ללא הגבלה - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות  
1
 בארץ ובעולם     בריאות ונפש    |    התנדבות-קהילה   |    חוק ומשפט     |   ספורט נכים-פאראלימפי   |    רפואה משלימה    |   תזונה נכונה    |   חיפוש
1

ביהמ"ש דחה בצעד נדיר את חוות הדעת של מומחה אותו מינה

החלטה נדירה: בית המשפט לא קיבל את חוות דעת המומחה אותו מינה - ופסק 170 אלף ש"ח ליורשי הקשישה


מערכת, 10/07/2016, צילום: אפרת ספקטור
 


 
ילדיה של קשישה שהפכה לסיעודית, גילו באיחור כי אמם מבוטחת בביטוח סיעודי, תבעו תגמולים בשמה מ'כלל - ביטוח'  – וזכו לתגמולי ביטוח עבור  8 חודשי חייה האחרונים של האם, בלבד.
עם מותה פנו ילדי המנוחה שוב לחברת 'כלל-ביטוח', הפעם באמצעות עורכי הדין רפאל אלמוג ויואב גפני ממשרד אלמוג-שפירא – בבקשה לקבל את תגמולי הביטוח בדיעבד - על התקופה בה הייתה אמם סיעודית עוד בטרם גילוי הפוליסה והגשת התביעה.
לבקשה זו סירבה חברת 'כלל ביטוח', ולפיכך הוגשה תביעה נגד החברה לביהמ"ש השלום בחיפה, באמצעות משרד עורכי הדין אלמוג-שפירא, אליה צורפו חוות דעת מומחים שקבעו כי האישה נכנסה למצב סיעודי על פי הגדרות הפוליסה כבר בשנת 2008.
חב' כלל הגישה לביהמ"ש חוות דעת סותרת – וביהמ"ש מינה מומחית מטעמו שקבעה שהאישה הפכה לסיעודית בשנת 2010, כחודשיים לפני תחילת תשלום התגמולים מחברת הביטוח.
עורכי הדין אלמוג-שפירא התעקשו לחקור את המומחית מטעם בית המשפט, אשר בחוות דעתה ציינה כי האישה סבלה מאלצהיימר מספר שנים לפני שהפכה לסיעודית מהבחינה הפיזית. 
בצעד נדיר החליטה כבוד השופטת רויטל באום שלא לקבל באופן מלא את חוות דעת המומחית אותה מינתה, ופסקה כי המנוחה הייתה סיעודית כבר משנת 2009 – ועל כן על חברת כלל ביטוח לפצות את ילדיה בכ-170 אלף שקלים. בנוסף, השיתה השופטת על חברת הביטוח הוצאות משפט על סך 35 אלף שקלים.
הקשישה נפטרה בבאוקטובר 2011. כשנה לפני מותה, בדצמבר 2010, הגישה האישה, באמצעות ילדיה, תביעה לתגמולים מ"כלל חברה לביטוח בע"מ", אשר ביטחה אותה בפוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי של עמותת גמלאי קרן מקפת.
אחד הסעיפים בפוליסה התייחס לפירוט הכיסויים בביטוח, וקבע כי גמלת הסיעוד החודשית למנוחה תעמוד על 6000 שקלים, לתקופה של מקסימום 36 חודשים.
 
