדרך כלל ביחד עם ראיות בדבר השפעה בלתי הוגנת על המצווה בעת עריכת הצוואה - עריכת צוואה כאשר המצווה לא ידע להבחין בטיבו של המסמך, העדר קשרים בין המצווה והדורש לקיימה וכיו"ב.
סיבה נוספת שבגינה פעמים רבות נדרש ביטול צוואה בבית משפט היא ניצול קשישים. "הנושא של ניצול קשישים מקומם וכאוב במיוחד", אומר עו"ד שיפמן. "אנשים מבוגרים המתגוררים לבדם חשופים לניצול ברמות רבות, במיוחד אם קיימים יחסי תלות כלכלית, מנטלית או פיזית בין המוריש לבין המבקש לקיים את הצוואה. ניצול מצוקת קשישים או מצב מנטלי רעוע שלהם הוא קרקע פורייה לצוואות שנכתבו תחת השפעה בלתי הוגנת".
לדברי עו"ד שיפמן, עילה נוספת לפסילת צוואה היא כאשר המבקש לקיום הצוואה היה מעורב בעריכתה. אין הכוונה כאן לאדם שהסיע את כותב הצוואה או מלווה אותו למקום עריכתה, אלא למעורבות בתוכנה. "סעיף 35 לחוק הירושה קובע, כי אדם אינו יכול לקחת חלק בעריכת צוואה שמזכה אותו, או את בן זוגו, בנכס או בזכות כלשהי", מסביר עו"ד שיפמן.

כיצד להימנע מחשד לצוואה לא כשרה?
לדברי עוה"ד שיפמן, אין ללחוץ על המוריש לספר על תכניותיו לגבי הצוואה, או ללחוץ עליו לשנות את החלטתו. בנוסף, יש לאפשר לו פרטיות מלאה כשהוא נמצא אצל עורך הדין, גם אם אותו קרוב משפחה היה זה שהסיע את המצווה לעורך הדין.
"בנוסף, ולמען הסר ספקות לגבי מעמד חתימת הצוואה, מומלץ תמיד לכתוב מזכר כלשהו המפרט את נסיבות החתימה, מעין סיכום שיחה שיוכל לשפוך אור בעתיד על המניעים להחלטות שהתקבלו על ידי המוריש", מוסיף עו"ד שיפמן. עוד לדבריו, רווח היום הנוהג להסריט בווידאו את מעמד חתימת הצוואה, כדי להוכיח שהמוריש היה לבדו בחדר, ושנוסח הצוואה היה נהיר ומובן לו. "במקרים שבהם המוריש הוא אדם מבוגר או חולה, מומלץ לדאוג לחוות דעת רפואית על אודות מצבו הרפואי והשכלי", הוא מציין. "כך ניתן יהיה להוכיח בבוא העת שהמוריש היה במצב נפשי ופיזי מצוין, שקול בדעתו וצלול ".

 
עו"ד מיקי שיפמן www.mikilaw.com מומחה לדיני משפחה, גירושין, צוואות, עיזבונות, ומגשר
.

 

 


 
 
1
 
כותרות היום - מבזקים   24/7
1
 
1
דוברות מד״א בשעה 07:50 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על פיצוץ מיכל סולר בתל שבע. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה 2 פצועים כבני 35 במצב קשה וקל עם כוויות בגופם. נדב
עמותת נגישות ישראל עורכת כנס מקצועי ייעודי במיוחד עבורכם, על מנת לסייע לכם למלא את תפקידכם בארגון בצורה היעילה והמקצועית ביותר. 
בואו ללמוד איך נותנים שירות לאנשים עם מוגבלות שקופה, מה חדש בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לקבל כלים חדשים לביצוע תפקידכם, לשמוע על דוגמאות מהשטח ועוד. 
3.5 | 10:00 - 13:45 | בזום | 65 ש״ח למשתתף.
במידת הצורך ניתן ליצור קשר: 
טל וייס | טלפון: 054-3951414 | מייל kursim@aisrael.org
 
  מערכת החדשות:  077-330-8993
   
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת שמיני כ"ח ניסן התשפ"א
1
האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות
 


אבחון וטיפול אלטרנטיבי
 

אביזרי
חבישה
     


אביזרי שיקום
 
     


אופטומטריסטים
 

אופטיקאים
     


אחיות פרטיות
 

אירידיולוגיה
     


אמבולנס פרטי
 

ארומתרפיה
     


ביופידבק
 

בית לחיים
     


בית אבות
דיור מוגן
 

בתי הבראה
והחלמה
     


בתי
חולים
 

בתי חולים
לבריאות הנפש
     


בי"ח סיעודיים וגריאטריים
 

בתי
טבע
     


בתי מרקחת
 

גוף ונפש
     


דיאטנים
 

הומאופתיה
     


הידרותרפיה
 

הילינג
     


היפנוזה
 

הסעות נכים
     


השמת ע.זרים
 

ויטמינים
     


חיתולים למבוגרים
 

טווינא
     


טיפול אלטרנטיבי בילדים
 

טיפול באמצעות בעלי חיים
     


טיפול באמצעות יצירה והבעה
 

טיפול בהפרעות זיכרון
     


טיפול בהפרעות שינה
 

טיפול באמצעות ציורי ילדים
     


יועצי תזונה
 

כירופרקטיקה
     


כירורגיה של היד
 

מגנטותרפיה
     


מדיטציות
 

מוצרים אורטופדיים
     


מוקדי עזרה ראשונה
 

מכונים
רפואיים
     


מכשירי שמיעה ואביזרים
 

מנגנוני נכים
לרכב
     


מרחצאות ומעיינות מרפא
 

נטורופתיה
     


נעליים
אורטופדיות
 

עורכי דין
ביטוח
     


עורכי דין
ביטוח לאומי
 

עורכי דין
דיני נזיקין
     


עורכי דין
רשלנות רפואית
 

פודיאטרים
     


פיזיותרפיה
 

פיזיותרפיה התפתחותית
     


פילאטיס
 

פלדנקרייז
     


פסיכוגריאטריה
 

פסיכולוגיה התפתחותית
     


פסיכולוגיה שיקומית
 

פסיכותרפיה
     


פרחי באך
 

ציוד ואביזרים
     


קינסיולוגיה
 

קלינאי תקשורת
     


רולפינג
 

רכב חשמלי
     


רכיבה טיפולית
 

רפואה סינית
     


רפלקסולוגיה
 

שיאצו
     


שיטת אלבאום
 

שיטת אלכסנדר
     


שיטת פאולה
 

שיקום נכים
     


שירותי
סיעוד
 

תזונה ודיאטות טבעיות
     


תרפיה במוסיקה
  רישום לאינדקס
     

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

   
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים הצהרת נגישות
                       
    fax-to-mail: 153-54-7126459   דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com   כתובת: בן חור אליהו 14 באר שבע       מערכת החדשות: 077-330-899-3

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלים מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אנו כאן ב-אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות נדרשים לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן ADI GOLAN
לייבסיטי - בניית אתרים