ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות  
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש    |    התנדבות-קהילה   |    חוק ומשפט     |   ספורט נכים-פאראלימפי   |    רפואה משלימה    |   תזונה נכונה    |   חיפוש
1
בארץ

עמדת משרד הבריאות: עופרת במי השתייה


מערכת, 13/02/2017
 


 
מטרת מסמך זה להציג את תגובת משרד הבריאות לדיווחים על המצאות עופרת במי שתייה. המסמך שלהלן כולל מידע כללי על עופרת, התייחסות לדרישות תקנות מי שתייה בהתייחס לעופרת, התייחסות לתוצאות במכונות הקפה ומי ברז וכן המלצות לציבור לצמצום חשיפה לעופרת במי שתייה.

תקציר:

• איכות המים בישראל עומדת בתקינה המחמירה ביותר, שנעשתה בהתייעצות עם מיטב המומחים מתחומי המים ובהתאם לתקנות המחמירות בעולם.


 במהלך השנים 2014-2016 נעשו 5180 בדיקות ברשת הציבורית בישובים בכל הארץ, ו-99.7%  מהבדיקות נמצאו תקינות לעופרת. במקרה של חריגות ברשת האספקה, מונחה ספק המים לנקוט מיידית בפעולות מתקנות (כולל החלפת הצנרת אם נדרש).
 
לאחרונה דאג המשרד לעדכון תקן 5452, כך שתכולת העופרת במוצרים במגע עם מי שתייה (צנרת, אביזרים) לא תעלה על 0.25%, מה שבא להבטיח שלא תהיה זליגת עופרת למי השתייה.


1. מידע על עופרת
 
הציבור הכללי עלול להיחשף לעופרת ממגוון מקורות, לרבות אוויר, אבק, מים, מזון ומוצרי צריכה. חשיפה לעופרת מהאוויר מקורה בחשיפה לזיהום אוויר חלקיקי המורכב ממתכות, וביניהן עופרת. כמו כן, ישנה חשיפה לעופרת מאבק ביתי שמקורו בצבע המתפורר לאורך השנים, בעיקר צבע בבתים ישנים או מרהיטים ישנים. מקור נוסף לעופרת הוא משימוש בכלי חרס צבועים בצבעים המכילים עופרת או צעצועים המכילים שארית של עופרת. לאחרונה משרד הבריאות פרסם ממצאים על ריכוזים חריגים של עופרת בתכשיטים המיועדים לילדים.
 
למרות ריבוי מקורות חשיפה פוטנציאליות, סקרים שנעשו בישראל הראו כי רמת החשיפה של האוכלוסייה בישראל לעופרת אינה חריגה ביחס לרמת החשיפה של אוכלוסיות אחרות בעולם למתכת זו. בעבר נבדקו בישראל ריכוזים של עופרת בדם אימהי ובדם מחבל הטבור, ונמצא כי רמת העופרת בדם הייתה נמוכה יחסית לאוכלוסיות אחרות בעולם. כמו כן נבדקו רמות של עופרת בדם של ילדים בישראל ונמצא כי הריכוז של עופרת בדם דומה לריכוז של עופרת בדם של ילדים באירופה ובארצות הברית.
 
ההשפעות של עופרת תלויות בעיקר במינון המצטבר לעופרת וכן בפגיעות של האוכלוסייה שנחשפה. בבוגרים, חשיפה לעופרת נמצאה כקשורה למחלות לב וכלי דם ולעלייה בלחץ דם. כמו כן, עופרת עלולה לפגוע בתפקודי הכיליה ולפגוע במערכת הרבייה של נשים ושל גברים.
 
האוכלוסייה הרגישה ביותר להשפעות של עופרת היא ילדים קטנים והעובר המתפתח. לעופרת יש יכולת לעבור מהאם לעובר דרך השלייה, וכן לעבור לתינוק דרך חלב-אם.  חשיפה לעופרת עלולה לפגוע בהתפתחות קוגניטיבית של ילדים (למשל מנת משכל ויכולות למידה).
 
ארגון הבריאות העולמי קבע כי מאחר ולא נקבעה רמה בטוחה של חשיפה לעופרת, יש לשאוף לצמצום החשיפה למתכת זו ככל האפשר, בדגש על קבוצות בעלות רגישות-יתר לנזקיה הבריאותיים.
 