במכתב התשובה שקיבלה המנוחה מכלל, מתאריך 6 במרס 2011, הודיעה כלל כי התביעה אושרה, ובהתאם שולמו למנוחה תגמולי סיעוד, החל ב-23 בפברואר 2011 (לאחר תקופה המתנה של 60 יום).
תגמולי הסיעוד החל מ-2008, ופניה זו נדחתה על ידי החברה. לפיכך, הגיש הבן יחד עם שאר יורשי המנוחה תביעה נגד כלל, באמצעות עו"ד רפאל אלמוג ויואב גפני ממשרד אלמוג שפירא. בתביעה עתרו היורשים לתשלום תגמולי הביטוח עבור 28 חודשים, בסך נומינלי של 168,000 שקלים.
במסגרת התביעה טענו היורשים, כי משום שהתקופה המקסימלית בפוליסה הינה ל-36 חודשים, ובהפחתת 8 החודשים ששולמו למנוחה עד פטירתה, הרי שנותרו לתשלום 28 חודשים. בנוסף, דרשו התובעים השבת מלוא תשלומי הפרמיות ששולמו על ידי המנוחה מה-1 בינואר 2008, מענק פטירה, וחיוב כלל בתשלום ריבית מיוחדת, בהתאם לחוק חוזה הביטוח.
לטענת התובעים, המנוחה היתה סיעודית כבר מ-2006, ולמצער משנת 2009 המל"ל הכיר בה כסיעודית, והוכרה זכאותה לקבלת שירותי סיעוד. התובעים, לטענתם, למדו על קיומה של הפוליסה במקרה, רק בסוף 2010.
מנגד טענה חברת כלל ביטוח, כי המנוחה היתה זכאית לתגמולי ביטוח סיעודיים רק מדצמבר 2010, וכי קביעת המוסד לביטוח לאומי בדבר היותה סיעודית אינה משמשת ראיה בתביעות ביטוח סיעודיות. כמו כן, טענו בחברת 'כלל ביטוח', כי בלאו הכי, חלק ניכר מתביעתה של המנוחה התיישנה.
התובעים, צרפו לתביעתם שתי תעודות רופא וחוות דעת אחת, שתמכו בטענותיהם. חברת כלל צרפה חוות דעת רפואית נגדית. לאור המחלוקת המקצועית שבין מומחי הצדדים, מינתה כבוד שופטת רויטל באום, את ד"ר ילנה דובגניוק, מומחית רפואית בתחום הפסיכוגריאטרי – כמומחית מטעם בית המשפט שתחווה דעתה בשאלה ממתי הפכה המנוחה לסיעודית.

מומחית ביהמ"ש קבעה: המנוחה סיעודית מאוקטובר 2010
ד"ר דובגניוק קבעה כי המנוחה עמדה בתנאי הפוליסה החל ב-20 באוקטובר 2010. חברת כלל ביטוח מסרה כי היא מאמצת את קביעת מומחית בית המשפט, היות ומדובר בחודשיים בטרם הגישה הקשישה את התביעה, ולפיכך, העבירה כלל ביטוח לתובעים סכום של 16,610 שקלים, המהווה תשלום תגמולי ביטוח בגין חודשיים כולל הצמדה, ריבית, שכר טרחת עו"ד ומע"מ.
 
אך עורכי הדין אלמוג-שפירא לא קיבלו את חוות הדעת, וציינו בפני בית המשפט כי בסיכום חוות דעתה, כתבה מומחית בית המשפט כי המנוחה סבלה מאלצהיימר שנים רבות, עם התדרדרות הדרגתית ומתמדת במצבה התפקודי והקוגניטיבי. בשלבים שונים של המחלה, נכתב, היא הזדקקה לסיוע חלקי עד מלא של הזולת לביצוע פעולות היומיום, ועמדה בקריטריונים למצב "סיעודי" כדרישת הפוליסה. עו"ד אלמוג ביקש לחקור את ד"ר דובגניוק, ביהמ"ש נעתר, ובחקירתה חזרה המומחית על קביעתה.

בצעד חריג: השופטת לא קיבלה את קביעת המומחית שמינתה
"הלכה פסוקה היא כי בית המשפט, ככלל, יאמץ את חוות הדעת של מומחה שאותו מינה, אך עם זאת במקרים מתאימים רשאי בית המשפט לסטות באופן מלא או חלקי ממסקנות המומחה", קבעה השופטת רויטל באום.
"לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמכלול הראיות שבתיק, שבתי ועיינתי בחוות דעת המומחית ושמעתי את עדותה, מצאתי לקבוע כי מועד זכאותה של המנוחה הינו 24 בינואר 2009, ולא 20 באוקטובר 2010 כפי שנקבע על ידי המומחית – וזאת מפאת מצבה המנטלי של המנוחה", המשיכה כבוד השופטת.
השופטת קבעה, אמנם, כי התובעים לא הוכיחו שהמנוחה עמדה בקריטריונים הנדרשים בפוליסת הביטוח, לגבי מצבה הפיזי לפני התאריך אותו קבעה המומחית. עם זאת, קבעה השופטת, מצבה המנטלי של המנוחה העיד על היותה סיעודית, עוד בטרם המועד שאותו קבעה ד"ר ילנה דובגניוק.
השופטת באום ציינה בפסק דינה, כי עיון במסמכים הרפואיים מעיד על כך, שהמנוחה לא התמצאה בזמן, הזיכרון שלה היה לקוי וכן התובנה שלה – וכי היא עמדה בשלושה תנאים אותה מציבה הפוליסה.
לאור כל זאת, קיבלה השופטת את טענות התובעים, באמצעות עו"ד אלמוג, וקבעה כי מועד תחילת הזכאות של המנוחה לתגמולי ביטוח, בהתאם לפוליסה בגין מצב מנטלי, הוא מיום 24 בינואר 2009.
לפיכך, קבעה השופטת כי על חברת כלל לשלם לתובעים תגמולי ביטוח החל ממועד זה ועד ליום פטירתה של המנוחה. מסכום זה ינוכו התשלומים שכבר שולמו לנתבעת וליורשיה. בסך הכל מדובר על 21 גמלות חודשיות מצטברות, שעל חברת כלל לשלם לתובעים – בסך  148,400 שקלים נכון להיום.
בנוסף, קבעה השופטת כי על כלל להשיב לתובעים את תשלומי הפרמיות אותם שילמה המנוחה מהעת בה הפכה לסיעודית, בסכום כולל של 13,310 שקלים, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית על סך 15,300 שקלים. עם זאת, דחתה השופטת את בקשת התובעים לסנקציה של ריבית מיוחדת, וכן את דרישתם למענק פטירה. באשר לטענת כלל בגין התיישנות התביעה, קבעה השופטת כי מועד הזכאות על פי הפוליסה הינו 24 בינואר 2009, כלומר: לאחר המועד שנטען על ידי כלל להתיישנות.
בסיכום כולל, הסכום שאותו חייבה כבוד השופטת את כלל בתשלום לתובעים הינו 163,700 שקלים, בחלוקה על פי צו הירושה. זאת, בתוספת הוצאות משפט בסך 6500 שקלים, וכן בשכר טרחת עו"ד התובעים, בסך 35,000 שקלים.

