ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות  
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש    |    התנדבות-קהילה   |    חוק ומשפט     |   ספורט נכים-פאראלימפי   |    רפואה משלימה    |   תזונה נכונה    |   חיפוש
1
בארץ

תוך עשור מספר האנשים המוכרים עם אוטיזם גדל פי שלושה

נתוני משרד העבודה והרווחה לשנת 2016 לרגל היום הבינלאומי למודעות לאוטיזם שצוין ביום א', 02/04/2017: כ-80% מכלל האנשים עם אוטיזם - זכרים; שיעור גבוה של אנשים עם אוטיזם במחוז תל אביב והמרכז; ככל שדירוג האשכול החברתי-כלכלי גבוה יותר, כך עולה שיעור האנשים עם אוטיזם. השנה חל גידול של 51 מליון ש"ח בתקציב הדיור והקהילה, המסתכם בכ-300 מליון ש"ח וצפוי לעלות ב-51 מליון ש"ח נוספים גם ב-2018 לכ-350 מליון ש"ח; 17 מסגרות דיור חדשות והרחבת המענים בקהילה כבר בשנת 2017


מערכת, 03/04/2017
 


 
בעשור האחרון חלה עלייה חדה במספר האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד העבודה והרווחה, מ-3,949 הרשומים בשנת 2007 ל-14,269 בשנת 2016, כך על פי נתוני הסקירה השנתית לשנת 2016 של אגף המחקר במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. שיעור האנשים הרשומים עם אוטיזם באוכלוסייה שולש בתוך עשור ועלה מ-5.5 לעשרת אלפים נפש בשנת 2007 ל- 16.9 לעשרת אלפים נפש, כאשר בשנה החולפת עלה השיעור ב-1.8 לעשרת אלפים נפש. קצב העלייה במספר הרשומים בשנים האחרונות עלה אף הוא, עם התמתנות קלה בעליה שנרשמה בשנה החולפת. כך, בשנת 2013 עלה מספר הרשומים ב-970, בשנת 2014 עלה מספרם ב-1,323, בשנת 2015 עלה מספרם בכ-2,074 ובשנת 2016 ב-1,739. העלייה מיוחסת גם לעלייה ביכולת האבחנה ובמודעות לאוטיזם, ומתועדת גם בארצות מפותחות אחרות. בארצות הברית, שכיחות האוטיזם אצל ילדים מוערכת בכמעט אחוז וחצי: כ-146 מקרים לעשרת אלפים נפש, לעומת ארבעה מקרים לעשרת אלפים נפש בשנות השישים של המאה העשרים, כך על פי ה-CDC האמריקאי.
 
בהתאם לגידול באוכלוסייה, בשנת 2017 הגדיל משרד העבודה והרווחה את תקציב דיור וקהילה לאנשים עם אוטיזם ב-51 מיליון, וצפוי להגדילו שוב ב-51 מיליון ₪ נוספים בשנת 2018, אז יסתכם התקציב בכ-350 מיליון ₪ בשנה. משנת 2016 עלה התקציב מ-180 מיליון ש״ח ל-350 מיליון שקלים. כמו כן בשנת 2016 הגדיל השר חיים כץ את מספר התקנים לעו"ס לשירות אנשים עם אוטיזם מ-7 ל-117 תקנים. במסגרת הגידול בתקציב ייפתחו בשנת 2017, 17 מסגרות דיור חדשות הצפויות לתת מענה לכ-400 ילדים, מתבגרים ובוגרים עם אוטיזם. המסגרות החדשות מהוות גידול של כ-30% במערך הדיור הקיים בקהילה המיועד לאנשים על הרצף האוטיסטי. המסגרות נותנות מענה לצרכיהם המגוונים של הדיירים, בין היתר בהקניית מיומנויות יסוד יומיומיות, טיפולים רגשיים, ופיתוח תעסוקתי, וזאת בהתאם לצרכיו, יכולותיו ושאיפותיו של כל דייר וכן רצונו ורצון משפחתו. במסגרת גידול התקציב בקהילה יורחבו מגוון המענים, כגון: מעונות יום שיקומיים, מועדוניות, נופשונים, קייטנות, תכניות לצעירים ועוד.
 
