אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות - מענק עבודה 09-03-2016
ללא
הגבלה
   אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות    
             
היום: 
כנס "מדברים שוויון" המיועד למנהלים בעמותות וארגונים חברתיים יתקיים ב-20/01/2020
    פרסום באתר   פרסום באינדקס
1
אוכל ותזונה |  בריאות ונפש  |  בארץ  |  התנדבות - קהילה  |   חוק ומשפט   |  ספורט פראלימפי - נכים  |  רפואה משלימה  |   עמותות וארגונים  |  כניסה לאינדקס   |
1
1
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הצעת החוק של שר האוצר, משה כחלון, ורשות המסים הכוללת שורת הקלות לקבלת "מענק עבודה" למשפחות חד הוריות, לבעלי מוגבלות ולציבור העצמאים

המהלך יגדיל את מספר הזכאים בכ-55,000 איש ועלותו נאמדת בכ-130 מיליון ש"ח


מערכת, 09/03/2016
 


 
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום ג (08/03/2016) את הצעת החוק של שר האוצר, משה כחלון, ורשות המסים בעניין הקלות לקבלת 'מענק עבודה' לטובת משפחות חד הוריות, בעלי מוגבלות וציבור העצמאים, זאת במטרה לשפר את מצבן הכלכלי. להצעת החוק הממשלתית מוזגו הצעות החוק הפרטיות של חברי הכנסת משה גפני, מיקי לוי, אורי מקלב, אלי אלאלוף ורחל עזריה. המהלך עתיד להגדיל את מספר הזכאים מקרב אוכלוסיות אלו בכ-55,000 איש ועלותו נאמדת ב-130 מיליון ₪.
 
בעקבות עבודה מעמיקה שנעשתה ברשות המסים, גובשה הצעת החוק שתרחיב את הזכאות בקרב האוכלוסיות הללו ותקל עליהן באופן משמעותי את קבלת המענק. התיקונים המוצעים בחוק עתידים לחול על מענקים שישולמו בגין שנת המס 2016 ואילך והם ביטוי למדיניות לעידוד תעסוקה ולתמיכה בעובדים בעלי הכנסות נמוכות.
 
עיקרי השינויים שאושרו:

  • הורה במשפחה חד הורית – הואיל ולמשפחות חד הוריות יש קשיים כלכליים המתבטאים בתחולת עוני גבוהה ביחס למשפחה עם שני מפרנסים, הנובעים בין היתר מעבודתם במשרה חלקית בשל הצורך לטפל בילדים, הוצע במסגרת ההקלות שגובשו עם עמותת "ידיד", להרחיב את טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק ובכך לאפשר להם להיות זכאים למענק. השינויים יחולו לגבי כ-35,000 הורים במשפחות חד הוריות, גבר או אישה, שהילדים נמצאים בחזקתם.
· לגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו עד שני ילדים, טווח ההכנסה יורחב ל: 1,270-9,420 ₪, (במקום 2,060–6,220 ₪ ).
· לגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו שלושה ילדים ומעלה, טווח ההכנסה יורחב ל: 1,270–11,500 ₪, (במקום 2,060–6,820 ₪).
 
להלן מספר דוגמאות של סך המענק החודשי, לפני התיקון המוצע ולאחריו: (סכום המענק הגבוה ביותר ניתן במרכז טווח ההכנסה, במטרה לעודד השתלבות במעגל העבודה ולסייע לבעלי רמות שכר נמוכות)
 

הכנסה הורה יחיד עם ילד אחד או שניים הורה יחיד עם שלושה ילדים ומעלה
לפני התיקון אחרי התיקון לפני התיקון אחרי התיקון
1270 - 120 - 120
1500 - 158 - 174
2000 - 239 - 290
2500 224 320 272 407
3000 345 399 449 522
3500 465 480 624 639
4000 495 495 720 720
4500 495 495 720 720
5000 429 495 653 720
5500 257 495 477 720
6000 84 495 300 720
6500 - 495 125 720
7000 - 450 - 720
7500 - 363 - 720
8000 - 276 - 638
8500 - 189 - 551
9000 - 102 - 464
9500 - - - 377
10000 - - - 290
10500 - - - 203
11000 - - - 116
11450 - - - 38
 
 
יובהר כי גובה המענק בפועל יכול להיות שונה מהסכומים המובאים לעיל, עקב קיום הכנסות נוספות שאינן הכנסות משכר עבודה. 