עו"ד רפאל אלמוג https://www.rlaw.co.il  הנו שותף מייסד במשרד עורכי הדין אלמוגשפירא, המתמחה בביטוח, נזיקין ורשלנות רפואית.


 

 


 
 
1
    גולשים באתר 135,280    
 
   חדשות ועדכונים 24/7  
1
 
1
דוברות מד״א: בשעה 12:29 התקבל דיווח במוקד 101 של מד״א במרחב איילון על רוכב אופנוע שנפגע מרכב ברחוב יהלום בבאר יעקב. חובשים ופראמדיקים של מד״א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לביה״ח שמיר אסף הרופא צעיר בן 24 במצב בינוני עם חבלות בגב ובגפיים. נדב
 
 
     כניסה לאינדקס המרכזי      
 
פייסבוק   צור קשר   אודות
 
  פרסום באינדקס ובאתר החדשות  
 
פרשת השבוע
מפי הבחור ינון דהן היו'
שבת קודש פרשת בראשית כ"ט תשרי התשפ"א
1
 בשיתוף יש לי מותק של תסמותק 
 
 

האינדקס המרכזי
18,930 בעלי עסקים ונותני שירות

1
 
אבחון וטיפול אלטרנטיבי 843
   
אביזרי חבישה 12
   
אביזרי שיקום 36
   
אוסטיאופתיה 33
   
אופטומטריסטים 634
   
אופטיקאים 529
   
אחיות פרטיות 145
   
אירידיולוגיה 20
   
אמבולנס פרטי 142
   
ארומתרפיה 24
   
ביופידבק 17
   
בית לחיים 4
   
בית אבות דיור מוגן 502
   
בתי הבראה והחלמה 13
   
בתי חולים 81
   
בתי חולים לבריאות הנפש 21
   
בי"ח סיעודיים וגריאטריים 99
   
בתי טבע 158
   
בתי מרקחת 819
   
גוף ונפש 423
   
דיאטנים 537
   
הומאופתיה 280
   
הידרותרפיה 51
   
הילינג 266
   
היפנוזה 18
   
הסעות נכים 27
   
השמת עובדים זרים 65
   
ויטמינים 10
   
חיתולים למבוגרים 66
   
טווינא 23
   
טיפול אלטרנטיבי בילדים 44
   
טיפול באמצעות בעלי חיים 43
   
טיפול בעזרת יצירה והבעה 384
   
טיפול בהפרעות זיכרון 7
   
טיפול בהפרעות שינה 17
   
טיפול באמצעות ציורי ילדים 2
   
יועצי תזונה 70
   
כירופרקטיקה 109
   
כירורגיה של היד 28
   
מגנטותרפיה 7
   
מדיטציות 48
   
מוצרים אורטופדיים 295
   
מוקדי עזרה ראשונה 103
   
מכונים רפואיים 526
   
מכשירי שמיעה ואביזרים 194
   
מנגנוני נכים לרכב 16
   
מרחצאות ומעיינות מרפא 6
   
נטורופתיה 235
   
נעליים אורטופדיות 84
   
עורכי דין ביטוח 1043
   
עורכי דין ביטוח לאומי 1218
   
עורכי דין דיני נזיקין 4182
   
עורכי דין רשלנות רפואית 462
   
פודיאטרים 33
   
פיזיותרפיה 381
   
פיזיותרפיה התפתחותית 16
   
פילאטיס 167
   
פלדנקרייז 139
   
פסיכוגריאטריה 2
   
פסיכולוגיה התפתחותית 31
   
פסיכולוגיה שיקומית 39
   
פסיכותרפיה 633
   
פרחי באך 42
   
ציוד ואביזרים לנכים 49
   
קינסיולוגיה 25
   
קלינאי תקשורת 260
   
רולפינג 8
   
רכב חשמלי וקלנועיות 46
   
רכיבה טיפולית 38
   
רפואה סינית 403
   
