lelo-hagbala.co.il  ללא הגבלה -אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות              חבר איגוד האינטרנט הישראלי ISOC-IL | רישיון אקו"ם | כניסת כתבים | חזרה לדף הבית
6
 
בארץ ובעולם   בריאות ונפש   בקהילה שלנו   חוק ומשפט   רפואה משלימה   תזונה נכונה   ספורט בריאות       חיפוש באתר    
1
בהוראת משרד הבריאות תתקיים הפחתה במחיר של התכניות בשירותי הבריאות הנוספים (שב"ן)

בין היתר תתבצע הפחתה במחיר התכניות הבאות: "כללית פלטיניום", "כללית מושלם", "מכבי זהב", "מאוחדת עדיף" ו"לאומית זהב" שיעלו פחות ♦ סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן: "מדיניות חברתית שמטיבה עם אזרחי ישראל. זהו צעד משמעותי של המשרד לטובת המבוטח הישראלי שיקבל ביטוח משלים בפחות כסף. זוהי הוזלה שתעזור לכולם"


מערכת, 19/06/2018, צילום: ויקיפדיה

 
 
סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן הוסיף: "זהו צעד משמעותי לטובת המבוטחים שיקבלו ביטוח משלים במחיר מופחת. אנו ממשיכים ליישם מדיניות חברתית שמטיבה עם אזרחי ישראל בשוויוניות וללא אפליה."
 
המהלך מגיע בעקבות הוראה של משרד הבריאות לקופות להפחית את דמי החבר בתכניות שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן), בעקבות תכנית להסטת ניתוחים מימון ציבורי למימון פרטי (הסבר בהמשך..)
 
רקע כללי

כל קופת חולים מספקת למבוטחיה שירותים רפואיים בסיסיים (סל השירותים הבסיסי) וכן תוכניות הכוללות שירותי בריאות נוספים (שב"ן) שהם למעשה "ביטוחים משלימים", הכוונה היא לשירותים הרפואיים שקופת החולים מציעה למבוטחים בה בנוסף לשירותי הבריאות הכלולים בסל השירותים הבסיסי.
 
חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי קופות החולים רשאיות להציע לחבריהן תכניות לשירותי בריאות נוספים, הידועות בכינויין "ביטוח משלים" (שב"ן).
 
מי מקבל שירותי שב"ן?

כל חבר קופת חולים זכאי להצטרף מרצונו לתכנית שב"ן שמציעה הקופה תמורת תשלום, בלא תלות במצבו הבריאותי או בגילו. התשלום הוא אחיד לכל החברים באותה קבוצת גיל ובאותה תכנית. קופת החולים אינה רשאית לחייב את חבריה להצטרף לתכנית "הביטוח המשלים" ואינה רשאית להתנות את זכאותם לסל שירותי הבריאות הבסיסי בהצטרפות לתוכנית השב"ן.
 
מה כלול בתכנית השב''ן?

כל קופה חופשית לבחור איזה שירותי בריאות נוספים יוצעו למבוטחים בתוכנית השב"ן שלה - בתנאי שהשירותים אינם כלולים בסל השירותים הבסיסי. קיימים הבדלים בתוכניות השב"ן המוצעות על-ידי הקופות השונות.
שינוי בתוכנית השב"ן, יכול להתבצע רק לאחר שקופת החולים קיבלה את אישור משרד הבריאות.
תכניות שב"ן כוללות לדוגמא:

  • תרופות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות – על פי רשימה מוגדרת
  • רפואת שיניים
  • חוות דעת רפואית נוספת
  • רפואה משלימה
  • בדיקות תקופתיות
השתלות וניתוחים בחו"ל (מעבר לזכאות על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי).

הכול בכפוף לתנאים שבכל תכנית.
 
אז מה למעשה חדש ואיך זה הולך לעלות למבוטח פחות?
 
פקודת בריאות העם מסדירים את נושא תקופת ההמתנה בה רופא אינו יכול לטפל או לייעץ במסגרת הרפואה הפרטית לאדם בו טיפל או נתן לו ייעוץ במסגרת הרפואה הציבורית.  לכן כצעד משלים לתקנות הצינון נקבעו מבחני תמיכה לקופות החולים לשם תמרוץ הסטת ניתוחים ממימון פרטי למימון ציבורי.
 