2. תקנות מי השתייה
 
איכות המים בישראל עומדת בתקינה המחמירה ביותר, שנעשתה בהתייעצות עם מיטב המומחים מתחומי המים ובהתאם לתקנות המחמירות בעולם. מי השתייה המסופקים נבדקים ע"י ספקי המים ועוברים במידת הצורך טיפול יסודי ומקיף להרחקת מרכיבים בלתי רצויים, העלולים להזיק לבריאות. הבדיקות נערכות לכל אורך שרשרת אספקת המים: במקורות המים, במתקני הטיפול ובמערכות האספקה הציבוריות.
 
לפי התקנות, הריכוז המירבי המותר לעופרת במי שתייה עומד על 10 מקג"ל על בסיס המלצה של ארגון הבריאות העולמי  ותקינה אירופאית. יש לציין שהתקן לעופרת במי שתייה בישראל מחמיר בהשוואה לתקינה לעופרת במים בארצות הברית (15 מקג"ל).
 
מכיוון שאין סף בטוח לעופרת, התקן שמומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי ושאומץ בתקן הישראלי, מבוסס על יכולות אנליטיות וטיפוליות ולא על הגנה מהשפעות בריאותיות שליליות. יש לציין שריכוזים מירביים למזהמים במים, אוויר ובמזון לעיתים נקבעים על בסיס שיקולים של ישימות ושל יכולת אנליטית וטיפולית.  
 
במקביל, מכיוון שאין סף בטוח לעופרת, ומכיוון שמדיניות משרד הבריאות היא לצמצם את חשיפת הציבור לעופרת ככל הניתן, המשרד פועל בדרכים נוספות לצמצום החשיפה, כולל החמרת הדרישות למוצרים במגע עם מי שתייה.
 
משרד הבריאות דואג לטיפול מערכתי ונקודתי בשמירה על איכות המים ומניעת חשיפת בציבור למתכות במים המסופקים. בתקנות מי שתיה קיימת הפרדה בין:
 
 

 צנרת ישובית, הנמצאת תחת אחריות ספקי המים, ונדגמת בתדירות גבוהה (לפרמטרים שונים, כולל מתכות). הרשת הציבורית/ישובית מנוטרת בהתאם לדרישות התקנות בנקודות רבות ומשתנות, על מנת לקבל תמונה מייצגת של מצב הצנרת הישובית. במהלך השנים 2014-2016 נעשו 5180 בדיקות ברשת הציבורית בישובים בכל הארץ, ו-99.7%  מהבדיקות נמצאו תקינות לעופרת. מקרים בודדים של חריגות מטופלים ע"י ספק המים (להחלפת הצנרת).
 
 

 צנרת ואביזרים במבנים, אינם נמצאים תחת אחריות ספקי המים. מערכת המים במבנים נדרשת לעמוד בדרישות של תקנים ישראלים שהוגדרו בתיאום עם משרד הבריאות. בשנת 2011 משרד הבריאות יזם סקר ברשת האספקה הביתית, שכלל כ–800 דגימות בכל רחבי הארץ. נמצא כי הרוב המכריע של הבדיקות תקינות (98%), ומצב המים בישראל טוב גם בהשוואה למקובל בעולם. מצ"ב לינק לסקר ולהמלצות שהוציא משרד הבריאות לצרכנים.
http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/20112011_1.aspx
 
 
ריכוז עופרת במי שתייה בברז הצרכן בבתים פרטיים ומוסדות, 2011


מכיוון שאין סף בטוח לעופרת, ומיכוון שמדיניות משרד הבריאות היא לצמצם את חשיפת הציבור לעופרת ככל הניתן, משרד הבריאות הסדיר, בעדכון תקנות מי השתייה משנת 2013 שני נושאים:
 
1. אפשרות לצרכנים לבצע בדיקות במערכת המים הפרטית (תקנה 14 בתקנות מי שתיה), בכדי שיוכלו לוודא שמערכת המים הפרטית תקינה. לפי תקנה זו כל צרכן, תושב, בעל עסק, בעל חברה, יכול לזמן את ספק המים לביצוע בדיקות למתכות, שיועברו למעבדה מוכרת לבדיקות מי שתייה. בדיקה שנמצאה בה חריגה, הספק מדווח על התוצאות לצרכן, ועל הצרכן מוטלת האחריות לפעול לתיקון מערכת המים שלו. באתר המשרד ניתן לצרכנים הסבר מלא בנושא, כולל המלצות לפעולה במידה והתקבלה תוצאה חורגת במתכות כבדות:
http://www.health.gov.il/drinking_water/sampling/Documents/Bsv_water_home.pdf
 