רפלקסולוגיה 434
   
שיאצו 180
   
שיטת אלבאום 17
   
שיטת אלכסנדר 79
   
שיטת פאולה 31
   
שיקום נכים ונפגעים 165
   
שירותי סיעוד 556
   
תזונה ודיאטות טבעיות 98
   
תרפיה במוסיקה 29
   

אבחון וטיפול אלטרנטיבי אביזרי חבישה אביזרי שיקום אוסטיאופתיה אופטומטריסטים
אופטיקאים אחיות פרטיות אירידיולוגיה אמבולנס פרטי ארומתרפיה
ביופידבק בית לחיים בית אבות, דיור מוגן בתי הבראה והחלמה בתי חולים
בתי חולים לבריאות הנפש בי"ח סיעודיים וגריאטריים בתי טבע בתי מרקחת גוף ונפש
דיאטנים הומאופתיה הידרותרפיה הילינג היפנוזה
הסעות נכים השמת עובדים זרים ויטמינים חיתולים למבוגרים טווינא
טיפול אלטרנטיבי בילדים טיפול באמצעות בע"ח טיפול ע"י יצירה והבעה טיפול בהפרעות זיכרון טיפול בהפרעות שינה
טיפול ע"י ציורי ילדים יועצי תזונה כירופרקטיקה כירורגיה של היד מגנטותרפיה
מדיטציות מוצרים אורטופדיים מוקדי עזרה ראשונה מכונים רפואיים מכשירי שמיעה ואביזרים
מנגנוני נכים לרכב מרחצאות ומעיינות מרפא נטורופתיה נעליים אורטופדיות עורכי דין - ביטוח
עורכי דין - ביטוח לאומי עורכי דין - דיני נזיקין עורכי דין - רשלנות רפואית פודיאטרים פיזיותרפיה
פיזיותרפיה התפתחותית פילאטיס פלדנקרייז פסיכוגריאטריה פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה שיקומית פסיכותרפיה פרחי באך ציוד ואביזרים לנכים קינסיולוגיה
קלינאי תקשורת רולפינג רכב חשמלי רכיבה טיפולית רפואה סינית
רפלקסולוגיה שיאצו שיטת אלבאום שיטת אלכסנדר שיטת פאולה
שיקום נכים ונפגעים שירותי סיעוד תזונה ודיאטות טבעיות תרפיה במוסיקה  
 
 
כל הדרכים שלכם ליצירת קשר:

                     
חזרה לדף הבית    תנאי שימוש   מדיניות פרטיות   חוק הספאם   אתיקה מקצועית   חוק זכויות יוצרים
                     
פקס: 153-54-7126459 דוא"ל: lelo.hagbala@gmail.com כתובת: אליהו בן חור 14 באר שבע הצהרת נגישות

מדיניות שימוש ב-cookies וכלים אחרים

על מנת לאפשר הפעלתו של האתר באופן מיטבי וכן לשפר את חווייתך מהשימוש בו, יתכן וייעשה שימוש בכלי מסוג "עוגיות" (Cookies), כמו גם ב"כלים אחרים" | יחד עם זאת, אנו כאן ב-באתר "ללא הגבלה" - אתר החדשות המרכזי לנכויות ומוגבלויות" נדרשים לאישורך והסכמתך | היה ואם אין רצונך להתיר השימוש בכלים אלו, הנך נדרש/ת להפסיק באופן מיידי שהייתך-שימושך באתר | האמור ד-לעיל' מהווה תמצית "מדיניות השימוש" באתר | את הנסח המלא והמחייב ניתן למצוא בקטגוריה "מדיניות פרטיות".

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות באמצעות
  צור קשר  שבאתר   |   מדיניות פרטיות 


© כל הזכויות שמורות ל: ADI GOLAN
לייבסיטי - בניית אתרים