כצעד משלים נוסף וכחלק מהמהלך הכולל שמוביל משרד הבריאות, התכנית מחוייבת קופת חולים המשתתפת במבחני התמיכה ואשר התחייבה להפחית את ההוצאה על פרק בחירת מנתח בתכניות השב"ן שלה במקביל לגידול בניתוחים שבוצעו במסגרת סל הבריאות הממלכתי, להפחית את דמי החבר של תכניות השב"ן בהתאמה.
 
בהתאם למתווה הסטת הניתוחים למימון ציבורי אישר משרד הבריאות הפחתת דמי החבר בתכניות השב"ן השונות.
 
הנה מספר דוגמאות להפחתות דמי החבר החודשיים למבוטח אשר יופחתו בשלב זה:

  • בתכנית "כללית פלטינום" יופחתו דמי החבר החודשיים בסכום של 1.5 ₪ לגילאי 19-30 ועד 9.6 ₪ לגילאי 70 ומעלה.
  • בתכנית "מכבי זהב" יופחתו דמי החבר החודשיים בסכום של 4 ₪ לגילאי 18-24 ועד 10.7 ₪ לגילאי 0-17.
  • בתכנית "מאוחדת עדיף" יופחתו דמי החבר החודשיים מהתעריף לבודד בסכום של 8.5 ₪ לגילאי 0-24 ועד 11 ₪ לגילאי 55 ומעלה.
  • בתכנית "לאומית זהב" יופחתו דמי החבר החודשיים בסכום של 5.5 ₪ לגילאי 0-17 ועד 8 ₪ לגילאי 25-29.
חשוב לציין כי מדובר בהפחתת דמי חבר ראשונית וצפויות הפחתות משמעותיות נוספות עם המשך הבשלתה של תכנית זו ועם הגדלת כמות הניתוחים המבוצעת במסגרת הציבורית.
 
פירוט ההוזלות

כללית

סה"כ ההפחתה בתכניות "כללית מושלם" ו"כללית פלטינום" בשלב זה יעמוד על 116.6 מיליון ₪ במונחים שנתיים, ויחולק בהתאם למפורטי להלן:

ההפחתה בכללית מושלם לפי קבוצות גיל:


 
סה"כ הפחתה במיליוני ₪
קבוצות הגיל  
מס' מבוטחים משלמים
 
דמי חבר ב-₪ נכון ל-5/2018
 
הפחתה למבוטח לחודש ב-₪
 
דמי חבר ב- ₪ לאחר ההפחתה
 
 
 
 
 
62.95
0-17 934,624 5.52 - 5.52
18 35,641 15.4 - 15.4
19-30 445,209 34.63 0.5 34.13
31-39 436,087 48.22 0.5 47.72
40-49 346,968 55.57 1 54.57
50-59 274,614 58.48 1.5 56.98
60-64 155,600 62.87 3.4 59.47
65-69 156,594 69.27 5 64.27
70+ 343,067 71.16 8 63.16
סה"כ/ ממוצע   3,128,404 39.21 1.68 37.53
 
ההפחתה בכללית פלטינום לפי קבוצות גיל:

 
סה"כ הפחתה במיליוני ₪
קבוצות הגיל  
מס' מבוטחים משלמים
 
דמי חבר ב-₪ נכון ל-5/2018
 
הפחתה למבוטח לחודש ב-₪
 
דמי חבר ב- ₪ לאחר ההפחתה
 
 
 
 
 
53.7
0-17 492,230 15.37 - 15.37
18 20,882 14.54 - 14.54
19-30 284,393 40.42 1.5 38.92
31-39 240,336 47.77 2.5 45.27
40-49 184,229 49.95 3.5 46.45
50-59 147,202 57.74 5 52.74
60-64 79,953 71.06 5.5 65.56
65-69 76,299 90.38 8 82.38
70+ 105,714 94.55 9.6 84.95
סה"כ/ ממוצע   1,631,238 43.6 2.74 40.86
 
מכבי

סה"כ ההפחתה בתכניות "מכבי כסף", "מכבי זהב" ו"מכבי שלי" בשלב זה יעמוד על 169.5 מיליון ₪ במונחים שנתיים, ויחולק בהתאם למפורטי להלן:

ההפחתה במכבי זהב לפי קבוצות גיל:


סה"כ הפחתה במיליוני ₪ קבוצות הגיל מס' מבוטחים משלמים דמי חבר ב-₪ נכון ל-5/2018 הפחתה למבוטח לחודש ב-₪ דמי חבר ב- ₪ לאחר ההפחתה
166.64 0-17 560,011 21.71 10.71 11
18-24 128,532 40.33 4 36.33
25-29 118,657 53.67 5.5 48.17
30-45 391,859 72.43 6.5 65.93
46-60 331,560 79.69 6.5 73.19
61-70 159,925 99.27 7 92.27
71+ 109,132 108.53 8 100.53
סה"כ/ ממוצע   1,799,676 59.03 7.70 51.33
 
ההפחתה במכבי שלי לפי קבוצות גיל:

סה"כ הפחתה במיליוני ₪ קבוצות הגיל מס' מבוטחים משלמים דמי חבר ב-₪ נכון ל-5/2018 הפחתה למבוטח לחודש ב-₪ דמי חבר ב- ₪ לאחר ההפחתה
1.43 0-17 230,546 17.84 0 17.84
18-24 72,780 42.3 0 42.3
25-29 52,608 42.3 0 42.3
30-45 145,556 44.32 0 44.32
46-60 115,071 40.78 0.65 40.13
61-70 44,757 46.31 0.65 45.66
71+ 23,773 40.78 0.65 40.13
סה"כ/ ממוצע   685,091 34.45 0.2 34.28
 
ההפחתה במכבי כסף לפי קבוצות גיל:

סה"כ הפחתה במיליוני ₪ קבוצות הגיל מס' מבוטחים משלמים דמי חבר ב-₪ נכון ל-5/2018 הפחתה למבוטח לחודש ב-₪ דמי חבר ב- ₪ לאחר ההפחתה
1.38 0-17 2,114 4.84 0 4.84
18-24 1,168 21.99 6.1 15.89
25-29 785 22.06 6.1 15.96
30-45 2,576 40.21 6.1 34.11
46-60 4,226 40.34 6.1 34.24
61-70 2,939 41.59 6.2 35.39
71+ 7,026 42.16 6.2 35.96
סה"כ/ ממוצע   20,834 35.79 5.53 30.27
 
לאומית

סה"כ ההפחתה בתכניות "לאומית כסף"  ו"לאומית זהב" בשלב זה יעמוד על 24.2 מיליון ₪ במונחים שנתיים, ויחולק בהתאם למפורטי להלן:

ההפחתה בלאומית זהב לפי קבוצות גיל:


סה"כ הפחתה במיליוני ₪ קבוצות הגיל מס' מבוטחים משלמים דמי חבר ב-₪ נכון ל-5/2018 הפחתה למבוטח לחודש ב-₪ דמי חבר ב- ₪ לאחר ההפחתה
  0-17 131,717 18.02 5.50 12.52
23.4 18-24 38,063 28.56 - 28.56
25-29 32,940 58.66 8.00 50.66
30-34 29,722 68.72 1.31 67.41
35-39 25,365 75.71 1.54 74.17
40-44 23,423 96.41 1.67 94.74
45-49 23,059 103.53 1.50 102.03
50 4,291 103.79 - 103.79
51 4,337 113.75 4.00 109.75
52 4,356 116.85 6.73 110.12
53 4,544 120.31 6.45 113.86
54-59 27,312 121.37 7.05 114.32
60-64 21,980 121.37 7.05 114.32
65-69 19,817 121.37 7.05 114.32
70+ 36,169 121.37 7.05 114.32
סה"כ/ ממוצע   427,095 67.3 4.58 62.7
 
ההפחתה בלאומית כסף לפי קבוצות גיל:

סה"כ הפחתה במיליוני ₪ קבוצות הגיל מס' מבוטחים משלמים דמי חבר ב-₪ נכון ל-5/2018 הפחתה למבוטח לחודש ב-₪ דמי חבר ב- ₪ לאחר ההפחתה
0.84 0-17 6,954 8.11 0.75 7.36
18-24 1,415 19.52 0.94 18.58
25-29 1,349 19.52 0.80 18.72
30-34 1,994 26.09 0.91 25.18
35-39 2,029 27.52 1.26 26.26
40-44 1,996 28.72 1.89 26.83
45-49 2,142 29.56 3.00 26.56
50 458 29.56 3.42 26.14
51 417 32.46 4.19 28.27
52 408 32.46 4.09 28.37
53 510 32.46 3.92 28.54
54-59 2,864 32.46 3.49 28.97
60-64 2,171 34.17 3.45 30.72
65-69 1,796 38.30 3.71 34.59
70+ 3,892 39.51 3.43 36.08
סה"כ/ ממוצע   30,395 25.8 2.19 23.6
 
מאוחדת

סה"כ ההפחתה בתכניות "מאוחדת עדיף" ו"מאוחדת שיא" בשלב זה יעמוד על 30.7 מיליון ₪ במונחים שנתיים. ההפחתה בהתאם לקבוצות הגיל השונות תפורט בהמשך
.