2. הצנרת והאביזרים הבאים במגע עם מי שתיה נדרשים לעמוד בת"י 5452, שבא להבטיח שגם מוצרי הצריכה למים בתוך הבתים (צנרת, ברזים, שסתומים וכד'), יהיו מתאימים למי שתיה. לאחרונה דאג המשרד לעדכון נוסף בתקן זה, כך שתכולת העופרת בחומרי המבנה של האביזרים לא תעלה על 0.25%, מה שבא להבטיח שלא תהיה זליגת עופרת למי השתייה. הצרכנים מתבקשים להקפיד ולרכוש צנרת ואביזרי מים העומדים בתקן זה.
 
3. התייחסות לדיווחים על ממצאי עופרת ברשת האספקה
 
במקרה של חריגות ברשת האספקה, מונחה ספק המים לנקוט מיידית בפעולות מתקנות (כולל החלפת הצנרת אם נדרש). להלן פרטים על יישובים בהם נמצא עופרת ברשת האספקה בין אוקטובר 2015 – אוקטובר 2016:
 
מחוז ישוב מספר בדיקות מספר דגימות חריגות ריכוז עופרת (מקג"ל) אחוז חריגה מהתקנות פעולות שננקטו
אשקלון סגולה 3 1 16 33% דיגום חוזר תקין
אשקלון נגבה 4 1 10 25 דיגום חוזר תקין
ירושלים אלעזר 5 1 18.3 20 דיגום חוזר תקין
ירושלים מעלה עמוס 4 1 16.6 25 דיגום חוזר תקין
מרכז יד חנה 3 3 36-45 100 לאחר שהוחלפה כל הצנרת,
דיגום חוזר נמצא תקין
צפון גונן 5 1 32 20 הוחלפו חלקים במערכת ודיגום חוזר תקין
צפון אשבל 5 1 14 20 הונחו לבצע דיגום חוזר אך לא ביצעו
דרום כסיפה 5 1 13 20 הונחו לבצע דיגום חוזר אך לא ביצעו
             
  חיפה 43 0 0 0  
  חולון 20 0 4.6, 4.5, 2.4 0  
  יהוד 3 0 3.8 0  
  בית שאן 1 0 0 0  
  יקנעם מושבה 3 0 0 0  
  כפר תבור 3 0 0 0  
  כרמיאל 10 0 5 0  
  ראש פינה 3 0 0 0  
  עפולה 6 0 0 0  
  עכו 10 0 0 0  
  ירושלים 59 0 0 0  
  זכרון יעקב 5 0 0 0  
  חדרה 10 0 0 0  
  אום אל פאחם 10 0 3,6,9 0  
  דימונה 6 0 8.1 0  
  יהוד 3 0 3.8 0  
  באר יעקב 4 0 3.4 0  
  מגדל 3 0 9 0  
  קרית עקרון 6 0 4.2, 8 0  
  חרב לאת 2 0 3,7 0  
  נתניה 45 0 2.7 0  
  בנימינה-גבעת עדה 6 0 0 0  
  נהריה 10 0 0 0  
  נצרת 11 0 0 0  
  נצרת עלית 6 0 0 0  
  קרית ביאליק 5 0 0 0  
  קרית ים 6 0 0 0  
  רעננה 16 0 0 0  
  ראשון לציון 54 0 0 0  
 
4. התייחסות לתוצאות במכונות הקפה

מכונות המייצרות משקאות וכן מכונות קפה נדרשות לעמוד בין השאר בדרישות ת"י 5452 המוזכר לעיל. בהתאם למידע שהגיע למשרדי הבריאות והכלכלה על כך שכ 50% ממכונות הקפה המסחריות חורגות מהתקן, הוחלט על ביצוע סקר ארצי במכונות קפה תעשייתיות. הדיגומים של המכונות התבצעו בהתאם להנחיות משרדי הכלכלה והבריאות לבדיקת מכונות הקפה, ובחלק מהמכונות נמצאו ריכוזי מתכות כבדות (במיוחד עופרת וניקל) במים היוצאים ממכונות הקפה. הממצאים הועברו לחברה המפיצה, כדי שתפעל להפסקת פעולת המכונות ותיקון הליקויים, וניתנה הוראה להפסיק את השימוש באופן מיידי בכל המכונות אשר במים היוצאים מהן נמצאה רמת עופרת החורגת מ 20ppb (התקן למשקאות).
 