עוד עולה מנתוני משרד העבודה והרווחה כי כ-80% מכלל האנשים עם אוטיזם המוכרים למשרד הם זכרים. מתוך האנשים עם אוטיזם, 80% הם ילדים, בני נוער וצעירים בטווח הגילים 24-0. גם התפלגות זו מוסברת בעלייה שחלה עם השנים בהיקף אבחון התופעה והעובדה שרוב האבחונים נעשים לילדים. בכל הגילים, השיעורים נמוכים יותר בקרב נקבות מאשר בקרב זכרים.
 
כמו כן עולה מן הנתונים כי אף שחלה בשנת 2016 עלייה בשיעור האנשים הרשומים עם אוטיזם כל המחוזות בארץ, שיעור גבוה באופן יחסי נרשם במחוז תל אביב והמרכז- 20.6 לעשרת אלפים נפשות במחוז, ואילו שיעור נמוך יחסית נרשם במחוז חיפה והצפון - 12.6 לעשרת אלפים, ושיעורים בינוניים ודומים זה לזה במחוזות ירושלים - 15.8 לעשרת אלפים, ובאר שבע והדרום - 15.3 לעשרת אלפים. ייתכן כי ניתן לייחס ממצא זה למודעות גבוהה יותר לתסמונת האוטיזם ולחשיבות האבחון המוקדם שלה בקרב האוכלוסיות המתגוררות במרכז הארץ. אפשרות נוספת היא כי באזור תל אביב והמרכז קיימות אפשרויות אבחון רבות יותר מאשר במחוזות אחרים. כמו כן נמצא קשר ברור בין שיעור האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לבין השתייכות יישוב מגוריהם לאשכול החברתי-כלכלי: ככל שדירוג האשכול החברתי-כלכלי גבוה יותר, כך עולה שיעור האנשים עם אוטיזם מקרב כלל התושבים השייכים לאשכול זה. כך, שיעור האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד העבודה והרווחה ביישובי אשכול 9 גבוה פי שלושה משיעור זה ביישובי אשכול 1 (באשכול 10 בו מיעוט יישובים שיעור נמוך מאשכול 9). דפוס זה מלמד כי שיעור האנשים המאובחנים עם אוטיזם גבוה יותר בקרב קבוצות אוכלוסייה מבוססות יותר מבחינה חברתית-כלכלית.
 
רקע נרחב על אוטיזם
אוטיזם הוא שם כולל לקשת של הפרעות נוירולוגיות-התפתחותיות המתבטאות בקשיי תפקוד ניכרים בשני תחומים: בתחום התקשורת והאינטראקציה החברתית; ובדפוסי התנהגות שחוזרים על עצמם ותחומי עניין ופעילויות מצומצמים. המונח המקצועי המשמש לתיאור קשת הפרעות אלו הוא "הפרעה על ספקטרום האוטיזם" (ASD - Autism Spectrum Disorder).
ההפרעות יכולות להופיע על הרצף שבין הפרעות קלות לבין חמורות ביותר, וליצור פרופילים תפקודיים מגוונים. הקשיים בתקשורת ובאינטראקציה החברתית הם נרחבים ועקביים, ובאים לידי ביטוי בשלושה תחומי עיקריים:
·         קשיים בהדדיות חברתית-רגשית, כלומר ביכולת להיות באינטראקציה עם אחרים ולחלוק עמם תחושות ומחשבות: מקשיים בניהול שיחה (במקרים שבהם יש יכולת מילולית) עד חוסר יכולת ליזום אינטראקציה עם אחרים או להגיב לה.
·         קשיים בתקשורת לא מילולית: מתיאום לקוי של התקשורת המילולית וזו הלא מילולית ובעיות בקשר עין ובשפת גוף עד העדר מוחלט של הבעות פנים ושל תקשורת לא מילולית כלשהי;
·         קשיים בהבנה של יחסים חברתיים, ביצירתם ובשימורם: מקושי להתאים את ההתנהגות להקשרים חברתיים שונים וקושי ליצור חברויות ולקיימן לאורך זמן עד העדר עניין באחרים.
דפוסי ההתנהגות החוזרים על עצמם ותחומי העניין והפעילויות המצומצמים באים לידי ביטוי לפחות בשניים מתתי-התחומים:
·         דיבור ותנועות החוזרים על עצמם או שימוש חוזר בחפצים, למשל, נפנופי ידיים, סידור חפצים בשורה, אקולליה (חזרה על מילים וביטויים שאחרים השמיעו);
·         התנגדות לשינויים בסביבה המוכרת ובדפוסי התנהגות קבועים, היצמדות לרוטינות בהתנהגות ובדיבור
·         תחומי עניין מצומצמים וקבועים שהם חריגים בעוצמתם ובמיקודם, כגון היקשרות יוצאת דופן לחפצים, התעסקות מוגזמת וחריגה בתחומי עניין מצומצמים מאוד;
·         רגישות יתר או תת-רגישות לגירוי חושי, למשל, חוסר רגישות לכאב, רגישות יתר לצלילים או עניין חריג בריח ובטקסטורה של חפצים.
 