1
מבזקי חדשות   הרשמה לאינדקס
1
1
דוברות מד״א: בשעה 09:58 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על פועל שנחתך ממסור דיסק באתר בנייה ברחוב ליפסקי בתל אביב. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח איכילוב גבר כבן 60 במצב בינוני עם פציעה בחזה. טימור


 
 
      אולפן החדשות: 08-973-4-006
1
      מערכת החדשות: 08-9282508
 
האינדקס המרכזי
18,937 בעלי עסקים ונותני שירות
8
הרשמה לאינדקס המרכזי 
 


אבחון וטיפול אלטרנטיבי
 

אביזרי
חבישה
     


אביזרי שיקום
 
     


אופטומטריסטים
 

אופטיקאים
     


אחיות פרטיות
 

אירידיולוגיה
     


אמבולנס פרטי
 

ארומתרפיה
     


ביופידבק
 

בית לחיים
     


בית אבות
דיור מוגן
 

בתי הבראה
והחלמה
     


בתי
חולים
 

בתי חולים
לבריאות הנפש
     


בי"ח סיעודיים וגריאטריים
 

בתי
טבע
     


בתי מרקחת
 

גוף ונפש
     


דיאטנים
 

הומאופתיה
     


הידרותרפיה
 

הילינג
     


היפנוזה
 

הסעות נכים
     


השמת ע.זרים
 

ויטמינים
     


חיתולים למבוגרים
 

טווינא
     


טיפול אלטרנטיבי בילדים
 

טיפול באמצעות בעלי חיים
     


טיפול באמצעות יצירה והבעה
 

טיפול בהפרעות זיכרון
     


טיפול בהפרעות שינה
 

טיפול באמצעות ציורי ילדים
     


יועצי תזונה
 

כירופרקטיקה
     


כירורגיה של היד
 

מגנטותרפיה
     


מדיטציות
 

מוצרים אורטופדיים
     


מוקדי עזרה ראשונה
 

מכונים
רפואיים
     


מכשירי שמיעה ואביזרים
 

מנגנוני נכים
לרכב
     


מרחצאות ומעיינות מרפא
 

נטורופתיה
     


נעליים
אורטופדיות
 

עורכי דין
ביטוח לאומי
     


עורכי דין
דיני נזיקין
 

עורכי דין
רשלנות רפואית
     


פודיאטרים
 

פיזיותרפיה
     


פיזיותרפיה התפתחותית
 

פילאטיס
     


פלדנקרייז
 

פסיכוגריאטריה
     


פסיכולוגיה התפתחותית
 

פסיכולוגיה שיקומית
     


פסיכותרפיה
 

פרחי באך
     


ציוד ואביזרים
 

קינסיולוגיה
     


קלינאי תקשורת
 

רולפינג
     


רכב חשמלי
 

רכיבה טיפולית
     


רפואה סינית
 

רפלקסולוגיה
     


שיאצו
 

שיטת אלבאום
     


שיטת אלכסנדר
 

שיטת פאולה
     


שיקום
נכים
 

שירותי
סיעוד
     


תזונה ודיאטות טבעיות
 

תרפיה במוסיקה

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח לאומי
עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה פיזיותרפיה התפתחותית
פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית פסיכולוגיה שיקומית
פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה קלינאי תקשורת
רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית רפלקסולוגיה
שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה שיקום נכים ונפגעים
שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה    
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

   
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים הצהרת נגישות
                       
 fax-to-mail: 153-54-7126459             דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com מערכת החדשות: בן חור אליהו 14-3 באר שבע 08-9282508 אולפן החדשות: העצמאות 57 באר שבע 08-9734006

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלים מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, עדי גולן נדרשת לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 

כל הזכויות שמורות ל: עדי גולן ADI GOLAN

 
לייבסיטי - בניית אתרים