  • בעלי מוגבלות – הוצע לתקן בחקיקה עיוות בחוק ביחס לעובדים בעלי מוגבלות, שנקבע להם שכר מינימום מותאם מכוח "חוק שכר מינימום ", כך שיהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים ולא מלאו להם 55 שנים בשנת המס. העובדים בעלי המוגבלות יוכלו ליהנות מהמענק גם ברמות שכר הגבוהות הקבועות בחוק ביחס לכלל האוכלוסייה.
  • עצמאים – צפויים לקבל את המענק במועדים זהים לשכירים, בניגוד למצב כיום, לפיו עצמאים מקבלים את המענק כזיכוי מהמס שלהם בפריסה על פני ארבע שנים ובשנה החמישית, מועברת יתרת המענק שלא קוזזה במהלך 4 שנות המס, בניכוי של 25%. ברשות המסים מעריכים כי השינוי של אופן התשלום לעצמאים מזיכוי ממס כיום להעברה ישירה כמוצע, צפוי להגדיל את אחוזי המימוש למענק עבודה בקרב עצמאים בכ-20,000 עצמאים חדשים. ועדת הכספים אישרה את הצעתו של ח"כ רועי פולקמן, לפיה התשלומים לעצמאים עבור השנים 2012 – 2015 הנובעים מהמצב החוקי הקודם, יוקדמו לינואר 2017, במקום המועד שנקבע בהצעת החוק המקורית ב-15 יולי 2017.  
לטובת כלל הזכאים למענק מוצעים, בין היתר, שתי הקלות: האחת – מענק עבודה בסכום הנמוך מ-800 ₪ ישולם בתשלום אחד במועד הראשון הקבוע בחוק ולא בפריסה כמו היום. בנוסף יקוצרו המועדים לקבלת תשלומי מענק עבודה.
 
לדברי שר האוצר, משה כחלון, "הצעת החוק שאושרה היא ביטוי למדיניות משרד האוצר לצמצם את הפערים החברתיים-כלכליים ולעודד את שילובן של אוכלוסיות אלו במעגל העבודה, תוך מתן סיוע מהמדינה. עלינו לוודא שאנשים היכולים לעבוד, יעשו זאת ויתפרנסו בכבוד".
 
לדברי מנהל רשות המסים, משה אשר, "רשות המסים פועלת כל העת להגדיל את מספרם של הזכאים הפוטנציאלים, בפרט בקרב אוכלוסיות שנעזרות בכספי המענק, לקיום היום-יומי. לצד זאת, הרשות נוקטת בצעדים רבים ומגוונים כדי להבטיח כי הזכאים למענק אכן יממשו את זכאותם וייהנו ממענק כספי של עד אלפי שקלים בשנה.  
 
מנתונים שפרסם לאחרונה בנק ישראל, המלווה במחקר את יישום החוק, עולה כי תשלומי המענק שיפרו במידה ניכרת את הכנסתם של מקבליו ואת רווחתם, וצמצמו את תחולת העוני בקרב אוכלוסיית הניסוי ב- 1.7 נקודת אחוז. עוד ציינו בבנק ישראל כי מצאו עדויות לשיפור בכמה אינדיקטורים המצביעים על מצוקה כלכלית, כגון: הפחתה בהגבלות על חשבונות בנקים וירידה בוויתור על ביקור אצל רופא מומחה, 19% מהזכאים עבדו בכל ארבע השנים שקדמו לשנת הזכאות. כ- 29% מהמרואיינים שקיבלו במועד הריאיון את המענק, או חלק ממנו, דיווחו שהמענק משפיע במידה כלשהי על ההחלטה להמשיך לעבוד.
 
מאז הפעלת החוק, רשות המסים פועלת באופן אינטנסיבי להגדלת מספר הזכאים למענק באמצעות מגוון פעולות בכלל זה, שליחת מכתבים יזומים לזכאים פוטנציאלים, שיפור ושדרוג מתמיד של יישומי מענק עבודה באינטרנט והוספת האפשרות להגיש בקשה מקוונת למענק עבודה, פעולות יזומות להגדלת שיעור המימוש וקמפיינים פרסומיים רחבי היקף. ואכן, שיעור המימוש נמצא במגמת עליה מתמדת


 

 


 
 
1
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
 
 

האינדקס המרכזי
18,917 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 23
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 422
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 265
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 16
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1217
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 632
   
פרחי באך 41
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 433
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459   דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com   כתובת: בן חור 14 באר שבע   הצהרת נגישות   אודות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר לי לפעול ולהפעיל את האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתכם מהשימוש בו, עשוייה אני להשתמש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אני נדרשת לאישורכם והסכמתכם | היה ואם  אין רצונכם  להתיר לי להשתמש בכלים אלו, הנכם נדרשים להפסיק באופן מיידי שהייתכם-שימושכם באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ניתן לפנות אלי באמצעות
  צור הקשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן ADI GOLAN