להבדיל מלקויות אחרות, לא ניתן לאבחן אוטיזם במהלך היריון או מיד לאחר הלידה, אלא רק בסביבות גיל שנה וחצי. אבחון בגיל מוקדם מאפשר התערבות מוקדמת אינטנסיבית ואפקטיבית. לעומת זאת, אבחון בגיל מאוחר יותר פוגע בסיכויי ההצלחה של התערבות אינטנסיבית בהתפתחות הפעוט.
עד שנת 1999, הטיפול באנשים עם אוטיזם בישראל היה באחריות משרד הבריאות. משנה זו, עברה האחריות על הטיפול החוץ-ביתי באנשים עם אוטיזם לידי השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. השירות אחראי לקביעת מדיניות המשרד ולפיתוח ומתן שירותים בקהילה ובמסגרות דיור לילדים, למתבגרים ולבוגרים המאובחנים על רצף האוטיזם (ASD). אנשים עם אוטיזם המוכרים בשירות זכאים לקבל מגוון שירותים מטעמו. בטיפול באנשים עם אוטיזם מעורבים גם משרדים אחרים: המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבאות לאנשים עם ASD; משרד הבריאות עורך אבחונים לקביעת קיום אוטיזם, מקציב מיטות אשפוז ומממן טיפולים לילדים מגיל שנה וחצי עד גיל בית הספר; קופות החולים מספקות טיפול פרה-רפואי לילדים עד גיל 18; משרד החינוך, באמצעות האגף לחינוך מיוחד, משלב ילדים בגילים 21-3 במסגרות חינוך מתאימות (משילוב יחידני במסגרות חינוך רגיל עד לימודים בבתי ספר כוללניים של החינוך המיוחד לילדים עם אוטיזם).
 
גרפים וטבלאות:
 
גרף 1: אנשים עם אוטיזם הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים, 2016-2007 (במספרים מוחלטים ובשיעורם לעשרת אלפים) 
אנשים עם אוטיזם הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים לפי גיל ומִגדר, לשנת 2016:
 

 גיל זכר נקבה סה"כ אחוז הזכרים
1-0               35 19                   54 65%
4-2          1,432           351               1,783 80%
9-5          2,883 612               3,495 82%
14-10          2,365 473               2,838 83%
24-15          2,669 604               3,273 82%
34-25             983 326               1,309 75%
44-35             502 286                  788 64%
54-45             370 164                  534 69%
64-55             108 39                  147 73%
74-65               20 12                   32 63%
75 +                8 8                   16 50%
סה"כ        11,375 2,894             14,269 80%
שיעור לעשרת אלפים מכלל האוכלוסייה 27.1 6.8 16.9  
 
אנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד הרווחה לפי מחוז, 2016
(במספרים מוחלטים ובשיעורים לעשרת אלפים מכלל האוכלוסייה במחוז)
 

 
 
אנשים עם אוטיזם הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים לפי אשכול חברתי-כלכלי, 2016
(במספרים מוחלטים ובשיעורים לעשרת אלפים מכלל האוכלוסייה) 
 


 


 
 
1
    גולשים באתר 135,136    
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
דוברות מד"א : בשעה 08:49 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על רוכב אופנוע שנפגע מרכב ברחוב בן צבי פינת משורר השואה בראשון לציון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שיבא בתל השומר גבר בן 24 במצב בינוני עם חבלות בגפיים. נדב
 
 
     כניסה לאינדקס המרכזי      
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
  פרסום באינדקס ובאתר החדשות  
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת בראשית כ"ט תשרי התשפ"א
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 24
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 423
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 17
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 633
   
פרחי באך 42
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 434
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אנו כאן ב-באתר "ללא הגבלה" - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות" נדרשים לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: ADI GOLAN
לייבסיטי - בניית אתרים