בחלק מהאתרים התבצעו גם דיגומים בנקודות הכניסה  למכונות הקפה (בתוך העסקים), ובמקרים מסוימים נמצאו גם ממצאים חריגים במים אלו. מבדיקה שערכנו, מסתבר שדיגומים אלו נעשו שלא ע"פ נהלי הדיגום של משרד הבריאות, לבדיקות מי שתיה, אשר לו נהלים ברורים ואחידים לדיגום מי שתיה אצל צרכנים פרטיים. גם ממצאים חריגים אלו נמסרו לעסקים או חברות בהן המים נדגמו, אשר אחראים על מערכת המים בעסק, ולפיכך הונחו לנקוט בפעולות מתקנות, כולל החלפת צנרת במקרה הצורך.
 
החברות אשר ביציאה ממכונות הקפה המשווקות על ידן נמצאה חריגה כאמור, הונחו על ידי הממונה על התקינה לבצע בדיקת מתכות כבדות במים עבור כל המכונות מהדגמים האמורים אשר נמצאות בשוק הישראלי. כמו כן, הורה משרד הכלכלה על בדיקת הרכיבים של המכונות לתכולת עופרת, וזאת במטרה להתחקות אחר המקור האפשרי לזיהום המים בעופרת.

במקביל לאיסוף הממצאים מהדגמים האמורים, הממונה על התקינה הורה על הרחבת הבדיקות גם למכונות מסחריות מדגמים נוספים וכן למכונות קפה ביתיות אשר מצויות בשוק הישראלי. בהתאם לתוצאות האנליטיות שתתקבלנה, ובאם יהיה בכך צורך, משרד הכלכלה ומשרד הבריאות יפרסמו לציבור הנחיות נוספות.
 
 
5. מה ניתן לעשות כדי לצמצם חשיפה לעופרת ממי השתייה
 
משרד הבריאות מנחה את ספקי המים ומנהלי מוסדות ועסקים:

 להקפדה על תכנון, בנייה והתקנה בחומרי צנרת ואביזרי שרברבות תקניים, העומדים בדרישות ת"י 5452: "בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה". 
 להקפדה על ביצוע דיגום תקופתי במערכת המים לנוכחות מתכות הרשת במערכת הציבורית בתדירות הנדרשת בתקנות.
 ביצוע דיגומים למתכות הרשת במערכות האספקה הפנימית  של בניינים ציבוריים מדי מספר שנים, ובמיוחד במוסדות חינוך – גני ילדים ובתי ספר – בגלל הרגישות המיוחדת של אוכלוסיה זו.
 בהתאם לתוצאות הדיגומים, ביצוע פעילות מתקנת במערכות בהן נתגלו חריגות.

משרד הבריאות מנחה את הציבור במגזר הפרטי:

לצרוך את מי הברז בתבונה:

 להימנע מצריכת מים ראשונים לשתייה ובישול (כולל הכנת מזון לתינוקות) לאחר שעמדו זמן רב במערכת (למשל אחרי לילה), ולתת למים הראשונים הזרמה קצרה של שניות מספר.
 להימנע ככל האפשר מצריכת המים החמים לשתייה ובישול.
 להימנע מצריכת מים לשתייה ובישול בעלי עכירות גבוהה או צבע, בשל האפשרות להימצאות מתכות בהם. בד"כ הזרמה קלה גורמת לרענון המים במערכת והבאת מים טריים.
 בנסיבות בהן קיים חשש לאיכות הצנרת (בניין ישן, צנרת מתכת), לבצע בדיקה למתכות הרשת (בהתאם לכתוב בתקנה 14 לתקנות מי שתיה).
בהתאם לתוצאות הדיגומים, ביצוע פעילות מתקנת במערכות בהן נתגלו חריגות.

 
 
 
 
 
1
    גולשים באתר 135,158    
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
דוברות מד"א: בשעה 21:46 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על גבר פצוע בדימונה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח סורוקה גבר כבן 45 במצב בינוני. טימור
 
 
     כניסה לאינדקס המרכזי      
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
  פרסום באינדקס ובאתר החדשות  
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת בראשית כ"ט תשרי התשפ"א
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 24
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 423
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 17
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 633
   
פרחי באך 42
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 434
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אנו כאן ב-באתר "ללא הגבלה" - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות" נדרשים לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: ADI GOLAN
לייבסיטי - בניית אתרים